Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emosjoner Espen Røysamb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emosjoner Espen Røysamb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emosjoner Espen Røysamb

2 Persepsjon Hukom- melse Motivasjon Emosjoner Personlighet Psyk. lidelser

3 Sosial Utvikling Psykiske lidelser EMOSJONER Personlighet Motivasjon

4 HVA ? HVORFOR ?

5 Begreper Emosjoner – Følelser ? Emosjon – Affekt ?
Emosjon – Kognisjon ? Emosjon – Humør (mood) ?

6 Gener og miljø Atferdsgenetikk Evolusjonsperspektiv

7 Emosjonenes adaptive funksjon (Frederickson, 1998)
Negative emosjoner: innsnevrer oppmerksomheten muliggjør respons på trussel gjennom fysiologisk aktivering. Positive emosjoner: utvider tenkning og atferd danner grunnlag for utforskning og læring.

8 Emosjoner Positive eller negative affektive tilstander
Består av kognitive, fysiologiske og atferdsmessige responser på hendelser som er mål-relevante Emosjoner er responser, mens motivatorer er handlings-stimuli.

9 Grunnemosjoner Glede Interesse Overraskelse PA Sinne Frykt Tristhet
Avsky Forakt Skam Skyld PA NA

10 Sirkumpleks modell Aktivert Redsel Opprømt Frykt Begeistret Uro Glede
NEG POS Tilfreds Nedstemt Trygghet Tristhet Rolig

11 Emosjonenes natur 4 fellestrekk Er responser på utløsende stimuli
Resulterer fra kognitiv tolkning (appraisal) av stimuli Inkluderer fysiologiske responser Inkluderer atferdstendenser: både utrykks-atferd og instrumentell atferd.

12 Emosjonsmodell Fysiolog. responser Utløsende stimuli Kognitiv tolkning
Instrumentell atferd Utrykk

13 Kognitiv fortolkning (appraisal)
Fortolkning innebærer blant annet en vurdering av hva som er ønsket og uønsket for oss Ulike fortolkninger får ulike personer til å aktivere ulike emosjonelle reaksjoner på samme situasjon.

14

15 Kognisjon->Emosjon
Tap Tristhet Hindring Sinne Fare/trussel Frykt Måloppnåelse Glede

16 Emosjoner er en form for sosial kommunikasjon
Bidrar med observerbar informasjon om indre tilstander og påvirker andres atferd ovenfor oss. Universelt gjenkjennelige ansiktsutrykk

17 Fysiologiske komponenter
LeDoux (1996) Thalamus sender sanseinnput langs to uavhengige nervebaner Direkte til amygdala Emosjonell og atferds reaksjon Til cerebral cortex Bevisst tolkning

18 Fysiologiske komponenter
Hemisfære aktivering Evidens for at aktivering i venstre halvdel innebærer positive emosjoner Evidens for at aktivering i høyre halvdel ved negative emosjoner

19 Kultur og emosjoner Forskjellige regler for framvisning av emosjoner i ulike kulturer.

20 Kultur

21 Ansikts-feedback hypotesen
Muskulær feedback spiller en viss rolle i aktivering og opprettholdelse av emosjoner.

22 Opplevd livskvalitet (Subjective well being – SWB)
3 komponenter: Tilfredshet, PA & NA Lite/ingen sammenheng med: Inntekt, utdanning, kjønn, alder. Sterkere sammenheng med: Personlighet Sosiale relasjoner og sammenlikning Meningsforståelse Både gener og milø Top-down vs Bottom-up

23 SWB SWB

24 Satisfaction With Life Scale
Her er noen utsagn som du kan være enig eller uenig i. Angi hvor enig du med hvert utsagn er ved å plassere et kryss i boksen som passer best. Helt Uenig Litt Verken Litt Enig Helt uenig uenig enig eller enig enig uenig a) På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt b) Livsbetingelsene mine er fremragende c) Jeg er fornøyd med livet mitt d) Så langt har jeg oppnådd det jeg ønsker i livet mitt... e) Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten .. ikke forandret noe

25 Aktuell tilleggslitteratur
Lewis & Haviland-Jones (2000). Handbook of emotions. The Guilford Press: New York Kahneman, Diener & Schwarz (1999). Well-being. The foundations of hedonic psychology. Russel Sage Foundation: New York Cacioppo & Gardner (1999). Emotions. Annual Review of Psychology, vol 50, p


Laste ned ppt "Emosjoner Espen Røysamb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google