Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tittel på prosjektoppgaven: ”Etablering av ny internettpresentasjon og innføring av den web-baserte delen av et intranett ved Høgskolen i Stavanger.” Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tittel på prosjektoppgaven: ”Etablering av ny internettpresentasjon og innføring av den web-baserte delen av et intranett ved Høgskolen i Stavanger.” Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tittel på prosjektoppgaven: ”Etablering av ny internettpresentasjon og innføring av den web-baserte delen av et intranett ved Høgskolen i Stavanger.” Presentasjon av prosjekt 14E Ivar Urheim

2 Oppdragsgiver: Høgskolen i Stavanger - Virksomhet med ca 700 ansatte og 7000 studenter Prosjektoppgaven innebærer:  Overvåke innpassing av design og struktur i WebCenter og testing hos leverandør  Overføring av WebCenter til høgskolens maskiner og gjennomføring av akseptansetest  Etablering av ny nyhetstjeneste på internett og intranett, inkludert opplæring av informasjonspersonell ved høgskolen  Overføring av sentrale sider fra dagens websted til ny struktur på nye servere

3 Begrunnelse for valg av oppgave §Prosjektet er en del av et større prosjekt jeg er prosjektleder for ved Høgskolen i Stavanger. §Det går ut på en fullstendig fornyelse av høgskolens internettsider og etablering av et intranett i høgskolen. §Jeg fant det naturlig å skille ut en del av ”hovedprosjektet” og la det bli min prosjektoppgave.

4 Status per 6. mai 2000: §Design og struktur er på plass i WebCenter-applikasjonen og installert på høgskolens tjenermaskiner §Testingene er i det vesentlige gjennomført §Noen mindre feil er rettet opp §Vi jobber med å justere design for nyhetssidene - løsningen som vi valgte i utgangspunktet var ikke tilfredsstillende

5 Videre framdrift - det som gjenstår §Nyhetstjenesten blir forsinket ca en måned - etableres tidligst i begynnelsen av juni §Jeg er i god gang med overføring av innhold fra gammel til ny design, det mest arbeidskrevende som gjenstår er å lage en god struktur på vevstedet §Ellers gjenstår mye skrivearbeid i forbindelse med avslutningen av prosjektoppgaven


Laste ned ppt "Tittel på prosjektoppgaven: ”Etablering av ny internettpresentasjon og innføring av den web-baserte delen av et intranett ved Høgskolen i Stavanger.” Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google