Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale strategier? Krise og nye initiativ (1950-58) EDC, Messinakonferansen og Romatraktaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale strategier? Krise og nye initiativ (1950-58) EDC, Messinakonferansen og Romatraktaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale strategier? Krise og nye initiativ (1950-58) EDC, Messinakonferansen og Romatraktaten

2 Frihandelsområde –Ingen toll eller restriksjoner på handel mellom medlemsland –Hvert enkelt land bestemmer toll/restriksjoner på handel med tredjeland –Liten grad av koordinert politikk mellom medlemslandene Tollunion –Frihandel mellom medlemsland –Felles ytre tollgrense for handel med tredjeland –Noen grad av politisk koordinering Fellesmarked –Som tollunion –Fri bevegelse av arbeidskraft og kapital –Relativt omfattende grad av politisk koordinering/utvikling av felles politikk på sentrale områder

3 Nasjonale strategier og integrasjon som nasjonalstatens redning Etterkrigstidens nasjonalstat søker legitimitet i ny koalisjon av politiske krefter –Arbeidere, bønder, mottakere av velferdsstatens goder Statens tre hovedoppgaver e. 45 –Full sysselsetting –Garantist for inntektsnivå i primærnæringene –Utvikling av velferdsstat Resultat: staten får en dominerende rolle i de fleste vest-europeiske lands økonomier –Sørge for fortsatt økning i økonomisk vekst –Ulike nasjonale tradisjoner gir statens rolle ulik form

4 Nasjonale strategier… (forts.) Hvorfor avgivelse av suverenitet? –Ikke reaksjon mot europeisk nasjonalisme –Opprettholde og stabilisere konsensus som var grunnlaget for nasjonalstatens eksistens Full sysselsetting, koalisjon stat-landbruk, velferdsstat –For å være stabil måtte ordningen internasjonaliseres Fordi grunnlaget for den gjenreiste nasjonalstaten var økonomisk måtte også europeisk redning av den bli økonomisk

5 Nasjonale strategier…(forts.) Sterk sammenheng utenrikshandel og økonomisk framgang: behov for europeisering Økonomisk integrasjon ikke erstatning for politisk-militær integrasjon gjennom EDC –Tollunion hadde vært aktuelt lenge før 55 –Handel med Vest-Tyskland avgjørende for europeisk økonomi –Nasjonale tollbarrierer ikke lenger oppfattet som hensiktsmessig virkemiddel –Romatraktaten løser problemet med å kombinere tre hovedelementer Sikre handel med Vest-Tyskland Sikre generell økonomisk ekspansjon gjennom frihandel Beskytte visse områder av økonomien (hovedpoeng er kombinasjonen av de to siste)

6 Nasjonale strategier…(forts.) Romatraktatene ikke hovedsakelig resultat av Spaak og Monnets arbeid –Tanker om en pol. union på lengre sikt –Forslag om Høy Myndighet for transportsektor og atomkraft Opprinnelsen til tollunion og fellesmarked finnes i nederlandsk plan fra 1953. –Beyen planen: koble EDC til tollunion –Gradvis nedtrapping av handelshindringer fastsatt i traktat –Overvåket av overnasjonal myndighet –1955: I tillegg overgangsordninger for frankrike –Benelux- memorandumet, mai 1955: aksept for Beyen planen, men legger til at målet må være felles marked med felles politikk på handel Økonomi sentralt i nasjonalstatens grunnlag, dens europeiske redning ble derfor økonomisk

7 Vurdering av Milward Uklart hvorfor nødvendig med europeisering –Forklarer ikke hvorfor det ble overnasjonalt Uklar oppfatning av føderalisme –Ikke alle opptatt av å utrydde nasjonalstaten Uklart hva nasjonalstaten skal reddes fra Overser internasjonale kontekst


Laste ned ppt "Nasjonale strategier? Krise og nye initiativ (1950-58) EDC, Messinakonferansen og Romatraktaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google