Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplysningsplikt og opplysningsrett Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplysningsplikt og opplysningsrett Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Opplysningsplikt og opplysningsrett Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

3 P2P2 (forbud mot å videre- gi opplysninger) Lov fastsetter taushetsplikt Lov fastsetter opplysningsplikt (uten hinder av taus- hetsplikt, jf fvl § 13f) P2P2 P3P3 Fortsatt taushetsplikt! P1P1 autonomi (valgfritt å videregi opplysninger) Taushetsplikt og opplysningsplikt

4 Skjematisk oversikt over plikt/rett til å gi opplysninger Hvem opplys- ningene gjelder Seg selv Andre Adressat for opplysningene Offentlig myndighetsutøvelse tjenesteyting Privat avtale ikke avtale Grad av autonomi Plikt Rett Frihet Initierings- grunn Forespørsel Eget tiltak Situasjoner/hendelser Utgangspunktet er (full) autonomi/taushetsplikt

5 Opplysningsplikt for personen opplysningene gjelder P2P2 Lov fastsetter taushetsplikt P1P1 autonomi (valgfritt å videregi opplysninger) Opplysningsplikt (i lov, jf legalitets- prinsippet) P3P3 taushetsplikt Informasjon i hht pol § 19 A. Etter eget tiltak Arveavgiftsl. § 27 Ligningsl. § 4-1 Smittevernl. § 5-1 Helsepersonell. §§ 18 og 19 B. Etter forespørsel Ligningsl § 4-10 Tolloven § 14 Politiloven § 8 nr 3 C. Saksopplysning Forvaltningsl. § 17, 2. og 3. ledd Tolloven § 14 Politiloven § 8 nr 3

6 Plikt/rett for annen person til å videregi opplysninger P2P2 Lov fastsetter taushetsplikt P1P1 autonomi (valgfritt å videregi opplysninger) P3P3 Lovfastsatt tilgang til opplysninger Informasjon i hht pol § 20 Opplysningsplikt Helsepersonell. kap. 6 Folketrygdl. § 21-4 Folkeregistreringsl. § 12 Barnehagel. §§ 22 og 23 Opplysnings”rett” Helsepersonell. §§ 24 og 25 Meldeplikt Hvitvaskingsl. § 7 Helsepersonell. kap. 7 Krav til avgivelses-/innhentingsmåte Forskrift om Lånekassens informasjonsinnhenting § 4 Ligningsl. § 6-16

7 Informasjonsflyt og effektivisering Effektivitet avhenger ofte av tilstrekkelig tilgang til person opplysninger og annet beslutningsgrunnlag. Rettslige hindre mot å få tilgang til slike opplysninger oppfattes derfor som uønsket. Effektivisering tilsier derfor ofte ønske om å fjerne eller redusere rettslige hindre vedrørende informasjonstilgang, f.eks. ved hjelp av informasjonsplikter, innsynsrett for myndigheter mv (“uten hinder av taushetsplikt”) I et effektiviseringsperspektiv er ikke alltid den enkeltes rett til å bestemme et hensiktsmessig grunnlag for informasjonsutveksling, fordi det kan være behov for ensartet “massebehandling” i et automatisert informasjons-(/data-)system. Kvalitetskrav til personopplysningene kan imidlertid - uansett - legge begrensninger på informasjonsutvekslingen, fordi loven kan stille krav om bestemte opplysningstyper som ikke lett kan gjøres tilgjengelig i maskinlesbar form


Laste ned ppt "Opplysningsplikt og opplysningsrett Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google