Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte
Mars 2015

2 Tema for dagen: Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vergerollen Therese Småland, rådgiver Pause Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Tove Røberg, fagansvarlig Vergeregnskap Solveig Helset, rådgiver Oppsummering og spørsmål

3

4 Vergerollen og samtykkekompetanse

5 Veileder og har tilsynsansvar
Fylkesmannen Veileder og har tilsynsansvar Den vergetrengende Verge Offentlige instanser NAV Brobygger, pådriver og formidler Rettslig representant Kommune Skatteetaten Bank Kreditorer Institusjon

6 Arbeid innenfor mandatet
Økonomiske forhold: styre personens økonomi Oversikt over inntekter og gjeldsposter Representere den vergetrengende i forhold til krav eller konflikter som må håndteres, Sørge for vedlikehold av formuesobjekter Tegne eller reforhandle forsikringer Eventuelt settes i gang tiltak for å sikre at formuen gir avkastning

7 Arbeid innenfor mandatet
Personlige forhold: representere og ivareta rettigheter Avgrenses mot andre former for hjelpe- og støttetiltak Ikke: praktiske gjøremål, handle klær og utstyr, lage mat, gå turer eller være med på sosiale aktiviteter

8 Arbeid innenfor mandatet
Ved dødsfall: Vergeoppdraget er avsluttet ved den vergetrengende sin død Dødsboet forvalter formuen Men, litt tidsbruk til avsluttende regnskap og en oppstilling til tingrett f.eks. vil ofte falle inn under mandatet

9 Samtykkekompetanse

10 Problemstilling I forbindelse med at Klara 79 har hatt et opphold på sykehus, blir det avdekket et omfattende alkoholmisbruk. Det er sendt bekymringsmelding omkring boforholdene. Huset ser ut som en svinesti, og det eneste som finnes av «mat» er øl og sprit. Kommunen ønsker at du som verge skal samtykke til at hun får hjemmesykepleie, fordi Klara avviser all kontakt med helsetjenesten (og offentlige instanser for øvrig). Kan du som verge bestemme dette?

11 Problemstilling: Per er 85 år, og ny beboer på et sykehjem. Det nærmer seg influensasesong, og han er skeptisk til nålestikk. Så, ikke uventet, takker han «høflig» nei til vaksine når anledningen byr seg. Personalet ber da vergen om å godkjenne at personalet gir han influensavaksine. Er dette noe vergen kan samtykke til?

12 Problemstilling Johan er 22 år og psykisk utviklingshemmet, han røyker en 20 pakning sigaretter per dag og spiser svært mye mat. Personalet i bofellesskapet ønsker at du som verge skal begrense hva han får overført til sin brukskonto slik at han ikke kan bruke så mye penger på dette. Kan du som verge gjøre dette?

13 Problemstilling Siv, 19 år, fikk oppnevnt sin mor som verge da hun ble myndig. Før hun ble myndig kunne mor sin nei til overdreven handling, men nå bruker hun alle sine penger på shopping, både på nettet og i butikker. Kan mor som verge her redusere overføringer til brukskonto for å hindre Siv i å bruke opp pengene sine på shopping?

14 Godtgjøring og utgiftsdekning for alminnelige verger
Kort orientering om reglene og praktisering av ordningen

15 Hvem er alminnelig verge ?
En i familien Nærstående er foreldre til, eller barn av og ektefelle/samboer Søsken, slektning/søskenbarn Venn/nabo/bekjent/kollega Andre med samfunnsengasjement

16 Honorering av alminnelige verger
Faste satser: personlig forhold: kr ,- pr. år økonomiske forhold: kr ,- pr. år pers. og øk. forhold: kr ,- pr. år timesats: kr. 200,- pr. time utgiftsdekning: kr ,- pr. år

17 Dekning av vergegodtgjøring
Hovedregel - Dekkes av den vergetrengende selv Unntak - lav inntekt/formue og/eller dårlig betalingsevne Fremtidsvedtak

18 Praktisering Bruk søknadsskjema Oppgi inntekt/formue
Verges kontonummer Timeliste Dokumentasjon på utgiftsdekning

19 Utfordringer Vergerollen/pårørenderollen
Arbeid som faller utenfor vergens mandat skal ikke dekkes Praktiske gjøremål dekkes ikke

20 Vergeregnskap Rådgiver: Solveig Helset

21 Bankinnskudd Verge disponerer: Brukskonto Personens frie bruk
Til mat, klær, lommepenger Fast overføring fra vergekonto Ikke regnskap hvis kun eier er disponent (verge innsynsrett) Vergekonto/Regningskonto Disponeres av verge Pensjon/lønn går inn på denne konto Alle regninger betales fra denne konto Fast overføring til brukskonto og sparekonto Regnskapsplikt Sparekonto Sparepenger inntil 2 G ( kr ) (totalt alle kontoer)

22 Bankinnskudd Fylkesmannen disponerer Kapitalkonto vergemål (sparekonto) Innskudd over 2 G (kr ) Verge velger bank og produkt Kontoinformasjon på / Mine vergemål Verge søker fylkesmannen om uttak ved behov Institusjonen disponerer Institusjonskonto Opprettes med godkjenning fra pasient/verge Disponeres av navngitte personer ved institusjon Til lommepenger, frisør, fotpleie etc Underlagt kommunal revisjon Skal gjennomgås og godkjennes av verge Ikke regnskapsplikt Kontantkasse Skal føres regnskap med kvitteringer og bilag Skal gjennomgås og godkjennes av verge.

23 «Ivareta vergetrengedes økonomiske interesser»
Bankinnskudd Regulering av innskudd Flere banker og kontoer som ikke er i bruk ? Beløpsgrense 2 G overføres til kapitalkonto vergemål Eiendeler Ansvar for at eiendeler blir godt ivaretatt Skifte av inventar som hvitevarer, tv og møbler Verdipapir Alle midler skal stå på bankkonto Gjeld Oversikt og kontroll over gjeld, kreditter og ubetalte krav Forsikring Kontroller forsikringer i forhold til dekning og pris Selvangivelse Kontroller at alle tall er riktig og alle fradrag påført

24 Vergeregnskap Dette skal sendes fylkesmannen:
Fullstendighetserklæring med forside Selvangivelse 2014 Årsoppgaver Kontoutskrifter Månedlige kontoutskrifter for perioden – Bankens eget originale format Klar tekst for alle transaksjoner - sett inn tekst hvis denne er mangelfull Kontroller og signer hver enkelt kontoutskrift Dokumentasjon fra banken på kontoer du ikke disponerer Kontoutskrifter som ikke ligger ved – skriv i fullstendighetserklæring hva som er grunnen til at denne ikke følger med

25

26

27 Vergeregnskap skal sendes samlet innen 30. april hver år til:
Vergeregnskap skal sendes samlet innen 30. april hver år til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks MOLDE Kvitteringer og bilag skal ikke sendes inn til fylkesmannen. Verge har arkivplikt i 3 år. Formue over 2 G ( Kr ) – send kapitalskjema For valg av bank og produkt, sjå Søknader som gjelder andre saker enn vergeregnskap skal sendes i egen søknad.


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google