Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i samfunnsutviklingen - kan IT og interkommunalt samarbeid være et alternativ til kommunesammenslutning? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i samfunnsutviklingen - kan IT og interkommunalt samarbeid være et alternativ til kommunesammenslutning? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i samfunnsutviklingen - kan IT og interkommunalt samarbeid være et alternativ til kommunesammenslutning? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg IT-tinget 2004 Tønsberg, 22. september 2004

2 2 Drivkrefter for produktivitetsvekst FoU Menneskelig kapital IT-investeringer og bruk Egenskaper ved bedriftene IT er en viktig drivkraft for økonomisk vekst

3 3 eNorge 2005 - gir retning og synliggjør IT-politikken

4 4 Fundamentale samfunnsendringer Uhensiktsmessig kommunestruktur – løsninger gjennom forpliktende samarbeid eller sammenslutninger Ulemper samarbeid: demokratisk underskudd, byråkrati, svekket styring og kostnadskontroll Men: –ikke alle kan slutte seg sammen –ikke strukturendringer over natten –noen sektorer og områder bedre egnet enn andre

5 5 Utfordringer og muligheter Store geografiske variasjoner Spredt bosetting IT bidrar til å redusere betydningen av fysisk avstand Bedre tilgjengelighet for innbyggerne som –brukere av tjenester –borgere i lokaldemokratiet

6 6 HØYKOM: Stimulering av offentlig etterspørsel Tilskuddsordning som støtter prosjekter for bruk av bredbånd 10 + utvalgte fyrtårnsprosjekter skal vise vei HØYKOM har utløst mange samarbeidsmodeller. Har god geografisk spredning HØYKOM distrikt fra 2004

7 7 IT og lokaldemokratiet Senke terskelen for deltakelse –Alternative kanaler –Åpne opp flere arenaer –Nye kulturer Elektronisk stemmegivning –Forsøk –Arbeidsgruppe Lokaldemokratikommisjonen: IKT og demokratiutvikling

8 8 IT-status i kommunene (1) Store variasjoner Bredbånd: –Markedsbasert vellykket tilnærming, men fortsatt 50 kommuner uten kommersielt bredbåndstilbud –Best tilknytning i større kommuner Hjemmesider –De fleste har, men lite dialogbaserte –Etter Danmark –Markant utvikling i informasjon og innbyggerkontakt de siste årene

9 9 IT-status i kommunene (2) Interkommunalt samarbeid –Små kommuner samarbeider mer enn store –Motiver for samarbeid: Effektive økonomiske løsninger Større og mer kompetente fagenheter Småkommuner og kompetanse: En utfordring å tiltrekke seg og holde på kompetansen

10 10 Strategiske grep Praktiske og prinsipielle hensyn: Kommunalt mangfold og selvstyre Kompetansespredning Skape gode rammebetingelser –Samle IT-politikk for offentlige myndigheter i MOD –PKI og Min side –IT-strategisk samarbeid med Kommunenes Sentralforbund Bredbånd og kommunesammenslutninger Kommunene bør se seg rundt før de investerer

11 11 Økte valgmuligheter Kommunestrukturen er overmoden for endring IKT – et viktig virkemiddel både for sammenslutninger og samarbeid


Laste ned ppt "IKT i samfunnsutviklingen - kan IT og interkommunalt samarbeid være et alternativ til kommunesammenslutning? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google