Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning  Oversikt  Gjenstand for forsikring  Prinsippene for erstatningsberegningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning  Oversikt  Gjenstand for forsikring  Prinsippene for erstatningsberegningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning  Oversikt  Gjenstand for forsikring  Prinsippene for erstatningsberegningen  Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum  Beregning av forsikringsverdi  Dobbeltforsikring

2 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen2 5.1 Oversikt  Omfanget av forsikringsdekningen bestemmes av Dekningsfeltet Beregning av tapet  Forholdet mellom skadef. og personf.  To spørsmål: Hvilke typer interesser kan forsikres Hvordan erstatningen skal beregnes

3 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen3 5.2 Gjenstand for forsikring  Interesseterminologien  Forsikring knyttet til ulovlig forhold  Veddeforsikring

4 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen4 Interessen må være lovlig Objektiv kap. int. Subjektive interesser Eier Panthaver etc. Pådratte omkostn. Osv.Ektefelle Interesse Forskjellige tapsposter Forskjellige personer Forbud mot veddeforsikring

5 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Forsikring knyttet til ulovlig forhold  FAL 1930 § 35  Idag: NL  Yttergrensene  Momenter for lovlighet

6 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Momenter for lovlighet  Karakteren av det ulovlige forhold  Hvor nær forbindelse det er mellom det som er forsikret og det ulovlige forholdet  Sikredes kunnskap  Årsakssammenheng

7 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Veddeforsikring  FAL 1930 § 35  Idag: Strl.ikrl. § 12  Tvilstilfelle: Kjærlighetsbrev fra far til mor  Krav om økonomisk interesse noe annet enn problemer med verdsettelsen

8 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen8 5.3 Prinsippene for erstatningsberegning  Forsikringsverdi Definisjon Betydning maksimum for selskapets ansvar ved totaltap avgjør om det foreligger over/underforsikring kan være grunnlag for erstatningsberegning Anvendelsesområde

9 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen9 5.3 Prinsippene for erstatningsberegning  Forsikringssummen Definisjon Betydning yttergrense for selskapets ansvar avgjør over/underforsikring avgjørende for premieberegning Anvendelsesområde

10 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Forholdet mellom forsikringssum og -verdi  Overforsikring  Underforsikring  Førsterisikoforsikring  Fullverdiforsikring

11 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Overforsikring  Definisjon  Virkning Dekker inntil forsikringsverdien FAL § 6-1 Vilkårene  Årsak

12 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen12 OVERFORSIKRING: Forsikrings- sum: 1000 Forsikrings- verdi: 660 Premiegrunnlag Max. erstatning

13 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Underforsikring  Definisjon  Virkning  Forholdet til FAL  Årsak

14 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen14 UNDERFORSIKRING Forsikrings- verdi: 1000 Forsikrings- sum: 500 Taps- mulighet Erstatning 500/1000 = 50 % av enhver skade

15 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Førsterisiko  Definisjon  Virkning  Forholdet til FAL  Anvendelsesområde

16 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen16 FØRSTERISIKOFORSIKRING Forsikrings- verdi: 1000 Forsikrings- sum: 500 Taps- mulighet Dekning 500 for skader > 500 Full dekning for skader < 500

17 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Fullverdiforsikring  Definisjon  Virkning  Anvendelsesområde

18 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen18 FULLVERDIFORSIKRING Forsikrings- verdi: 1000 Forsikrings- sum: 660 Taps- mulighet Full dekning for partielle skader og totaltap

19 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Beregning av forsikringsverdi  Åpen og taksert forsikringsverdi  FALs regler om åpen forsikringsverdi  Vilkårenes regulering  Taksert forsikringsverdi

20 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Åpen og taksert forsikringsverdi  Åpen forsikringsverdi Definisjon Anvendelsesområde  Taksert forskringsverdi Definisjon Anvendelsesområde

21 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen FAL’s regler om åpen forsikringsverdi  FAL § 6-1.  Utgangspunktet: Dekning for det fulle økonomiske tap  Men: Ikke gevinst. Dvs fradrag for verdiøkning  Utmålingsalternativer

22 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen22 FAL § 6-1→ DEKNING AV DET FULLE ØKONOMISKE TAP UTMÅLINGSALTERNATIVER:  Redusert salgsverdi  Redusert bruksverdi  Reparasjons- eller gjenanskaffelsesomkostninger  Reparasjons- eller gjenanskaffelsesomkostninger med fradrag for verdiøkning Det høyeste Hvis lavere enn redusert salgs/ bruksverdi Hvis reparasjons-/ gjenanskaffelsesomk. større enn redusert salgs/ bruksverdi Unntatt hvis rep./ gjenansk. omk. > verdiøkn.omk. medfører

23 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Åpen forsikringsverdi i henhold til vilkårene  Gjenanskaffelsesverdi  Med fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av verdien før skaden

24 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen24 FULLVERDIFORSIKRING, BEGRENSNING Verdi ny bygning Omsetningsverdi før skaden 500 = Gevinst 500 -Max gevinst = 40 % av = Utbetaling = Fradrag for gevinst over 200 = 300

25 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Åpen forsikringsverdi i henhold til vilkårene  Forutsetter gjenoppbygging innen fem år av forsikringstager/eier/ektefelle/ livsarving i Norge til samme formål

26 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Taksert forsikringsverdi  Forhåndsavtale  Betydning  Anvendelsesområde  Revisjon av taksten FAL § 6-2 NSPL § 2-3

27 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen27 BEREGNING AV FORSIKRINGSVERDI ForsikringsavtalenForsikringstilfellet Avtale om taksert verdiBeregning av åpen forsikringsverdi Verdien = 1000Verdien = 800

28 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen Dobbeltforsikring  Definisjon  FAL § 6-2  “Samme tap” ikke ved dekning av forskjellige interesser ikke ved to ansvarsforsikringer  Selskapenes heftelsesform  Regressoppgjøret

29 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen29 DOBBELTFORSIKRING Sikrede Tap Selskap A Selskap B Sikrede kan velge Ansvar A Ansvar A + B Ansvar B Ansvar A + B Ansvar Regress for det overskytende


Laste ned ppt "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning  Oversikt  Gjenstand for forsikring  Prinsippene for erstatningsberegningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google