Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge utforskere La ungdom ta grep i eget liv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge utforskere La ungdom ta grep i eget liv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge utforskere La ungdom ta grep i eget liv
Hvordan opplever ungdom som sliter med livene sine, sin situasjon, Hva har de selv og voksne rundt dem har erfart som hjelpsomt Hva er et magisk øyeblikk? Catrine Torbjørnsen Halås

2 Unge utforskere La ungdom ta grep i eget liv
Hvordan kan vi støtte ungdoms muligheter for å kunne ta grep i eget liv? Hvordan kan vi som samfunn bli bedre til lære av ungdom? Hvordan kan vi bidra til å mobilisere og støtte ungdoms innovasjonskraft? Hvordan opplever ungdom som sliter med livene sine, sin situasjon, Hva har de selv og voksne rundt dem har erfart som hjelpsomt Hva er et magisk øyeblikk? Catrine Torbjørnsen Halås

3 Hvordan ser vi på ungdom? Hva trenger ungdom?
Hva tenker vi ungdom kan bidra med? Vi har fått fortellinger om trøblete liv og om unge som ikke passe inn. Hvor har vi fokuset? Å føle seg sett ned på og utenfor ”Man blir jo ikke så veldig sosial heller hvis du ikke har arbeid. I alle fall ikke jeg. Du trekker deg unna, når du ikke har arbeid. Du har ikke noe i samfunnet å gjøre.” Nora ”Jeg føler jeg har blitt pratet bak ryggen og sett ned på. Hvis jeg treffer folk igjen som du kjenner, og så treffer du de på nytt, og de sier at du er sykemeldt, eller at du ikke har noe du har å gå til. Så blir de veldig mutt. Jeg vil ikke si at du ikke bli akseptert, men du blir ikke på høyde med resten. Du har et bygdespøkelse.” Frank … de som er utenfor blir veldig ensomme. Det er vanskelig å tilhøre noe… jeg vet ikke… For at skal man komme innenfor må man bli kjent med folk i de miljøene. Jeg kan jo ikke bare gå bort til en gruppe og sette meg ned og prate… det er forferdelig vanskelig. De som kjenner hverandre blir en gruppe – så er det ikke plass til flere". Jeg har vært mobbet på skolen i mer enn ti år, og har hatt slitt veldig mye psykisk på grunn av det. Jeg har gått på skole og ramla ut, gått skole igjen og ramla ut og i det hele tatt ikke klart å stå i noe. All mobbingen har gått ut over selvtilliten. Jeg er blitt vant til at andre har vondt å si. Det sitter i hodet. Og i kroppen. Jeg har enda litt angst for å treffe andre folk, spesielt hvis jeg ikke kjenner de.” Ill: Lisa Aisato - Magasinet

4 Hjelp til å vokse og mestre
Ungdommene ønsker: Hjelp til å vokse og mestre Ikke hjelp som gjør at en drukner i formaninger, og mister ansvar for eget liv Hjelp som stimulere til personlig vekst og ansvar

5 Ungdoms perspektiv: Hvordan ser verden ut fra ungdoms ståsted?
Barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har. Å få ta del i deres erfaringer gir voksne ny kunnskap. Barn og unge har førstehånds kunnskap om hvordan det er å være barn og unge i dag. De har kunnskaper og synspunkter som kritiske observatører og som brukere av lokalmiljøet og tilbudene i kommunen. BLD: Rundskriv Q-27/2006 B Vi kan ikke forstå hvordan det er å være barn eller ungdom i kommunen uten å snakke med barn og ungdom! Hvordan ser verden ut fra barn og unges ståsted? Synet på barn og unge Barn har behov for spesielle vernetiltak og særskilt omsorg Barn er samtidig selvstendige individer som gir krav på respekt og rett til deltakelse Paragraf 12 : Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som berører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i forhold til dets alder og modenhet. Fire generelle prinsipper: Ikke diskriminering Barnets beste Rett til liv og utvikling Rett til å bli hørt Hva tenker vi at ungdom kan bidra med?

6 Ungdom kan inviteres inn til å delta på ulike nivå
Å lære av unge: Å få kunnskap om hva unge tenker og mener og få ideer til løsninger Å lære med unge: Å diskutere løsninger sammen (Basert på unges og voksnes kunnskap) Å engasjere unge: Å la barn og unge ta aktivt del i å gjennomføre løsningene Illustrasjon: Victoria

7

8 Trondheim Saupstad Kolstad

9 Hva har elevene lært? Stå for egne meninger Snakke i forsamlinger
Å samarbeide Tro på egen påvirkningsmuligheter Kunnskap om hvordan samfunnet fungerer og hvordan beslutninger i samfunnet blir til Lært hvordan jeg kan påvirke Fått tro på at jeg kan påvirke

10 Hvordan

11 Fire forutsetninger for at barn og unges stemme skal kunne bli hørt
Arena: Barn og unge må bli gitt muligheten for å uttrykke sine meninger Stemme: Barn og unge må fasiliteres til å uttrykke sine synspunkter Publikum: Synspunktene må bli lyttes til Innflytelse: Synspunktene må bli anerkjent/ respondert på som interessante Lundly (2007)

12 Hva kan det bety for oss voksne?
Å tilrettelegge for medvirkning, gir mer enn kunnskap: Avdekker behov Det har presset oss til å finne noen system for å gjøre ting bedre Det gav oss et felles fokus og retning i arbeidet Styrket samarbeidet Gjorde det lettere å prioritere Styrket engasjementet og energi Styrket følelsen av ansvar for resultatet


Laste ned ppt "Unge utforskere La ungdom ta grep i eget liv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google