Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Er omsettelige kvoter fremtiden for fiskeflåten? Nord-Norges Rederiforenings årsmøte 15. – 16. November 2002 Fiskeriminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Er omsettelige kvoter fremtiden for fiskeflåten? Nord-Norges Rederiforenings årsmøte 15. – 16. November 2002 Fiskeriminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Er omsettelige kvoter fremtiden for fiskeflåten? Nord-Norges Rederiforenings årsmøte 15. – 16. November 2002 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Disposisjon Særtrekk ved fiskerinæringen Eiendomrett i fiskeriene Historisk tilbakeblikk på forvaltnings- og reguleringsregimer Omsettelige kvoter Ressursrente © Eksportutvalget for fisk Foto: Kjell Ove Storvik

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eiendomsrett Allmenn Mulighetene for tilpasning Rettighetsbasert tilgjengelighet fiske Konsekvens? - fremtidig inntekt blir gjort direkte avhengig av hvordan fiskerne selv forvalter ressursen i dag ” hva jeg gjør i dag – konsekvenser for hva jeg kan få i morgen” Konsekvens? - om å gjøre for hver enkelt å få mest mulig ut av ressursen i dag ” hva jeg gjør i dag – ingen betydning for hva jeg kan få i igjen morgen”

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forvaltnings- og reguleringsregimer Distriktsfiskelover allerede på 1200-tallet 1960 -> : Behov for bestandsregulering 1972: Deltagerloven 1983: Kvoteregulering av torsk i kystfisket

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forvaltningsprinsipper 1.Fri tilpasning innenfor en totalkvote 2.Uomsettelige mannskvoter 3.Omsettelige kvoter (ulik grad)

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Omsettelige kvoter Behov for definisjon av begrep Norsk regelverk tillater ikke fri omsetning av kvoter (fristilt fra fiskefartøy) Flere land har innført omsettelighet: –Island (1990) –New Zealand (1986)

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Erfaringer med omsettelighet Island Økonomisk effektivisering, men økt ressurspress, økt konsentrasjon av fiskeriaktivitet, fraflytting av distriktene samt høye kvotepriser. New Zealand God ressursforvaltning, men sterk konsentrasjon av eierinteresser. (De tre største kvoteeiere innehar 43 % av alle kvoter.)

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Norsk forvaltning Regional- og distriktspolitiske hensyn Deltagerloven Konsesjoner og deltageradganger Geografiske bindinger Kvotetak

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Begrepsdefinisjon ”omsettelighet” Dersom vi i begrepet legger ”tillatelse til å omsette et fartøy med eller uten adgang til å delta i ett eller flere fiskerier” så tillater vårt regelverk dette innefor en rekke begrensninger. Altså har vi omsettelige kvoter i den betydning. Dersom vi i begrepet legger til grunn et system der ”kvote kan omsettes fritt, løsrevet fra fartøy og der en kan kjøpe seg en rett til en bestemt prosentmessig del av totalkvotene” så tillater ikke vårt regelverk dette. Altså har vi ikke omsettelige kvoter i den betydning.

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Ressursrente Effektiv regulering av fisket gir grunnlag for ressursrente, dvs. avkastning av arbeid og kapital utover avkastningen en vil ha i andre næringer. I dag går ressursrenten tilbake til næringen og til kystsamfunnene. Hva ønsker vi å gjøre i fremtiden?

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Oppsummering Omsettelige kvoter er ikke et entydig begrep Forvaltningen skal ivareta se hensyn som Regjering og Storting har vært enige om Spørsmålet om ressursrente i fiskeriene vil bli utredet


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Er omsettelige kvoter fremtiden for fiskeflåten? Nord-Norges Rederiforenings årsmøte 15. – 16. November 2002 Fiskeriminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google