Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på erfaringskonferansen ved rådmann Arne Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på erfaringskonferansen ved rådmann Arne Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på erfaringskonferansen ved rådmann Arne Johansen
Balansert målstyring -piloten Harstad kommune Økonomi Tjenester/ brukere Organisasjon Samfunn Innlegg på erfaringskonferansen ved rådmann Arne Johansen Harstad kommune

2 Harstad kommune Ligger i Nord-Norges tettest befolkede område som har ca innbyggere 364 km2, 3 kommuner slått sammen i 1964 til nåværende Harstad innbyggere 1500 kommunalt ansatte Driftsbudsjett 850 mill kr pluss investering 150 mill kr. Ap er størst av 8 partier og har ordføreren Harstad kommune

3 Bakgrunnen for BMS i Harstad
Utviklingsprogrammet Revisjon av kommuneplanen – vedtak om visjon og hovedmål i jan. 01 Behov for nytt styringskonsept = 3 parallelle prosesser Harstad kommune

4 Utviklingsprogram Definere tjeneste- og støtteenheter, overgang til 2 nivå, 52 tjenesteenheter og 4 støtteenheter Revisjon av delegeringsreglement Utarbeide retningslinjer Samhandlingsprinsipper Styringskonsept basert på BMS Samhandling med tillitsvalgte Verneorganisasjonen Kompetanseutviklingsprogram Brukerfokus (servicetorg, serviceerklæringer mv) Lederavtaler Bemanning av ny organisasjon Evalueringsopplegg Revurdere politisk organisering Harstad kommune

5 Viktige prinsipper i utviklingsprogrammet
bruker og borgerorientering reell folkevalgt styring lærende organisasjon klar og tydelig ledelse Internt: deltakelse forankring Harstad kommune

6 Hvorfor BMS ? Kommunen har behov for et felles faktabasert ledelsessystem som kan måle og vurdere resultat samt stimulere til kvalitetsutvikling ved å; Koble visjon, strategi og handling/tiltak Tydeliggjøre årsak – virkning Muliggjøre riktig prioritering Stimulere til læring og utvikling Gi grunnlag for sammenlikninger Harstad kommune

7 Arbeidsopplegg BMS På grunn av behov for å diskutere kvaliteten på tjenestene og områdene samtidig berører mange og krever betydelige økonomiske ressurser, ble skole og barnehage valgt som pilotområder 2 piloter i HK, Medkila barnehage og Bergseng skole Forankre arbeidsopplegget i pilotene med informasjon til alle ansatte og bred deltagelse i blant ansatte og brukere i pilotene. På bakgrunn av styringsdokumenter klargjøre gjennomgående resultatmål og måleindikatorer for alle skoler og barnehager Klargjøring av KSF(kritiske suksessfaktorer) Utarbeide handlingsplan med tiltak Erfaringsoverføring Harstad kommune

8 Organisering av pilotprosjekt
Harstad kommune

9 Styringskonsept med brukerfokus
Harstad kommune

10 Framdrift BMS Oppstart Kobling mot virksomhets-plan
Vedtak i kommune-styret Harstad kommune

11 Harstad kommune

12 ”Nedenfra og opp”-prosess
Unike målekart for de interne 2 pilotene med bakgrunn i foreliggende oppvekst- og kulturplan Gjennomgående målekart for skoler og barnehager Gjennomgående målekart for alle virksomheter Harstad kommune

13 Målekart  Harstad kommune

14 Implementering i organisasjon
I denne prosessen valgt å starte i virksomhetsnivået i nær kontakt med brukerne Kommuneplanprosessen må ta inn i seg prinsippene om BMS og fremskaffe gjennomgående resultatmål på fokusområdene Mal for utarbeidelse av virksomhets- og driftsplan for 2002 Harstad kommune

15 Implementering i organisasjon
Oppstartsseminar barnehager og skoler og øvrig organisasjon Overføring av resultater og erfaring fra pilotene til de andre virksomhetene Fremdrift og implementering knyttes til budsjett- og virksomhetsplanarbeidet for år 2002 De valgte gjennomgående resultatmål og indikatorer er gitt for resten av barnehagene og skolene - minimumskrav Frihetsgradene ligger i tiltakene dvs. handlingsdelen + evt. klargjøre andre mål og indikatorer samt KSF Harstad kommune

16 Kobling plan og gjennomføring
Virksomhetsplanen Bakgrunn og prinsipper BMS Videre utvikling Gjennomgående målekart ( 1-4 er politikk) Driftsplan for enhet Presentasjon av enheten (aktivitet, ansatte, org.) Målekart ( 1-2 er politikk) Handlingsplan Andre forhold (Adminis-trativt ansvar) Harstad kommune

17 Handlingsplan Harstad kommune 31.01.2002 Res.-/måleindikator
Når skal det måles ? Hvem skal måle ? Ansvar Tiltak/aktivitet: Planlagt og ved evt avvik Kostnad Harstad kommune

18 Framdrift Harstad kommune

19 Målekart, eksempel 1 Harstad kommune

20 Målekart, eksempel 2 Harstad kommune

21 Erfaringer så langt Virksomhetsplanen ble vedtatt som planlagt i kommunestyret, bred politisk forståelse ? Politikerne har merket at ”slakken” reduseres BMS omtalt som ”abrakadabra” i lokalavisen Ressurskrevende, spesielt flere prosesser samtidig Vi har strekk i organisasjonen Brukerundersøkelser gir spennende resultater Vi trur på konseptet, det rydder godt Vi mangler enkel intern datastøtte Harstad kommune


Laste ned ppt "Innlegg på erfaringskonferansen ved rådmann Arne Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google