Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDERKONFERANSEN 15. MARS 2006 LØNNSPOLITISK PLATTFORM UTFORDRING FOR LEDERSKAPET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDERKONFERANSEN 15. MARS 2006 LØNNSPOLITISK PLATTFORM UTFORDRING FOR LEDERSKAPET."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDERKONFERANSEN 15. MARS 2006 LØNNSPOLITISK PLATTFORM UTFORDRING FOR LEDERSKAPET

2 VURDERING AV MEDARBEIDERES JOBBUTFØRELSE Utfordrer utøvelsen av rollen som personalleder Stiller krav til mål og resultatorientering evnen til å formulere krav strukturering og prosess åpenhet, dialog og forutsigbarhet gjennomføring, oppfølging, veiledning/støtte ”se og bli sett” troverdig resultatvurdering og lojalitet

3 VÅRT FELLES MÅL LØSE DE PRIORITERTE OPPGAVENE TIL RETT TID MED RIKTIG RESSURSINNSATS OG MED ET KVALITATIVT GODT RESULTAT

4 LEDERS VIKTIGSTE BIDRAG BIDRA TIL AT LØNN/BELØNNING VIRKER SOM MOTIVASJONSFAKTOR OG FORSTERKER FOR Å NÅ MÅLET

5 INDIVIDUELL LØNNSVURDERING BRUK AV VURDERINGSSKJEMA - skjema for å vurdere ledere - skjema for å vurdere egne medarbeidere

6 LEDERVURDERINGSSKJEMA Stillingens arbeids- og ansvarsområde (1) –Økonomiansvar –Administrativt ansvar –Personalansvar –Fagansvar –Utviklingsansvar –Intern støtte –Tjenesteproduksjon/tjenesteyting

7 LERVURDERINGSSKJEMA KOMPETANSE (2) –FORMELL KOMPETANSE –Realkompetanse –Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

8 LEDERVURDERINGSSKJEMA UTØVELSE AV JOBBEN (3) –Yter god service til tjenestestedets brukere –Er kreativ og handler helhetlig og nytt –Personlig integritet og tillitvekkende personlig framtreden –Mottar, gir og retter seg etter konstruktiv kritikk –Arbeider effektivt, er kvalitetsbevisst og sluttfører arbeidet til rett tid –Bidrar til positiv bedriftskultur og fremmer lojalitet, … –osv –Grad av resultatoppnåelse (jfr. forventningsavtale)

9 SKJEMA MED VEILEDNING Arbeids- og ansvarsområde (1) Eksempel: –Personalansvar –Veileder: Vurdere myndighet, antall å lede/ kontrollspenn, prosjektledelse, flere personellgrupper etc Ansvaret kan også være knyttet til prosjekt, funksjons-oppgaver ol Hjelpemiddel: –Stillingsbeskrivelse –Funksjonsbeskrivelse Det er kun endringer siden sist vurdering som skal tas med i betraktning

10 Bruk av poengskalaen: Arbeids- og ansvarsområde (1) Dersom ansvaret er tillagt stillingen som helt ny funksjon: 6 poeng Hvis ansvaret er utvidet gis poeng på skalaen fra 1 til 5 poeng. 5 poeng fordrer minst 50% utvidelse. Ansvaret kan også være tillagt midlertidig.

11 BRUK AV SKJEMA Kompetanse (2) Eksempel: –Formell kompetanse –Veiledning: Relevant etter- og videre- utdanning Merknader: –Jfr. Statens personalhåndbok, s. 278 –Arbeidsgiverdokumentet, s. 7 Kompetanse –Hovedavtalen del B, side 24 § 7 Kompetanseutvikling og § 8 Likestilling –Det skal ikke gis poeng for utdanning som gir automatisk lønnsopprykk –Kun endringer siden den seineste vurdering skal hensyntas

12 Bruk av poengskalaen: Kompetanse (2) 10 studiepoeng/2 måneders heltidsstudie: 1 poeng 6 poeng for 60 studiepoeng/1 år heltidsstudie Deltidsstudie omregnes til heltid 1 poeng per sertifikat

13 Vurderingsskjema: Utøvelse av jobben (3) Yter god service til tjenestestedets brukere Veileder: Vektlegge hvordan arbeidsgivers holdning blir utøvd i praksis Merknader: –Arbeidsgiverdokumentet s. 10 Synet på innbyggerne Forståelse, respekt, imøtekommenhet

14 Vurderingsskjema: Utøvelse av jobben (3) Er kreativ og handler helhetlig og nytt Veileder: Løsnings- og utviklingsorientert Foreslår, tar i bruk nye arbeidsmetoder/-måter Påtar seg nye oppgaver Ivaretar interesser utenfor eget ansvarsområde Merknader: –En proaktiv person –Ikke redd for å ta i et tak –Er positiv, men kan å sette grenser –Ikke navlebeskuende –Respekterer andres kunnskap og integritet

15 Vurderingsskjema: Utøvelse av jobben (3) Fremmer trivsel, godt arbeidsmiljø og myndiggjør medarbeiderne Veileder: Er sosial, har godt humør, viser omtanke og omsorg, er optimist, delegerer og lar medarbeiderne ta i bruk sine ressurser Merknader: –Arbeidsgiverdokumentet, s. 10 Menneskesyn –”Alle mennesker trenger en mening med sitt liv, og er villige til å ofre en hel del for de organisasjoner som gir dem denne”

16 Poengberegning: Utøvelse av jobben (3) Poengskalaen skal nyttes fullt ut for hvert kriterie. Vurderingene vil være skjønnspregede. Leder gir poeng i en innbyrderes rangering mellom de vedkommende vurderer.

17 Aktivitets- og framdriftsplan lokale lønnsforhandlinger 2006 Gjennomføring av MAS februar/mars Lederkonferansen 15. mars - vurdering Lederkonferansen 16. august - framdriftsplan/opplegg lokale lønnsforhandlinger, vedta arbeidsgiverprofil Individuell vurdering, lønnssamtaler 17.8 - 15.9. Lederkonferansen 20.9 Fastsette arbeidsgivers 1. Tilbud Forhandlinger kap. 4 - 26. September Forhandlinger kap. 3.4.2, 5. - 28. september Forhandlinger kap. 3.4.1 - 29. september


Laste ned ppt "LEDERKONFERANSEN 15. MARS 2006 LØNNSPOLITISK PLATTFORM UTFORDRING FOR LEDERSKAPET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google