Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gener og miljø Personlighet.  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet  “The.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gener og miljø Personlighet.  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet  “The."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gener og miljø Personlighet

2  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet  “The Human Genome Project” Det menneskelige genom

3  Er stort sett funksjonelle ‘hjelpere’  Gjør oss til det vi er  Ikke enten gener eller miljø – Samspill!  ‘Snille’ og ‘slemme’ gener?  Viktig kunnskapsdomene i årene framover  Evolusjonperspektiv (felles natur) vs atferdsgenetikk (forskjeller) Gener

4  Design-barn  ‘Risiko-informasjon’  Forsikring etc. Kontroverser

5  Estimering av hvor stor andel av total individuell variasjon som skyldes gener og miljø (på enkeltfenomen og sammenhenger)  Identifisering av hvordan gener og miljø samspiller og korrelerer Atferdsgenetikk

6 Andelen av observert fenotypisk varians i en befolkning som kan forklares av genotypisk varians. Hva er arvelighet (heritabilitet)? Genotyp Fenotyp Miljø H=V g / V tot

7 Endring i arvelighet (tid, alder,...) Miljøvariasjon Genetisk variasjon H=0.5 H=0.85

8  Arvelighet som begrep kan benyttes ovenfor enkeltindivider. FEIL!  Arvelighet er konstant på tvers av sted og tid. FEIL!  Høy arvelighet innebærer at fenomenet ikke kan påvirkes av miljø. FEIL!  Hvis et fenomen er genetisk betinget må det ha høy arvelighet. FEIL! Myter og misforståelser

9  På enkeltindividnivå er det generell enighet om et kontinuerlig samspill  På befolkningsnivå kan man estimere de respektive bidrag til total variasjon.  Ikke enten-eller, men både-og.  Dessuten: interaksjon og korrelasjon Gener vs miljø (nature-nurture)

10  Selektiv avl  Familiestudier  Tvillingstudier  Adopsjonsstudier Metoder

11 Selektiv avl

12 Familiestudier Studier som benytter kunnskap om genetisk likhet mellom slektninger (f.eks 0.5 mellom foreldre og barn) sammen med mål av faktisk fenotypisk likhet. Hvis korr(M,B)=0.2 H=max 0.4

13 Tvilling studier  Monozygote tvillinger(100% felles gener)  Dizygote tvillinger (50% felles gener) Heritabilitet = 2(r mz – r dz )

14 Adopsjonsstudier Undersøker korrelasjonene mellom adopterte barn og deres adopsjonsforeldre og/eller biologiske foreldre.

15  Personlighetstrekk  Psykiske vansker  Røyking og drikking  Holdninger  Religiøsitet  Livshendelser Studerte fenotyper

16 Eksempler på korrelasjoner mellom atskilte eneggede tvillinger Nevrotisisme.70 Opplevd trivsel.49 Aggresjon.67 Risikotaking.45

17 Risiko for schizofreni

18  Felles – det som bidrar til likhet mellom tvillinger, søsken etc. (felles mht konsekvens!)  Unikt – det som bidrar til ulikhet Typisk funn: Liten effekt av felles miljø på personlighet To typer miljø - felles og unikt

19  Genotype-miljø samspill (interaksjon)  Genotype-miljø korrelasjon  Passiv  Reaktiv  Aktiv Gen-miljø sammenhenger

20 Har som mål å identifisere spesifikke gener som er assosiert med trekk.  D4DR og “novelty seeking” Molekylærgenetikk

21  Solid empirisk evidens for genetiske effekter på personlighet  Men, miljø-effekter som regel større.  Små effekter av ‘felles’ miljø.  Usikkerhet: Foreldrelikhet, tvillingmiljø, kontrast  Interaksjon og korrelasjon (GxE, GxG) potensielt viktig – men uutforsket område.  Foreløpig få replikerte funn mht spesifikke gener  Atferdsgenetiske studier også viktige mht å identifisere spesifikke miljøeffekter! Oppsummering


Laste ned ppt "Gener og miljø Personlighet.  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet  “The."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google