Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organdonasjon og transplantasjon 1.januar – 31.desember 2014 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organdonasjon og transplantasjon 1.januar – 31.desember 2014 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organdonasjon og transplantasjon 1.januar – 31.desember 2014 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Seksjon for transplantasjonskirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

2 LifePort – kidney perfusion Studies have shown that machine perfusion of Extended Criteria Donor (ECD) kidneys improves graft survival during the first year post-transplant and lowers the rate of Delayed Graft Function (DGF) compared with cold storage. Treckmann J et al Transpl Int 2011 Ved OUS, Rikshospitalet har vi et prosjekt med donornyrer fra donorer > 70 år hvor en sammenligner nyrene. Ett nyre legges på LifePort nyreperfusjon mens det andre transplanteres etter standard prosedyre. Målet er å vurdere 20 par-nyrer. I 2014 er 16 nyrer perfundert hvorav 8 par-nyrer er inkludert i prosjektet.

3 de første cDCD med normotherm ECMO i Scandinavia I 2014 gjennomførte OUS 2 organdonasjoner med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator (ECMO) hos pasienter som døde av hjerte- og respirasjonsstans etter at livsforlengende behandling ble avsluttet. Denne type donasjon kalles controlled donation after circulatory death - cDCD Resultater: 4 nyrer ble transplantert med meget god primærfunksjon Som en del av studien vil nærmeste pårørende til donor i ettertid bli intervjuet om forventninger og erfaringer Inklusjonskriterier for cDCD donasjon: Pasienter med alvorlig og uhelbredelig hjerneskade som ikke oppfyller kriterier for total ødeleggelse av hjernen. På mekanisk ventilasjon. Behandlende lege har bestemt å avslutte aktiv behandling. Pårørende aksepterer avgjørelsen Alder 16 – 60 år ECMO krets

4 transplantasjoner 1.januar – 31.desember 2014 til sammenligning tall fra Hjerte Hjerte-Lunge Dobbel lunge Dobbel lunge-lever Singel lunge Hjerte-Lunge-Lever Hjerte-Lever Hjerte-Nyre Lever Lever-Nyre Nyre DD Nyre LD Nyre-Pancr Pancreas Øy-celler Hjerter totalt Nyrer totalt Lever totalt Lunger totalt Pancreas tot

5 antall pasienter på venteliste per 31.desember 2014 til sammenligning tall fra Hjerte Hjerte-Lunge Dobbel lunge Singel lunge Lever Nyrer Nyre-Pancreas Pancreas Øy-celler Nyrer totalt

6 Meldte potensielle donorer Realiserte donasjoner organdonasjon 1.januar - 31.desember 2014 til sammenligning tall fra meldte potensielle- og realiserte donasjoner Gjennomsnittet av antall realiserte donasjoner de siste 9 årene er 100,33 (lavest 76 – høyest 127). Pr. 31.desember 2014 har vi hatt 116 realiserte donasjoner.

7 avslagsprosent Avslagsprosenten har de siste 9 årene variert mellom 17 % og 33 %. Gjennomsnitt 25,9 %. avslagsprosenten i 2014 er 28 % Avslag % % % % % % % % % % avslagsprosent i perioden 1.januar - 31.desember 2014 til sammenligning tall fra


Laste ned ppt "Organdonasjon og transplantasjon 1.januar – 31.desember 2014 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google