Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RogalandRogaland Hva gjør vi i Rogaland ?. Hva gjør vi i Rogaland Aksjon helsefagarbeider –Ansvarlig: Yvonne Soggemeoen Arbeidsgruppe –Tverretatlig sammensatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RogalandRogaland Hva gjør vi i Rogaland ?. Hva gjør vi i Rogaland Aksjon helsefagarbeider –Ansvarlig: Yvonne Soggemeoen Arbeidsgruppe –Tverretatlig sammensatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 RogalandRogaland Hva gjør vi i Rogaland ?

2 Hva gjør vi i Rogaland Aksjon helsefagarbeider –Ansvarlig: Yvonne Soggemeoen Arbeidsgruppe –Tverretatlig sammensatt. Oppfriskningsmøte –”kick- off” –Nettverksbygging: Videregående skoler / kommuner og spesialhelsetjenesten Organisering av arbeidet –Praktisk gjennomføring av konkurranser?

3 Arbeidsgruppen Leder Arbeidsgruppe består av følgende: –Lærere fra videregående skoler –Fagforbundet –Kommenehelsetjenesten- ansvarlig for lærlingene. –Stavanger universitetssykehus – veiledere.

4 Organisering Arbeidsgruppen organiserer: –Oppfriskningsmøter: Nettverksbygging: skole/ kommune/SUS Møtene legges bevisst på ulike arena. ( Spredningsarbeid) –Organisere/ tilrettelegger for Fylkesmesterskap Lokaler Dommere Invitasjon: Deltakere » Tilskuere Oppgaver til Fylkesmesterskapet. Skuespillere

5 Fylkesmesterskap: Lokaler – Utstyr – Funksjonærer Auditoriet – gymsal – ”bomberom” Oppholdsrom for deltakerne Rom, hvor en vurderer – evaluerer arbeidet. Utstyr: – Seng – dagligstue – vask/bad. ”Baljer” mugge med vann, hånddesinf. –benk/bord til vask. –Bord til mat. –Bord til sykepleieutstyr. –Mikrofoner til deltakerne –Bord hvor deltakerne planlegger arbeidet – penn og papir

6 Dommerne må/bør Lage oppgaver Dommerne MÅ lage oppgaver. Samarbeid dagtid – videre dialog PC Velge: –Diagnoser/ sykdomstilstander. Oppgavene – kort tekst klare prosedyrer –Sykehjem – hjemmebasserte tjenester –Aldersgruppe –Informasjon til skuespillere Teksten må være enkel og klar for rolleinnhaver. –Vurderingskreterier

7 Oppgaven. Tenk en realistisk situasjon Hvor skal den foregå Lage case: – Sykdom – Behov – Ressurs –Sosialt Prosedyrer - matsituasjon- –BT/puls- –fotstell, tannpuss, –urinstix, gåtrening Utstyrsliste Hvor lang tid: Forberedelse - praktisk gjennomføring – evaluering Detaljert liste over hva vi ønsker å teste. – ( Legg gjerne til ”uventede” ting: valg av sko – tepper – smerter….

8 Dommere Hvem ? –Lærere videregående skole –Hjelpepleiere fra kommunehelsetjenesten/ Stavanger universitetssykehus Samarbeider om oppgaven / vurderingskriteriene. Dommerne vurdere ut fra gitte kriterier – noterer poeng fra: 1 – 6…… Kandidatene får tid til selvevaluering, dommerne kan stille faglige spørsmål. Poeng legges sammen – den med høyest poeng= vinner

9 Skuespillere Faglærere Pensjonerte Hjelpepleiere/ andre Fagforbunds ansatte Pensjonerte skuespillere Pensjonerte sykepleiere Viktig at de får oppgaven i god tid før mesterskapet. Utfordrende å repetere situasjonen( reagere likt) Viktig at elevene får same situasjon( rettferdig) Formøte med skuespillere - hindre overspill

10 Hvordan skape engasjement hos elever Skolens ledelse/ Avdelingleser Helse og sosialfag Faglærere : Kurs - Oppfriskningsmøter YOU- arbeid i grunnskolen. ”Fagdag” i grunnskolen, vise filmstutt fra konkurranse. Utdanningsvalg – elever i Helse og sosialfag, tilskuere til fylkesmesterskapet. Vg1 elever – tilskuere Bruke YOU.

11 Skape blest allerede i grunnskolen. Grunnskolen : 9 -10 klassinger ”Fagdag” – YOU informasjon, bruke elever i informasjons arbeidet. Pedagogisk metode i undervisning Aksjon helsefagarbeider Tilskuere – Fylkesmesterskap og NM –Flott anledning til å vise faget.

12 Tilskuere Tilskuere: –Starte rekkrutering/samarbeid med grunnskolen: 9 – 10 klassinger –Tilskuere ved Fylkesmesterskap og NM –Bruke YOU – rådgivere/ elever fra Helse og sosialfag som informatør ved ”fagdager”i grunnskolen

13 Hvordan skape engasjement hos elever/ lærlinger Deltakere, hvordan rekruttere Vg2 elever: –Ved skolestart – Informere om forestående konkurranse –Elever Vg1 – Informasjon ”Aksjon helsefagarbeider” –Tilskuere ved lokale- fylkeskommunale konkurranser. Også NM. – Starte tidlig bruk av denne pedagogiske metode i undervisning, Vg2 –”Facebook” filmer fra NM og Worldskills - Erfaring – kompetanse – CV hvor deltakelse i Fylkesmesterskap- NM – ”Worldskills” står


Laste ned ppt "RogalandRogaland Hva gjør vi i Rogaland ?. Hva gjør vi i Rogaland Aksjon helsefagarbeider –Ansvarlig: Yvonne Soggemeoen Arbeidsgruppe –Tverretatlig sammensatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google