Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet i Kongsbergregionen regionalt prosjekt 2011-2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet i Kongsbergregionen regionalt prosjekt 2011-2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet i Kongsbergregionen regionalt prosjekt 2011-2014

2 MÅL All dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skal skje i elektronisk journalsystem. Alle kommuner skal være tilknyttet Norsk Helsenett og følge ”Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren”. Informasjonsutvekslingen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunesektoren og samarbeidsinstanser skal i hovedsak skje elektronisk.

3 Nasjonale målsettinger: «Helhetlig pasient - og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling» «Riktig bruk av IKT kombinert med organisasjonsutvikling og sterkere fokus på samarbeid og samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål, forbedre kvaliteten på helsetjenestene og effektivisere arbeidet» (Samspill_2_0_strategiplan)

4

5 2012: Regional IKT-plattform regionale løsninger Forslag til samarbeid om IKT-drift Regional eStrategi 2010-2014 Formalisert samarbeid om IKT strategi og Utvikling (SuksIT) Bredbånd mellom kommunene 2008 Kongsbergregionens IKT-samarbeid

6 Visma Link Meldingstjener Visma Link Meldingstjener NHN Prof il 1KFR NU TN WinMed 3 1H FRNUT N Barnever n T 1111K NHFR NU K Prof il Ko m Cos dok Win Med H Felles lukket sone FamFam KH FamFam FamFam Fam TNNUFR Prof il PO KNT NURF HS Pro K RF KRR NU T H Leger Legevakt Sykehus Apotek Felles åpen sone Visma ERP N TH VUVU VUVU IB M K KH NT Regionale IKT-løsninger 2012 Prof il Ko m Prof il Ko m

7 Hvilke meldinger har vi i dag - Basismeldinger (epikriser, henvisninger, labrekvisisjoner-/svar) - PLO- meldinger i samhandling mellom pleie- og omsorg og fastleger (Elin-K) - PLO-meldinger i samhandling mellom pleie- og omsorg og helseforetak (Elin) - Meldinger for helsestasjon (Elin-H) - I tillegg rapporteringer til NAV, HELFO og SYSVAK for legevakt, helsestasjon og PLO

8 Mellom kommune og fastlege: - Orientering om tjenestetilbud - Medisinske opplysninger - Helseopplysninger til lege - Overføring av legemiddelopplysninger - Forespørsel og svar - fornying av resept - Forespørsel og svar - time - Forespørsel og svar – diagnoser for IPLOS- rapportering - Orientering om dødsfall - Avviksmelding Mellom kommune og helseforetak: Melding om innlagt pasient Innleggelsesrapport Helseopplysninger Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient Utskrivningsrapport Melding om utskrevet pasient Forespørsel og svar på forespørsel Avviksmelding PLO-meldinger:

9 Eksempler på meldinger i Profil

10 Hvordan lage en melding

11 Sikkerhet Norsk Helsenett Norm for informasjonssikkerhet Samtykke fra brukeren

12 Så da får vi bare rulle opp armene og begynne:-) Lykke til!!


Laste ned ppt "Meldingsløftet i Kongsbergregionen regionalt prosjekt 2011-2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google