Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FNS og miljø Hege Merete Knutsen sgo 2300. Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Innhold Begrepsavklaring: FNS, EAC, miljøteknologi Teoretiske argumenter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FNS og miljø Hege Merete Knutsen sgo 2300. Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Innhold Begrepsavklaring: FNS, EAC, miljøteknologi Teoretiske argumenter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 FNS og miljø Hege Merete Knutsen sgo 2300

2 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Innhold Begrepsavklaring: FNS, EAC, miljøteknologi Teoretiske argumenter for at FNS bidrar henholdsvis positivt og negativt Empiriske eksempler på FNSers miljøpraksis i Sør Nye hypoteser om miljøpraksis i Sør

3 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Begrepet FNS FNS er selskap som kontrollerer verdier som fabrikker, gruver salgskontorer etc. i to eller flere land, enten gjennom direkte eiendom eller ved betydelig kontroll over styringen av disse.

4 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Begrepet forurensning Utslipp og uansvarlig håndtering og lagring av stoffer som skader natur og mennesker

5 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 EAC-begrepet Står for Ecological Assimilative (Absoptive) Capacity Miljøets evne til å ta opp i seg og ”nøytralisere” eller ”bryte ned” forurensing

6 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Miljøteknologi ”environmentally sound (er)” eller ”environmental technology” i litteraturen –End of pipe løsninger (rensing av utslipp) –Reinere prosess v/ prosesskontroll –Reinere prosess v/ store teknologiske endringer –Produktendringer (forurenser mindre ved bruk, brytes ned lettere eller kan gjenvinnes)

7 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Opptak av reinere teknologi Foretaksinterne faktorer Motiverende faktorer Faktormarkeder Samfunnsmessig miljøpress Institusjoner (UNIDO 2002)

8 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Motiverende faktorer Reguleringspress Kostnadsreduksjon Press i forsyningskjeden Press fra lokalsamfunnet Industriorganisasjoner og konkurrenter Politiske insentiver Eiere og aksjonærer (UNIDO 2002)

9 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Vanskelig å si hva som er farlig og gir skader Latensperiode Akkumulasjon over tid Flere kilder og evt. synergisme Geografisk nivå Standarder og variasjon i tålegrense

10 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 FNS kan være involvert i forurensing i Sør på flere måter Kontroll av produksjonsenheter Eksport av forurensende teknologi Eksternalisering av farlig produksjon Finansielle transaksjoner Eksport av farlige produkter Eksport av avfall

11 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Positivt bidrag til miljø i Sør Spissteknologi Ressurser til høyt utdannet faglært personell Samme teknologi gjør styring lettere Økonomisk handlingsrom Lettere angripelig- større press Lett synlig og sett på med skepsis

12 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Negativt bidrag til miljø i Sør Sammenslåinger – gamle fabrikker Forlenge inntjening på produkt eller utstyr Sterke i forhandlingsposisjon Store ressurser til å forsvare handlinger ”Joint ventures” og lokale krav Indirekte gjennom underleverandør Kommunikasjonssvikt og hemmeligholdelse Begrenset ansvar overfor nasjonale regjeringer

13 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Dobbelt-standard ”Dersom vi bare kunne engasjerer oss i utenlandske prosjekter som tilfredsstiller alle norske standarder ville det blitt få engasjementer” (Statsministerens kontor 1995)

14 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Globale standarder Absoluttisme Relativisme

15 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Skepsis til ”codes of conduct” Legger grunnlaget for fremtidig internasjonal lovgivning Urettmessig bruk i kampen om offentlig opinion

16 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 FNS og staten i vertslandet OECD 1976, FN 1980 –Ikke involvere seg politisk FN 1990 –Respektere menneskerettigheter og fundamentelle friheter

17 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Hypoteser om FNS og miljøpraksis i Sør Forhandlingsstyrke i forhold til vertslandet varierer med historisk spesifikke forhold Forurensingsnivå varierer med produkt og hvor kostbar teknologi som kreves Eierstruktur i forhold til ansvar og image Fabrikkenes alder Kapitalstyrke

18 Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Hovedpoeng FNS er i Sør for å tjene penger, ikke bedre miljøet der. Kan bidra positivt til miljøet gitt visse forutsetninger


Laste ned ppt "FNS og miljø Hege Merete Knutsen sgo 2300. Hege M. Knutsen, UiO, sgo 2300 Innhold Begrepsavklaring: FNS, EAC, miljøteknologi Teoretiske argumenter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google