Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT VÅREN 2014 I løpet av våren 2014 skal samtlige studenter i 3DT, 3ELE, 3DTD, 3. master ikt og 3 master indøk, 3DTM, Programmering og Multimedia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT VÅREN 2014 I løpet av våren 2014 skal samtlige studenter i 3DT, 3ELE, 3DTD, 3. master ikt og 3 master indøk, 3DTM, Programmering og Multimedia."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT VÅREN 2014 I løpet av våren 2014 skal samtlige studenter i 3DT, 3ELE, 3DTD, 3. master ikt og 3 master indøk, 3DTM, Programmering og Multimedia samt de som ønsker det fra IKT årskurs gjennomføre et større prosjektarbeid. Prosjektets størrelse er på 20 studiepoeng og fagkoden er henholdsvis DAT304(Datastudenter), ELE301 (Elektronikkstudenter) eller DAT303 (Multimediestudenter). Det er en forutsetning at studenten har bestått 130 sp. etter høsteksamenene i 3. klasse for at du skal få lov til å ta hovedprosjektet i vårsemesteret.

2 HVORFOR: Gruppearbeid En arbeidssituasjon mer nær opp til virkeligheten Fordypning

3 HVORDAN: Du velger/tildeles en oppgave Prosjektdefinisjon, fremdriftsplan, litteratursøk og andre forberedelser gjennomføres i samarbeid med faglærer. Jevnlig avholdes det møter med veileder der fremdrift og videre arbeid diskuteres. NB: Dere utfører prosjektet ikke veileder Prosjektrapporten, en pressemelding og en muntlig presentasjon av prosjektet, markerer slutten på oppgaven. Krav til prosjektrapportens utforming og hva rapporten skal inneholde finner dere i Retningslinjer for prosjektarbeid

4 KARAKTERER: Vi har satt i gang et større arbeid for å se på vurderingskriteriene som skal legges til grunn ved vurdering av bacheloroppgaven. Sannynsligvis vil vurderingen bli todelt der del 1 er rapport og produkt (teller 70%) og del 2 er en muntlig korrigerende høring (teller 30%). Formen på denne siste delen er ikke helt avklart men det er et viktig poeng at det gis individuell karakter på denne delen.

5 TIDSKRAV: Et tentativt valg av prosjekt bør skje før Jul. Dersom du ikke har avtalt prosjekt med en veileder innen 17. januar må du levere en prioritert liste over prosjekter til ”studiekoordinator” (3 stk.). Endelig prosjektvalg med ferdig prosjektbeskrivelse skal foreligge 3. februar. Arbeidet med forprosjektrapport starter opp etter tildeling av oppgave. Forprosjektrapport skal leveres innen 7. mars. Arbeidet med selve hovedprosjektet starter for fullt etter marseksamen. Innlevering av prosjektrapport skjer senest 27. mai. Muntlig presentasjon og utspørring 4. og 5. juni (med forbehold!).

6 Tilleggsinformasjon 1 All informasjon om hovedprosjekter vil du finne i fronter. Jeg vil i tillegg henvise til følgende website: http://grimstad.uia.no/dat300.http://grimstad.uia.no/dat300 Her vil min presentasjon og annen informasjon jeg får tilsendt på elektronisk form være tilgjengelig. Oppgaveforslag vil ligge tilgjengelig på kompetansetorget: http://www.uia.no/kompetansetorgethttp://www.uia.no/kompetansetorget (NB! Bruk gamle fagkoder i år når dere søker etter oppgaver: DAT300, ELE300 og DAT302 når dere søker etter oppgaver) Retningslinjer for gjennomføring av hovedprosjekt vil bli lagt på fronter/websiden (http://grimstad.uia.no/dat300).http://grimstad.uia.no/dat300 Universitetet (lærerne) vil ta kontakt med mulige oppdragsgivere med tanke på å få definert prosjektoppgaver. Innkomne forslag legges fortløpende ut på kompetansetorget. I tillegg vil det bli avholdt presentasjon av noen av oppgaver i november. Dere har ansvar for å skaffe dere en prosjektoppgave. Samtlige skal skrive en pressemelding for sitt hovedprosjekt.

7 Tilleggsinformasjon 2 Oppgaven leveres i ett eksemplar til hver veileder og eventuelt ett eksemplar til ekstern oppdragsgiver. Gruppen er ansvarlig for å invitere eventuell ekstern oppdragsgiver til fremføringen. Rapporten samt programkode oversendes elektronisk til studiekoordinatorene som vil sørge for at samtlige prosjektgruppers rapporter brennes på DVD. Sendes via email eller leveres på minnepinne/CD.


Laste ned ppt "PROSJEKT VÅREN 2014 I løpet av våren 2014 skal samtlige studenter i 3DT, 3ELE, 3DTD, 3. master ikt og 3 master indøk, 3DTM, Programmering og Multimedia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google