Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridiske aspekter ved anbefalinger Hege Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridiske aspekter ved anbefalinger Hege Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridiske aspekter ved anbefalinger Hege Johansen

2 Rettslig bindende: Lov/forskrift Organisering og instruksmyndighet Eierrådighet og avtalekompetanse Annen sedvanerettslige kompetanse Grunnlovens spesielle kompetanseregler Konsekvens: Plikt til å følge/krav på rettighet, rettslige sanksjoner. Ikke rettslig bindende anbefalinger: Merknader til lov/forskrift Rundskriv Retningslinjer Veiledere Standarder Prosedyrer Konsekvens: Ikke plikt til å følge ”i seg selv”, ingen rettslige sanksjoner.

3 Lov: En beslutning som vedtas av Stortinget, etter bestemmelser i Grunnloven, som blir bindende for domstolene, andre stats- myndigheter og enkeltindivider, og som kan inneholde en straffesanksjon. Forskrift: En avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som gjelder rettigheter og plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av mennesker.

4 Standarder Utgangspunkt: Standardene er ikke bindende i seg selv. Standarder må inntas i lov/forskrift for å være rettslig bindende og hvor brudd kan medføre straffeansvar. Eks.: Forskrift av 06.02.03 om innhold i og merking av tobakks-varer § 5. Standarder inntatt i veiledning innebærer at standarden er å anse som et råd. Ikke plikt til å følge.

5 Eksempel: Smittevernloven - § 4-7 og § 7-11. Forskrift fastsatt av SHD i 1996. -§ 2-1 Plikt til å ha infeksjons-kontrollprogram. -§ 2-2 ­ hvilke minimumselementer programmet skal ha – ulike nivåer. skriftlige prosedyrer skriftlige retningslinjer system av skriftlige prosedyrer Veileder utgitt av Statens helsetilsyn om “Smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner”.

6 Retningslinjer – normer som angir hvilke hensyn (momenter, faktorer) det er relevant å ta i betraktning. ”Hjelpenormer” for de egentlige rettsregler. Veileder – utdyper innholdet f.eks i en forskrift. Fungerer som oppslagsbok for tjenesten. Rundskriv – et informativt skriv med et generelt myndighetsbærende budskap, utgitt av et statlig organ. Nummereres fortløpende (HD I-nr)

7 Oppsummering Viktig skille mellom rettslige bindende beslutninger og ulike former for anbefalinger. Andre grunnlag for bindende beslutninger enn lov og forskrift. Ulike former for anbefalinger er viktige ”rettesnorer” i praktisk arbeid. Utfordring – velge rett ”nivå” til rett saksområde.


Laste ned ppt "Juridiske aspekter ved anbefalinger Hege Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google