Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harstad kommune 31.01.2002 Balansert målstyring - piloten Harstad kommune Tjenester/ brukere Økonomi OrganisasjonSamfunn Innlegg på erfaringskonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harstad kommune 31.01.2002 Balansert målstyring - piloten Harstad kommune Tjenester/ brukere Økonomi OrganisasjonSamfunn Innlegg på erfaringskonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harstad kommune 31.01.2002 Balansert målstyring - piloten Harstad kommune Tjenester/ brukere Økonomi OrganisasjonSamfunn Innlegg på erfaringskonferansen ved rådmann Arne Johansen

2 Harstad kommune 31.01.2002 Harstad kommune Ligger i Nord-Norges tettest befolkede område som har ca 115 000 innbyggere 364 km2, 3 kommuner slått sammen i 1964 til nåværende Harstad 23 000 innbyggere 1500 kommunalt ansatte Driftsbudsjett 850 mill kr pluss investering 150 mill kr. Ap er størst av 8 partier og har ordføreren

3 Harstad kommune 31.01.2002 Bakgrunnen for BMS i Harstad Utviklingsprogrammet 2000-2002+ Revisjon av kommuneplanen – vedtak om visjon og hovedmål i jan. 01 Behov for nytt styringskonsept = 3 parallelle prosesser

4 Harstad kommune 31.01.2002 Utviklingsprogram 2001-2002+ Definere tjeneste- og støtteenheter, overgang til 2 nivå, 52 tjenesteenheter og 4 støtteenheter Revisjon av delegeringsreglement Utarbeide retningslinjer Samhandlingsprinsipper Styringskonsept basert på BMS Samhandling med tillitsvalgte Verneorganisasjonen Kompetanseutviklingsprogram Brukerfokus (servicetorg, serviceerklæringer mv) Lederavtaler Bemanning av ny organisasjon Evalueringsopplegg Revurdere politisk organisering

5 Harstad kommune 31.01.2002 Viktige prinsipper i utviklingsprogrammet bruker og borgerorientering reell folkevalgt styring lærende organisasjon klar og tydelig ledelse Internt: deltakelse forankring

6 Harstad kommune 31.01.2002 Hvorfor BMS ? Kommunen har behov for et felles faktabasert ledelsessystem som kan måle og vurdere resultat samt stimulere til kvalitetsutvikling ved å; Koble visjon, strategi og handling/tiltak Tydeliggjøre årsak – virkning Muliggjøre riktig prioritering Stimulere til læring og utvikling Gi grunnlag for sammenlikninger

7 Harstad kommune 31.01.2002 Arbeidsopplegg BMS På grunn av behov for å diskutere kvaliteten på tjenestene og områdene samtidig berører mange og krever betydelige økonomiske ressurser, ble skole og barnehage valgt som pilotområder 2 piloter i HK, Medkila barnehage og Bergseng skole Forankre arbeidsopplegget i pilotene med informasjon til alle ansatte og bred deltagelse i blant ansatte og brukere i pilotene. På bakgrunn av styringsdokumenter klargjøre gjennomgående resultatmål og måleindikatorer for alle skoler og barnehager Klargjøring av KSF(kritiske suksessfaktorer) Utarbeide handlingsplan med tiltak Erfaringsoverføring

8 Harstad kommune 31.01.2002 Organisering av pilotprosjekt

9 Harstad kommune 31.01.2002 Styringskonsept med brukerfokus

10 Harstad kommune 31.01.2002 Framdrift BMS OppstartKobling mot virksomhets- plan Vedtak i kommune- styret 01.01.200101.08.200113.12.2001

11 Harstad kommune 31.01.2002

12 ”Nedenfra og opp”-prosess 1.Unike målekart for de interne 2 pilotene med bakgrunn i foreliggende oppvekst- og kulturplan 2.Gjennomgående målekart for skoler og barnehager 3.Gjennomgående målekart for alle virksomheter

13 Harstad kommune 31.01.2002 Målekart

14 Harstad kommune 31.01.2002 Implementering i organisasjon  I denne prosessen valgt å starte i virksomhetsnivået i nær kontakt med brukerne Kommuneplanprosessen må ta inn i seg prinsippene om BMS og fremskaffe gjennomgående resultatmål på fokusområdene Mal for utarbeidelse av virksomhets- og driftsplan for 2002

15 Harstad kommune 31.01.2002 Implementering i organisasjon Oppstartsseminar barnehager 2.5.01 og skoler 3.5.01 og øvrig organisasjon 31.05.01. Overføring av resultater og erfaring fra pilotene til de andre virksomhetene Fremdrift og implementering knyttes til budsjett- og virksomhetsplanarbeidet for år 2002 De valgte gjennomgående resultatmål og indikatorer er gitt for resten av barnehagene og skolene - minimumskrav Frihetsgradene ligger i tiltakene dvs. handlingsdelen + evt. klargjøre andre mål og indikatorer samt KSF

16 Harstad kommune 31.01.2002 Kobling plan og gjennomføring Virksomhetsplanen 1.Bakgrunn og prinsipper 2.BMS 3.Videre utvikling 4.Gjennomgående målekart ( 1-4 er politikk) Driftsplan for enhet 1.Presentasjon av enheten (aktivitet, ansatte, org.) 2.Målekart 1-56 ( 1-2 er politikk) 3.Handlingsplan 4.Andre forhold ( Adminis- trativt ansvar)

17 Harstad kommune 31.01.2002 Handlingsplan Res.- /måleindikator Når skal det måles ? Hvem skal måle ? Ansvar Tiltak/aktivitet: Planlagt og ved evt avvik KostnadAnsvar

18 Harstad kommune 31.01.2002 Framdrift

19 Harstad kommune 31.01.2002 Målekart, eksempel 1

20 Harstad kommune 31.01.2002 Målekart, eksempel 2

21 Harstad kommune 31.01.2002 Erfaringer så langt Virksomhetsplanen ble vedtatt som planlagt i kommunestyret, bred politisk forståelse ? Politikerne har merket at ”slakken” reduseres BMS omtalt som ”abrakadabra” i lokalavisen Ressurskrevende, spesielt flere prosesser samtidig Vi har strekk i organisasjonen Brukerundersøkelser gir spennende resultater Vi trur på konseptet, det rydder godt Vi mangler enkel intern datastøtte


Laste ned ppt "Harstad kommune 31.01.2002 Balansert målstyring - piloten Harstad kommune Tjenester/ brukere Økonomi OrganisasjonSamfunn Innlegg på erfaringskonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google