Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Velkommen til informasjonsmøte Mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Velkommen til informasjonsmøte Mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Velkommen til informasjonsmøte Mars 2015

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Tema for dagen: VelkommenAnn Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal VergerollenTherese Småland, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal Pause Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Tove Røberg, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal VergeregnskapSolveig Helset, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppsummering og spørsmålAnn Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal

3 Trygg framtid for folk og natur

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergerollen og samtykkekompetanse

5 Fylkesmannen Veileder og har tilsynsansvar Fylkesmannen Veileder og har tilsynsansvar Offentlige instanser Den vergetrengende Verge NAV Kommune Skatteetaten Bank Kreditorer Institusjon Brobygger, pådriver og formidler Rettslig representant Brobygger, pådriver og formidler Rettslig representant

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Arbeid innenfor mandatet Økonomiske forhold: styre personens økonomi Oversikt over inntekter og gjeldsposter Representere den vergetrengende i forhold til krav eller konflikter som må håndteres, Sørge for vedlikehold av formuesobjekter Tegne eller reforhandle forsikringer Eventuelt settes i gang tiltak for å sikre at formuen gir avkastning

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Arbeid innenfor mandatet Personlige forhold: representere og ivareta rettigheter Avgrenses mot andre former for hjelpe- og støttetiltak Ikke: praktiske gjøremål, handle klær og utstyr, lage mat, gå turer eller være med på sosiale aktiviteter

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Arbeid innenfor mandatet Ved dødsfall: Vergeoppdraget er avsluttet ved den vergetrengende sin død Dødsboet forvalter formuen Men, litt tidsbruk til avsluttende regnskap og en oppstilling til tingrett f.eks. vil ofte falle inn under mandatet

9 Samtykkekompetanse

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Problemstilling I forbindelse med at Klara 79 har hatt et opphold på sykehus, blir det avdekket et omfattende alkoholmisbruk. Det er sendt bekymringsmelding omkring boforholdene. Huset ser ut som en svinesti, og det eneste som finnes av «mat» er øl og sprit. Kommunen ønsker at du som verge skal samtykke til at hun får hjemmesykepleie, fordi Klara avviser all kontakt med helsetjenesten (og offentlige instanser for øvrig). Kan du som verge bestemme dette?

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Problemstilling: Per er 85 år, og ny beboer på et sykehjem. Det nærmer seg influensasesong, og han er skeptisk til nålestikk. Så, ikke uventet, takker han «høflig» nei til vaksine når anledningen byr seg. Personalet ber da vergen om å godkjenne at personalet gir han influensavaksine. Er dette noe vergen kan samtykke til?

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Problemstilling Johan er 22 år og psykisk utviklingshemmet, han røyker en 20 pakning sigaretter per dag og spiser svært mye mat. Personalet i bofellesskapet ønsker at du som verge skal begrense hva han får overført til sin brukskonto slik at han ikke kan bruke så mye penger på dette. Kan du som verge gjøre dette?

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Problemstilling Siv, 19 år, fikk oppnevnt sin mor som verge da hun ble myndig. Før hun ble myndig kunne mor sin nei til overdreven handling, men nå bruker hun alle sine penger på shopping, både på nettet og i butikker. Kan mor som verge her redusere overføringer til brukskonto for å hindre Siv i å bruke opp pengene sine på shopping?

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Godtgjøring og utgiftsdekning for alminnelige verger Kort orientering om reglene og praktisering av ordningen

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Hvem er alminnelig verge ? En i familien Nærstående er foreldre til, eller barn av og ektefelle/samboer Søsken, slektning/søskenbarn Venn/nabo/bekjent/kollega Andre med samfunnsengasjement

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Honorering av alminnelige verger Faste satser: personlig forhold: kr. 2.000,- pr. år økonomiske forhold: kr. 3.500,- pr. år pers. og øk. forhold: kr. 4.000,- pr. år timesats: kr. 200,- pr. time utgiftsdekning: kr. 1.000,- pr. år

17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Dekning av vergegodtgjøring Hovedregel - Dekkes av den vergetrengende selv Unntak - lav inntekt/formue og/eller dårlig betalingsevne Fremtidsvedtak

18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Praktisering Bruk søknadsskjema Oppgi inntekt/formue Verges kontonummer Timeliste Dokumentasjon på utgiftsdekning

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Utfordringer Vergerollen/pårørenderollen Arbeid som faller utenfor vergens mandat skal ikke dekkes Praktiske gjøremål dekkes ikke

20 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergeregnskap Rådgiver: Solveig Helset

21 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Bankinnskudd Verge disponerer: Brukskonto Personens frie bruk Til mat, klær, lommepenger Fast overføring fra vergekonto Ikke regnskap hvis kun eier er disponent (verge innsynsrett) Vergekonto/Regningskonto Disponeres av verge Pensjon/lønn går inn på denne konto Alle regninger betales fra denne konto Fast overføring til brukskonto og sparekonto Regnskapsplikt Sparekonto Disponeres av verge Sparepenger inntil 2 G ( kr 176.740) (totalt alle kontoer) Regnskapsplikt

22 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Bankinnskudd Fylkesmannen disponerer Kapitalkonto vergemål (sparekonto) Innskudd over 2 G (kr 176.740) Verge velger bank og produkt Kontoinformasjon på www.vergemal.no / Mine vergemål Verge søker fylkesmannen om uttak ved behovwww.vergemal.no Institusjonen disponerer Institusjonskonto Opprettes med godkjenning fra pasient/verge Disponeres av navngitte personer ved institusjon Til lommepenger, frisør, fotpleie etc Underlagt kommunal revisjon Skal gjennomgås og godkjennes av verge Ikke regnskapsplikt Kontantkasse Skal føres regnskap med kvitteringer og bilag Skal gjennomgås og godkjennes av verge.

23 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur «Ivareta vergetrengedes økonomiske interesser » Bankinnskudd Regulering av innskudd Flere banker og kontoer som ikke er i bruk ? Beløpsgrense 2 G overføres til kapitalkonto vergemål Eiendeler Ansvar for at eiendeler blir godt ivaretatt Skifte av inventar som hvitevarer, tv og møbler Verdipapir Alle midler skal stå på bankkonto Gjeld Oversikt og kontroll over gjeld, kreditter og ubetalte krav Forsikring Kontroller forsikringer i forhold til dekning og pris Selvangivelse Kontroller at alle tall er riktig og alle fradrag påført

24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergeregnskap Dette skal sendes fylkesmannen: Fullstendighetserklæring med forside Selvangivelse 2014 Årsoppgaver Kontoutskrifter – Månedlige kontoutskrifter for perioden 01.01 – 31.12.2014 – Bankens eget originale format – Klar tekst for alle transaksjoner - sett inn tekst hvis denne er mangelfull – Kontroller og signer hver enkelt kontoutskrift – Dokumentasjon fra banken på kontoer du ikke disponerer – Kontoutskrifter som ikke ligger ved – skriv i fullstendighetserklæring hva som er grunnen til at denne ikke følger med

25 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur

26 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur

27 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergeregnskap skal sendes samlet innen 30. april hver år til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Kvitteringer og bilag skal ikke sendes inn til fylkesmannen. Verge har arkivplikt i 3 år. Formue over 2 G ( Kr 176.740) – send kapitalskjema For valg av bank og produkt, sjå www.vergemal.no Søknader som gjelder andre saker enn vergeregnskap skal sendes i egen søknad.


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Velkommen til informasjonsmøte Mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google