Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emosjoner Espen Røysamb. Motivasjon Emosjoner Hukom- melse PersepsjonPersonlighet Psyk. lidelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emosjoner Espen Røysamb. Motivasjon Emosjoner Hukom- melse PersepsjonPersonlighet Psyk. lidelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emosjoner Espen Røysamb

2 Motivasjon Emosjoner Hukom- melse PersepsjonPersonlighet Psyk. lidelser

3 EMOSJONER Personlighet Utvikling Sosial Psykiske lidelser Motivasjon

4 n HVA ? n HVORFOR ?

5 Begreper Emosjoner – Følelser ? Emosjon – Affekt ? Emosjon – Kognisjon ? Emosjon – Humør (mood) ?

6 Gener og miljø n Atferdsgenetikk n Evolusjonsperspektiv

7 Emosjonenes adaptive funksjon (Frederickson, 1998) Negative emosjoner: s innsnevrer oppmerksomheten s muliggjør respons på trussel gjennom fysiologisk aktivering. Positive emosjoner: s utvider tenkning og atferd s danner grunnlag for utforskning og læring.

8 Emosjoner s Positive eller negative affektive tilstander sBestår av kognitive, fysiologiske og atferdsmessige responser på hendelser som er mål-relevante sEmosjoner er responser, mens motivatorer er handlings-stimuli.

9 Grunnemosjoner n Glede n Interesse n Overraskelse n Sinne n Frykt n Tristhet n Avsky n Forakt n Skam n Skyld PA NA

10 Sirkumpleks modell Glede Begeistret Opprømt Frykt Uro Nedstemt Tristhet Rolig Trygghet Tilfreds Redsel Aktivert POSNEG

11 Emosjonenes natur s 4 fellestrekk –Er responser på utløsende stimuli –Resulterer fra kognitiv tolkning (appraisal) av stimuli –Inkluderer fysiologiske responser –Inkluderer atferdstendenser: både utrykks- atferd og instrumentell atferd.

12 Emosjonsmodell Utløsende stimuli Kognitiv tolkning Fysiolog. responser Utrykk Instrumentell atferd

13 Kognitiv fortolkning (appraisal) s Fortolkning innebærer blant annet en vurdering av hva som er ønsket og uønsket for oss s Ulike fortolkninger får ulike personer til å aktivere ulike emosjonelle reaksjoner på samme situasjon.

14

15 Kognisjon->Emosjon n TapTristhet n HindringSinne n Fare/trusselFrykt n MåloppnåelseGlede

16 s Emosjoner er en form for sosial kommunikasjon sBidrar med observerbar informasjon om indre tilstander og påvirker andres atferd ovenfor oss. sUniverselt gjenkjennelige ansiktsutrykk

17 Fysiologiske komponenter s LeDoux (1996) –Thalamus sender sanseinnput langs to uavhengige nervebaner n Direkte til amygdalaEmosjonell og atferds- reaksjon n Til cerebral cortex Bevisst tolkning

18 Fysiologiske komponenter s Hemisfære aktivering –Evidens for at aktivering i venstre halvdel innebærer positive emosjoner –Evidens for at aktivering i høyre halvdel ved negative emosjoner

19 Kultur og emosjoner s Forskjellige regler for framvisning av emosjoner i ulike kulturer.

20 Kultur

21 Ansikts-feedback hypotesen s Muskulær feedback spiller en viss rolle i aktivering og opprettholdelse av emosjoner.

22 Opplevd livskvalitet (Subjective well being – SWB) s 3 komponenter: Tilfredshet, PA & NA s Lite/ingen sammenheng med: sInntekt, utdanning, kjønn, alder. s Sterkere sammenheng med: sPersonlighet sSosiale relasjoner og sammenlikning sMeningsforståelse s Både gener og milø s Top-down vs Bottom-up

23 SWB

24 Her er noen utsagn som du kan være enig eller uenig i. Angi hvor enig du med hvert utsagn er ved å plassere et kryss i boksen som passer best. Helt Uenig Litt Verken Litt Enig Helt uenig uenig enig eller enig enig uenig a) På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt.......... b) Livsbetingelsene mine er fremragende...................... c) Jeg er fornøyd med livet mitt....................................... d) Så langt har jeg oppnådd det jeg ønsker i livet mitt... e) Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten.. ikke forandret noe Satisfaction With Life Scale

25 Aktuell tilleggslitteratur n Lewis & Haviland-Jones (2000). Handbook of emotions. The Guilford Press: New York n Kahneman, Diener & Schwarz (1999). Well-being. The foundations of hedonic psychology. Russel Sage Foundation: New York n Cacioppo & Gardner (1999). Emotions. Annual Review of Psychology, vol 50, p191-214.


Laste ned ppt "Emosjoner Espen Røysamb. Motivasjon Emosjoner Hukom- melse PersepsjonPersonlighet Psyk. lidelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google