Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Våler kommune Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud Strategikonferansen KS Østfold 10. februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Våler kommune Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud Strategikonferansen KS Østfold 10. februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Våler kommune Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud Strategikonferansen KS Østfold 10. februar 2009

2 Våler kommune 4365 innbyggere 220 årsverk 330 ansatte Utfordringer: 1. Rekruttere Førskolelærere Sykepleiere Faglærte pleie- og omsorg 2. Beholde nøkkelpersonell Stabilt men; sårbart 3. Trang økonomi Ingen midler til velferd- eller utviklingstiltak Nedslitte lokaler, gammelt utstyr

3 Rekrutteringsutfordringer Store fremtidige demografiutfordringer Lav arbeidskraftutnyttelse; –Stor avgang fra sektoren –Lav avgangsalder –Høyt antall uføre –Høyt sykefravær –Stor andel deltidsansatte –Få innvandrere Kompetanseutfordringer Omdømme påvirker unges utdanningsvalg og vår rekrutteringsevne

4 Hvordan rekruttere? Fokusere på kommunen som en unik arbeidsplass –”Trygge, gode, spennende arbeidsplasser i off sektor” –Meningsfullt –Utfordrende og dynamisk –Selvstendig –Gode pensjonsrettigheter Innhold og form –Hvordan fremstår vi utad? –Aksjon helsefagarbeider eks. på et godt tiltak

5 Dårlige tider => nye preferanser? De SIKRE jobbene: Kommunebyråkrater Lærere og pedagoger Leger, sykepleiere og andre hvit frakkyrker Omsorgsarbeidere Revisorer Controllere Stillinger innen olje og gass Kundeservicerepresentanter Kilde: Teknisk ukeblad

6 Hvordan rekruttere og beholde De folkevalgte kan styrke kommunens omdømme som arbeidsgiver ved å: Sette klare mål Være tydelige og konsistente i vedtak og signaler Tørre å prioritere og gjøre vedtak Gi klare bestillinger Rose ute og rise inne Vise respekt

7 Mellomoppgjøret 4,7 % fra 1.5.2009 I utgangspunktet nok! Ev. ytterligere økning: -Tekniske tjenester? -Førskolelærere? -Annet?

8 Arbeidstidavtalen for lærere Mer bundet tid i den sentrale avtalen –Vanskelig/tidkrevende å avtale mer bundet tid lokalt –Presise forventninger til for- og etterarbeid Vurdere å strekke ut arbeidsåret –se på konsekvenser for elever og lærere

9 For øvrig mener vi at… Spenninger mellom kommunalt og statlig system –Tradisjonell knyttet til lærerne –Nå NAV Ønsker IKKE et kompetanselønnsystem –Frykter at kompetansekartleggingen kan påvirke utviklingen i den retningen –Lønn må baseres på en helhetsvurdering av formalkompetanse, erfaring, innsats og resultater

10 Pensjon Frihet til å kombinere pensjon og lønn Fleksibilitet ved overgang til privat sektor Forutsigbarhet Lønnsomt å stå lenger i arbeid –Ny pensjonsordning - redusert behov for seniorpolitiske tiltak?

11 Seniorpolitikk Koster mye Stimulerer ikke til omstruktureringer Utfordrende ved nedbemanning ⇒ Livsfasepolitikk mer hensiktsmessig?


Laste ned ppt "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Våler kommune Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud Strategikonferansen KS Østfold 10. februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google