Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattekort Sven Magne Bakken, svenmb@ifi.uio.no Kristin Skeide Fuglerud, kristins@nr.no Øivind Hagen, oivindha@ifi.uio.no Hani Murad, hanim@ifi.uio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattekort Sven Magne Bakken, svenmb@ifi.uio.no Kristin Skeide Fuglerud, kristins@nr.no Øivind Hagen, oivindha@ifi.uio.no Hani Murad, hanim@ifi.uio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattekort Sven Magne Bakken, Kristin Skeide Fuglerud, Øivind Hagen, Hani Murad, Ole Halvor Smylingsås,

2 Bakgrunn (1) Skatteetaten vil gjøre det lett for folk å følge skatteloven vha bedre og alternative elektroniske tjenester Skatteetaten ønsket å lære mer om mobile tjenester I prosjektet Norsk OSIRIS er det utviklet en prototype for ”Endring av skattekort på mobil” Denne tjenesten kan være et alternativ til tilsvarende tjeneste på papir eller web – kan kanskje nå andre grupper. Ønskelig med en evaluering av brukerinteraksjonen

3 Web-skjema for endring av skattekort
Bakgrunn (2) SKD Hvis feil: Oppgi nye opplysninger og be om nytt skattekort Arbeidstaker/ Skattebetaler Kontrollerer skattekortet Skattekort Arbeidsgiver Hvis korrekt: Lever skattekortet til arbeidsgiver Web-skjema for endring av skattekort

4 Bakgrunn (3) Nye og alternative e-tjenester
I mobil prototypen for endring av forskuddskatt kan man kun gjøre vanlige og enkle endringer.

5 Aim of our Project Evaluation of this emulator prototype with respect to : a) User interaction with the mobile tax system’s Interface b)Identify possible advantages and disadvantages of offering this “service” on mobile phones Provide proposals for improvements and further developments of present interface

6 Central Issues for our Consideration
Mobility Concept Spatial mobility of objects to satisfy modern “nomad” leading to social abstraction from physical space (Jones 1998) Temporal mobility leading to acceleration of human activities and multitasking within same framework of time (Lee and Liebenau 2000) Contextual mobility… leading to acquired freedom from contextual constraints (Suchman 1987)

7 2. Design Concept - Man’s creative ability to mould his environment to suit his material and spiritual needs (Archer, 1973) - Interactive design as an iterative prescriptive process offering us a framework to visualise how ideas develop, bringing raw material together into a useable interface User understanding and establishing requirements… Design brief Usability - Awareness of relationship between technological development and the use of it ( how, where, when) (Alsos and Svanæs, 2006) - Stereotyping. …. Is there a typical user !!!!! (Nachbar and Lause, 1992) - Context in design (Brown & Duguid 1994) What makes a good design ????

8 Litt om metoden Rask og enkel å gjennomføre
Metode utviklet av Jakob Nielsen Eksperter vurderer hvert element i et brukergrensesnitt opp mot ett sett med heuristikker Kan brukes på flere ulike stadier i en utviklingsprosess Krever lite ressurser Rask og enkel å gjennomføre Ikke involvering av brukere

9 Gjennomføring av evalueringen
”Briefing” Klargjøring av metoden. Valg av heuristikker (Jakob Nielsen). ”Evaluering” Individuell gjennomføring, ca 1 time per person. Alle noterte registrerte feil eller mangler. Alle brukte samme telefon. ”Debriefing” Diskuterte hvert enkelt funn. Samlet alle funn i en felles tabell. Utarbeidet forslag til mulige endringer i designet.

10 Resultater I alt 31 feil eller mangler ble avdekket.
Alle funn ble listet i en felles tabell sammen med forslag til løsninger. Viktigste funn: Inkonsistent og lite intuitivt navigasjonssystem. Bruk av teknisk og mangelfullt språk. Mangel på hjelpefunksjoner og dokumentasjon.

11 Hva forteller resultatene oss?
I følge Nielsen(1994) er 5 testere nok til å avdekke 75% av usability problemene i et design, men resultatene kan påvirkes av flere faktorer. Valget av heuristikker er kritisk. Vi er ikke trente eksperter i denne metoden. Mobiltelefonen var ukjent for alle deltagerne. Heuristisk evaluering gir ikke et komplett bilde av interaksjonen. Alle feil i henhold til heuristikkene oppleves nødvendigvis ikke som feil av brukerne. Resultatene er et verdifullt input i den videre utviklingen av applikasjonen.

12 Bruker test – metode og resultater (Øivind)
Hvorfor brukte vi denne metoden? Hvilke resultater fikk vi? Hva kan være galt med resultatene? Hva var bedre/dårligere med brukerundersøkelsen i forhold til heuristikken?

13 Andre perspektiver (Ole Halvor)
Mobil mot stasjonær Sikkerhet og personvern Ta i bruk ny teknologi Mobil mot stasjonær: Frihet Mennesker er mer på farten. Ha med adgangskoder Mange flere som eier mobil i forhold tilde som har tilgang på stasjonær Sikkerhet: Per i dag ikke implementert noe form for sikkerhet Ta i bruk ny teknologi: Vi vet ikke hva morgendagen vil bringe.

14 Borderline issues (1) Alternative e-tjenester?
Ulike artefakter har ulike materielle og sosiale egenskaper. De kan assosieres med ulike sjangre som igjen påvirker tolkning og bruk. Som f.eks. autoritet, tillitt og nøyaktighet.

15 Borderline issues (2) Senter and grenser for designet
SKD Hvis feil: Oppgi nye opplysninger og be om nytt skattekort Arbeidstaker/ Skattebetaler Kontrollerer skattekortet Skattekort Hvis korrekt: Lever skattekortet til arbeidsgiver Arbeidsgiver Web-skjema for endring av skattekort

16 Konklusjon og begrensninger
a) User interaction with the mobile tax system’s Interface b) Identify possible advantages and disadvantages of offering this “service” on mobile phones Forslag til videre arbeid: - Se mer helhetlig på designet - Fokuser på brukers kontekst i praksis Hva viser resultatene? Vi som gruppe fant mange feil med HE. Likevel er vi litt innhabile, vi går for å finne feil Brukertesten viser at målgruppen vår var fornøyd med tingenes tilstand. Er det et bra produkt? Mener vi at dette har et potensial? Hva bør gjøres videre? Luke ut feilene vi har funnet, se det fra et større perspektiv, ikke bare selve bestillingen Kjøre en ny brukertest Ikke reell oppgave. Ville heller brukt datamaskinen. I forhold til en kvalitativ metode er dette ok. (for nettopp vår brukergruppe)


Laste ned ppt "Skattekort Sven Magne Bakken, svenmb@ifi.uio.no Kristin Skeide Fuglerud, kristins@nr.no Øivind Hagen, oivindha@ifi.uio.no Hani Murad, hanim@ifi.uio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google