Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 PSY 4401 3. dag 4.10.2007 FOREBYGGING. 2 Agenda 09.15 – 11.30: Forebyggingsmodeller, Forebyggingsteknikker 11.30 – 12.15: Lunsj 12.15 – 14.00: Gruppearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 PSY 4401 3. dag 4.10.2007 FOREBYGGING. 2 Agenda 09.15 – 11.30: Forebyggingsmodeller, Forebyggingsteknikker 11.30 – 12.15: Lunsj 12.15 – 14.00: Gruppearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 PSY 4401 3. dag 4.10.2007 FOREBYGGING

2 2 Agenda 09.15 – 11.30: Forebyggingsmodeller, Forebyggingsteknikker 11.30 – 12.15: Lunsj 12.15 – 14.00: Gruppearbeid 14.15 – 16.00: Plenumgjennomgang

3 3 Gruppearbeid En statsetat ønsker hjelp til å utvikle effektive team. Arbeidsoppgaver har hittil være utført av enkeltpersoner og organisasjonen har nærmest igjen erfaring i teamarbeid. Diskuter tema som bør vurderes i forkant før teamene etableres. Diskuter hvilke tema som bør inngå ved utviklingen av effektive team. Diskuter hvordan man opprettholder effektive team i organisasjonen.

4 4 Grunnprinsipper i AML 1. Aktiv medvirkning 2. Samarbeidsprinsippet 3. Forebyggingsprinsippet

5 5 Tertiær forebygging Aktiviteter som gjennomføres etter at en hendelse har opptrådt Psykologisk debrief etter 3-F-modellen Individuelle samtaler (leder – kollega, kollega - kollega) Kollegastøttesamtale Henvisning til videre utredning (lege/psykolog)

6 6 Sekundær forebygging Sørge for at utvelgelse av kandidater skjer ut fra jobbanalyse, hvilke egenskaper er det ønskelig er til stede hos den ansatte i forhold til arbeidsoppgavene Gi opplæring som fremmer gode arbeidsoperasjoner Gi spesialopplæring og vedlikehold av ferdigheter Trening i stressmestring

7 7 Primær forebygging Skape en bedriftskultur i enheten hvor formålet er å gjøre hverandre gode, gjerne med visjonen: ”jeg skal jobbe så godt at kollegaen min blir bedre” – dvs teamarbeid, implementere sikkerhetskultur Forutsetter intern lojalitet, tillit, respekt og faglig dyktighet Faglig dyktighet innebærer å ligge et hestehode foran andre både når det gjelder kunnskap og praktiske ferdigheter Utvikle smart organisasjon

8 8 Gruppering av belastninger Følelsesmessige (vitne til hendelser) Direkte trusler, fare for egen fysiske helse Organisasjonsmessige; krav, ressurstilgang, prioriteringshensyn, ledelsesoppgaver, holdninger, etisk standard, grunnverdier (menneskesyn, korrupsjon, individualisme, o.a.),

9 9 Forebyggingsteknikker INDIVIDUELLE TEKNIKKERINDIVIDUELLE TEKNIKKER –(Hva kan den enkelte ansatte gjøre selv?) ORGANISATORISKE TEKNIKKERORGANISATORISKE TEKNIKKER –(Hva kan organisasjonen gjøre)

10 10 Individuelle mestringsteknikker Meditasjon (Mantra, Yantra, TM)Meditasjon (Mantra, Yantra, TM) Avslapningsøvelser, respirasjonsteknikkAvslapningsøvelser, respirasjonsteknikk Autogen Trening (Schultz 1959)Autogen Trening (Schultz 1959) BiofeedbackBiofeedback Systematisk desensitivisering (Wolpe 1958)Systematisk desensitivisering (Wolpe 1958) Stress vaksinering (Meichenbaum 1979)Stress vaksinering (Meichenbaum 1979) Pusteøvelser (abdominal pusting)Pusteøvelser (abdominal pusting)

11 11 Individuelle mestringsteknikker - 2 Kognitiv restrukturering (Ellis 1962)Kognitiv restrukturering (Ellis 1962) Konstruktiv egentale (Quick 1984)Konstruktiv egentale (Quick 1984) Multimodal terapi (Lazarus 1981)Multimodal terapi (Lazarus 1981) Fysisk trening og fysisk aktivitetFysisk trening og fysisk aktivitet KostholdKosthold Helsebringende livsstilHelsebringende livsstil Tankeflukt gjennom selvmedikamenteringTankeflukt gjennom selvmedikamentering TidsplanleggingTidsplanlegging Dagbokføring av daglig stressDagbokføring av daglig stress Humoristisk sans (mental jogging)Humoristisk sans (mental jogging)

12 12 Organisatoriske teknikker Tidlige tiltak – forebygging/ proaktivitetTidlige tiltak – forebygging/ proaktivitet Aktiv medvirkningAktiv medvirkning Tiltak på laveste nivåTiltak på laveste nivå OpplæringsprogrammerOpplæringsprogrammer InformasjonInformasjon RådgivningRådgivning Sabbat -årSabbat -år

13 13 Organisatoriske teknikker AktivitetsdagerAktivitetsdager Stressmestrings kursStressmestrings kurs Ledelses treningLedelses trening Mentor - ordningerMentor - ordninger KommunikasjonstreningKommunikasjonstrening DelegeringDelegering Teamtrening, gruppe treningTeamtrening, gruppe trening ArbeidsplassutformingArbeidsplassutforming OrganisasjonsutviklingOrganisasjonsutvikling Sosiale støtteordningerSosiale støtteordninger KarriereplanleggingKarriereplanlegging Rådgivningsgrupper, SeniorrådgivningRådgivningsgrupper, Seniorrådgivning

14 14 Kjennetegn på en effektiv arbeidsgruppe McGregors (1960) 11 punkter for effektivitet: 1.Uformell atmosfære 2.Stor deltagelse fra alle medlemmer 3.Arbeidsoppgavene er godt oppfattet og akseptert 4.Deltagerne lytter til hverandre 5.Det er uenighet og diskusjoner men ingen dysfunksjonelle konflikter 6.Beslutningene fremkommer som konsensus 7.Kritikk er hyppig, åpen og ærlig 8.Deltagerne kan fritt uttrykke sine tanker og syn 9.Arbeidsoppgaver utføres med klare beskrivelser 10.Lederen dominerer ikke gruppe 11.Gruppa har høy egen-bevissthet omkring seg selv

15 15 Teamarbeid – forming, utvikling og opprettholdelse av team Ledelsesform (transaksjonell, transformasjonell) Kommunikasjon (hvordan, hvem) Beslutningstaking Tiltrekningskrefter Teamets klima Modellen forutsetter input – prosess og resultat (output) som arbeidsform.

16 16 Belbins 8 teamroller 1. Lederen a. Ordstyrerer; rolig, selvsikker, kontrollert b. Skaperen; anspent, utagerende, dynamisk 2. Kreative tenkeren a. ”Planteren”; individualistisk, alvorlig, uortodoks b. overvåkeren, evaluatoren; besindig, ufølsom 3. Forhandleren a. Ressurs undersøkeren; utadvendt, entusiastisk, kommuniserende b. Teamarbeideren; sosialt orientert, saktmodig 4. ”Company worker” a. ”Company worker”; konservativ, ansvarsbevisst, predikerbar b. Fullføreren; flittige, ordentlige, samvittighetsfulle, engstelige

17 17 Den dyktige mentor = den dyktige kollega ? aktiv lytteraktiv lytter kjenner forskjellen mellom å gi støtte og å gi rådkjenner forskjellen mellom å gi støtte og å gi råd viser hurtig forståelse for synspunkterviser hurtig forståelse for synspunkter bidrar til at kollega selv finner løsningerbidrar til at kollega selv finner løsninger viser respektviser respekt gir moralsk støtte, konstruktive kommentarer og praktiske hjelpgir moralsk støtte, konstruktive kommentarer og praktiske hjelp er villig til å avsette tider villig til å avsette tid skaper entusiasme og gledeskaper entusiasme og glede i stand til å tenke langsiktig og tilpasse veiledning til den underordnedes utviklingi stand til å tenke langsiktig og tilpasse veiledning til den underordnedes utvikling evne til å være sannferdig og tydelig, på konstruktivt vis

18 18 Observasjonstrening – leder (1) Diffuse tegn på kriserammede personer: - hurtig, anstrengt og kortfattet respirasjon - kremting og munntørrhet - tendenser til ukontrollert tale - selvmotsigelser - volumforandringer i talen - hurtige, flakkende blikk-bevegelser - mangelfull blikk-kontakt evt store pupiller - ansiktsuttrykk: smil - engstelse - redsel

19 19 Observasjonstrening – leder (2) - rødflammet hals - hurtig skifting av ansiktsfarge - rigide kroppsbevegelser - kantede hodebevegeler - gjentatte håndbevegelser (fingerknipsing) - fremadlent sittestilling - stadige forandringer i sittestilling - forandringer i hånd- og fotplassering

20 20 Kommunikasjonstrening – leder (1) 1. Være konsentrert 2. Aktiv øyekontakt 3. Avpasse hodenikk og ansiktsuttrykk 4. Unngå distraherende geberder 5. Gjenta, oppklare og kontrollere spørsmål (parafrasering, speiling) 6. Stille oppklarende, konkrete spørsmål 7. Avpasse smil til kollegaens ansiktsuttrykk

21 21 Kommunikasjonstrening – leder (2) 8. Unngå å avbryte deltager som snakker 9. Unngå å 'overkjøre' annen person som taler 10. Ikke hoppe i tid og rom når det gjelder kompliserte spørsmål 12. Tillate pauser over 7.5 sekunder 13. Bidra til å skape jevne og flytende overganger mellom å være tilhører og taler 14. Opprettholde positive kommunikasjonssignaler - ikke dømme

22 22 Verbal kommunikasjon; hemmende Ledende spørsmål Kort-svar spørsmål (ja/nei) Betvilende spørsmål (Hvorfor, men, er du sikker....) Løfter, trusler, tvang Uriktige opplysninger Flere spørsmål om gangen Hoppe i tid og rom

23 23 Verbal kommunikasjon; fremmende 1.Aktiv lytting 2.Gi tid til svar 3.”Fortell hva som skjedde” 4.”Fortell mer” 5.”Hva så du” (hørte, luktet, observerte) 6.”Hva har du lært” 7.”Hva gjorde du bra”


Laste ned ppt "1 PSY 4401 3. dag 4.10.2007 FOREBYGGING. 2 Agenda 09.15 – 11.30: Forebyggingsmodeller, Forebyggingsteknikker 11.30 – 12.15: Lunsj 12.15 – 14.00: Gruppearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google