Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Poenget med å presentere disse sakene er å vise at det påhviler dem som driver med varme arbeider et meget strengt aktsomhetskrav og at det etter hvert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Poenget med å presentere disse sakene er å vise at det påhviler dem som driver med varme arbeider et meget strengt aktsomhetskrav og at det etter hvert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Poenget med å presentere disse sakene er å vise at det påhviler dem som driver med varme arbeider et meget strengt aktsomhetskrav og at det etter hvert foreligger en del rettspraksis som viser dette. På de neste foilene er noen aktuelle dommer listet opp.

2 Tønsberg tingretts dom av 22.06.06 Sveiserne funnet erstatningsansvarlig for brannen. Det ble lagt til grunn at det påhviler et svært strengt aktsomhetskrav i forbindelse med varme arbeider og det ble lagt vekt på at det ikke ble foretatt tilstrekkelig undersøkelser av sveiseområdet og dermed heller ikke tilstrekkelig forebyggende tiltak.

3 Borgarting lagmannsretts dom av 27.09.95 Brann forårsaket av murer med gassbrenner – ansvar. Uaktsom overtredelse av brannvernloven med tilhørende forskrifter. Brennbare materialer ikke fjernet og utilstrekkelig tildekking av disse. (Rettskraftig).

4 Sarpsborg tingretts dom av 04.11.05 – brann. Sveisefirma ble holdt erstatningsansvarlig for ikke å ha foretatt tilstrekkelige brannverntiltak i forkant av arbeidet. De burde ha åpnet en vegg for å hatt kontroll med hvor sveiseglørene fant veien. (Anket – forlikt i ankeomgangen med res. tilsvarende dommen eks. omkostninger). Ringerike tingretts dom av 03.01.05. Brann. Taktekker erstatningsansvarlig for ikke å ha gjort tilstrekkelige forundersøkelser i forkant av utføringen av det varme arbeidet.

5 Karmsund tingretts dom av 04.05.06 – brann – ansvar for taktekker. Taktekkingsfirma ansett å ha handlet erstatningsbetingende uaktsomt. Retten la her bl.a. vekt på at brannvaktordningen ikke var tilfredsstillende (rettskraftig for så vidt gjelder ansvarsspørsmålet).


Laste ned ppt "Poenget med å presentere disse sakene er å vise at det påhviler dem som driver med varme arbeider et meget strengt aktsomhetskrav og at det etter hvert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google