Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filmanalyse Strukturell analyse -a short introduction.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filmanalyse Strukturell analyse -a short introduction."— Utskrift av presentasjonen:

1 Filmanalyse Strukturell analyse -a short introduction

2 Tekstens strukturelle nivå Fortellerteknikk  Tid, rom og fortellerperspektiv Dramaturgi  ”Retorisk” teknikk, spenning Sjanger  Kategorisering av tekster

3 Fortellingens rekkefølge Enhver fortelling har en begynnelse, en midte og en slutt  Aristoteles Men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen (Godard)

4 Fortelling Hva er en fortelling? Kongen døde. Dronningen døde  Begivenheter deretter  Tid  Rom av sorg  Kausalitet (årsak-virkning) Bordwell/ Thompson: En rekke av begivenheter i årsak- virkningforhold som finner sted i tid og rom

5 Fortellingens grunnform ”Kanonisk historie” (kulturelt spesifikk)  Introduksjon og setting og karakterer  Redegjørelse for tilstand  Kompliserende handling/ hendelse (konflikt)  Resulterende begivenheter  Utfall  Avslutning

6 ”Gartneren vannes” Brødrene Lumiere 1895 Den første fiksjonsfilmen (?)

7 Dramaturgi ”Sammensetning av begivenhetene” Funksjon: fortellingens retorikk Handlingsdramaturgi (Hollywood) Tilstandsdramaturgi ”Alternativ dramaturgi”

8 Klassisk Hollywood-dramaturgi Anslag Presentasjon av helt(er) og skurk(er)+ deres konflikt Utdypning Point-of-no return Konfliktopptrapping Klimaks Uttoning

9 3:10 to Yuma James Mangold 2007 Remake av eldre film

10 Analysenivåer – ”budskap” Referensiell  Det filmen handler om Eksplisitt  Det som sies i filmen Implisitt  Det man kan utlede av filmen på basis av teksten Symptomatisk  Det filmen sier ”ubevisst”

11 Sjanger Måte å klassifisere tekster på Praktisk formål (forbrukerveiledning) Ulike tradisjoner:  Klassisk: episk, dramatisk, lyrisk  Videosjappe: drama, komedie, action  Filmtilskudd: kortfilm, langfilm, novellefilm, TV- serie, enkeltstående dokumentar  Etc.

12 Sjanger-teori Likheter:  Innhold (tema, stoff, motiv) Western: USA, 1800-t, sheriffer etc Variasjon: storby-western  Form (lengde, sammensetning, stil) Kortfilm: under 20 minutter Variasjon: sammensatt kortfilm-program  Formål (virkning på publikum) Komedie: frembringe latter Variasjon: romantisk komedie

13 Fabel og susjett Susjett (plot)  Den informasjonen som blir presentert Fabel (story)  Historien slik den ”fant sted”, ”utspilte seg” Leseren konstruerer fabelen ut fra informasjon som er gitt i susjettet (fyller inn hullene)  Cues (stikkord) i susjettet  Tidligere kunnskap om verden, fiksjoner, genren osv.

14 Citizen Kane Orson Welles 1941 Verdens beste film?

15 Synsvinkel Hvem forteller? Fortellerstemmer Objektiv forteller Indre og ytre bilder (subjektivitet) Sympati og antipati

16 Annie Hall Woody Allen 1975 Hans beste film!

17 Analyse på strukturelt nivå Lag en rekkefølge av de viktigste begivenhetene Grupper begivenhetene (begynnelse, midte, slutt eller lignende) Hvordan er de organisert i tid og rom? Hva er fortellersynsvinkelen? Hvordan skapes spenning ift dramaturgimodellen? Evt avvik fra denne. Hva slags sjanger er dette? Hva slag budskap finnes i filmen? Still så ofte som mulig spørsmålet: HVORFOR er det gjort på denne måten?


Laste ned ppt "Filmanalyse Strukturell analyse -a short introduction."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google