Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogaland Hva gjør vi i Rogaland ?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogaland Hva gjør vi i Rogaland ?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogaland Hva gjør vi i Rogaland ?

2 Hva gjør vi i Rogaland Aksjon helsefagarbeider Arbeidsgruppe
Ansvarlig: Yvonne Soggemeoen Arbeidsgruppe Tverretatlig sammensatt. Oppfriskningsmøte –”kick- off” Nettverksbygging: Videregående skoler / kommuner og spesialhelsetjenesten Organisering av arbeidet Praktisk gjennomføring av konkurranser?

3 Arbeidsgruppen Leder Arbeidsgruppe består av følgende:
Lærere fra videregående skoler Fagforbundet Kommenehelsetjenesten- ansvarlig for lærlingene. Stavanger universitetssykehus – veiledere .

4 Organisering Arbeidsgruppen organiserer: Oppfriskningsmøter:
Nettverksbygging: skole/ kommune/SUS Møtene legges bevisst på ulike arena. ( Spredningsarbeid) Organisere/ tilrettelegger for Fylkesmesterskap Lokaler Dommere Invitasjon: Deltakere Tilskuere Oppgaver til Fylkesmesterskapet. Skuespillere

5 Fylkesmesterskap: Lokaler – Utstyr – Funksjonærer
Auditoriet – gymsal – ”bomberom” Oppholdsrom for deltakerne Rom , hvor en vurderer – evaluerer arbeidet. Utstyr: Seng dagligstue vask/bad. ”Baljer” mugge med vann, hånddesinf. benk/bord til vask. Bord til mat. Bord til sykepleieutstyr. Mikrofoner til deltakerne Bord hvor deltakerne planlegger arbeidet – penn og papir

6 Dommerne må/bør Lage oppgaver
Dommerne MÅ lage oppgaver. Samarbeid dagtid – videre dialog PC Velge: Diagnoser/ sykdomstilstander. Oppgavene – kort tekst klare prosedyrer Sykehjem – hjemmebasserte tjenester Aldersgruppe Informasjon til skuespillere Teksten må være enkel og klar for rolleinnhaver. Vurderingskreterier

7 Oppgaven. - matsituasjon- Tenk en realistisk situasjon
Hvor skal den foregå Lage case: Sykdom Behov Ressurs Sosialt Prosedyrer - matsituasjon- BT/puls- fotstell, tannpuss, urinstix, gåtrening Utstyrsliste Hvor lang tid: Forberedelse - praktisk gjennomføring – evaluering Detaljert liste over hva vi ønsker å teste. ( Legg gjerne til ”uventede” ting: valg av sko – tepper – smerter….

8 Dommere Hvem ? Samarbeider om oppgaven / vurderingskriteriene.
Lærere videregående skole Hjelpepleiere fra kommunehelsetjenesten/ Stavanger universitetssykehus Samarbeider om oppgaven / vurderingskriteriene. Dommerne vurdere ut fra gitte kriterier – noterer poeng fra: 1 – 6…… Kandidatene får tid til selvevaluering, dommerne kan stille faglige spørsmål. Poeng legges sammen – den med høyest poeng= vinner

9 Skuespillere Faglærere Pensjonerte Hjelpepleiere/ andre
Fagforbunds ansatte Pensjonerte skuespillere Pensjonerte sykepleiere Viktig at de får oppgaven i god tid før mesterskapet. Utfordrende å repetere situasjonen( reagere likt) Viktig at elevene får same situasjon( rettferdig) Formøte med skuespillere - hindre overspill

10 Hvordan skape engasjement hos elever
Skolens ledelse/ Avdelingleser Helse og sosialfag Faglærere : Kurs - Oppfriskningsmøter YOU- arbeid i grunnskolen. ”Fagdag” i grunnskolen, vise filmstutt fra konkurranse. Utdanningsvalg – elever i Helse og sosialfag, tilskuere til fylkesmesterskapet. Vg1 elever – tilskuere Bruke YOU.

11 Skape blest allerede i grunnskolen.
Grunnskolen : klassinger ”Fagdag” – YOU informasjon, bruke elever i informasjons arbeidet. Pedagogisk metode i undervisning Aksjon helsefagarbeider Tilskuere – Fylkesmesterskap og NM Flott anledning til å vise faget.

12 Tilskuere Tilskuere: Starte rekkrutering/samarbeid med grunnskolen:
9 – 10 klassinger Tilskuere ved Fylkesmesterskap og NM Bruke YOU – rådgivere/ elever fra Helse og sosialfag som informatør ved ”fagdager”i grunnskolen

13 Hvordan skape engasjement hos elever/ lærlinger
Deltakere , hvordan rekruttere Vg2 elever: Ved skolestart – Informere om forestående konkurranse Elever Vg1 – Informasjon ”Aksjon helsefagarbeider” Tilskuere ved lokale- fylkeskommunale konkurranser. Også NM. Starte tidlig bruk av denne pedagogiske metode i undervisning, Vg2 ”Facebook” filmer fra NM og Worldskills - Erfaring – kompetanse CV hvor deltakelse i Fylkesmesterskap- NM – ”Worldskills” står


Laste ned ppt "Rogaland Hva gjør vi i Rogaland ?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google