Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønn, gener og kultur Geir Overskeid. Charles Darwin og menneskenes adferd Darwin kan knapt overvurderes i psykologien. Åssen skulle vi ellers vite hvorfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønn, gener og kultur Geir Overskeid. Charles Darwin og menneskenes adferd Darwin kan knapt overvurderes i psykologien. Åssen skulle vi ellers vite hvorfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønn, gener og kultur Geir Overskeid

2 Charles Darwin og menneskenes adferd Darwin kan knapt overvurderes i psykologien. Åssen skulle vi ellers vite hvorfor vi er som vi er? Hva som teller mest av miljø og biologi diskuteres fremdeles livlig. På mange måter en kunstig diskusjon, for vår biologi, formet av evolusjonen, er forutsetning for all miljøpåvirkning

3 Altruisme Altruisme er uegennytte, nestekjærlighet, ofte adferd som koster en selv noe Hvordan kan evolusjon, som handler om overlevelse og genespredning, ha gjort mennesker og dyr til tidvise altruister?

4 Altruisme og gener Hos dyr synes genenes overlevelse ofte nokså klart å være årsak, for dyr hjelper dem de slekter på. Det gjør menneskene også. Dessuten er både dyr og vi slemmere mot ubeslektede Hannmus skifter fra å være barnemorder til snill pappa når det er gått så lang tid siden han befruktet musemora at han med rimelighet kan være barnefar Hos mennesker: Opp mot hundredobbelt risk for mishandling og drap på stebarn.

5 “Slem altruisme” Folk blir så provosert av unna-sluntrere at de vil straffe dem, selv når det har kostnad for den som straffer “Samarbeid blomstrer der altruistisk straffing er mulig, men bryter sammen når det utelukkes.” Fehr & Gächter, 2002

6 Gjensidighet Denne “nestekjærligheten” er altså ikke nødvendigvis motivert av ren godhet. Fehr & Gächter kontrol-lerer også for andre sosiale motiver, og sier aggresjon er motivet. Mennesker (og noen dyr) driver resiprok altruisme. Skal den virke, må jakten på unnasluntring aldri stoppe.

7 Avsløring av juks og unnasluntring Det er evidens for hjernemodul spesialisert for juksavsløring Særlig evne til å avsløre juks eksisterer på tvers av kulturer

8 Vi gjengjelder godt med godt Samtidig har vi sterk trang til å gjengjelde godt Psykolog sendte julekort til fremmede og fikk massevis tilbake 1985: Etiopia sender $5000 i hjelp til Mexico, fordi de selv fikk hjelp i 1935 Meget effektivt: Hare Krishna gir gave først, ber så om bidrag

9 Mange kjønnsforskjeller er biologisk bestemt Tidligere hadde man en tendens til å se kjønnsforskjeller som nesten bare miljøbestemt Kunnskap om likheter på tvers av dyrearter og kulturer, samt viten om nevrobiologi og hormonelle forhold gjør at vi dag ser mange grunnleggende kjønnsforskjeller som lite påvirket av miljø

10 Hvor tidlig? 51 gener påvirker allerede på fosterstadiet hjernen forskjellig hos han- og hunmus. Dette er relevant fordi mus og menneske har 99% felles gener. Dewing et al., 2003; Mouse Genome Sequencing Consortium, 2002. Hos mennesker: I tillegg kommer kjønnsforskjeller som oppstår sent i svangerskapet, når fosteret begynner å produsere kjønnshormoner. På Y-kromosomet har dessuten menn et hjerne-gen som kvinner mangler. Skaletsky et al., 2003.

11 Forskjellig hjerne Menn har gjennomsnittlig 100 g mer hjerne eller 4 milliarder fler nevroner enn kvinner, kontrollert for kroppsstørrelse På mange områder har menn større variabilitet i evner og væremåte enn kvinner

12 Seksuell seleksjon og kjønnsforskjeller Kjønnsstereotypier er like på tvers av samfunn, og stereotypiene er ikke mer ekstreme enn reelle kjønnsforskjeller Kjønnsforskjeller hos mennesker ligner dem hos sjimpanser I alle kulturer er menn mest interessert i ting og systemer, mens kvinner er mest interessert i sosiale relasjoner Bavianer: De mest sosiale mødres unger har størst sjans for å overleve Silk et al., 2003

13 Gjensidig kjønnslig interesse, men......tildels forskjellig fokus. Menn stiller strengere krav til en kvinne for å ha samtale med henne enn for å ligge med henne. Kvinners krav er omvendt. Kvinner vil ha mann med status og ressurser Menn vil ha kvinne med ungdom og skjønnhet Begge kjønn vil ha humor og intelligens

14 Hvordan damer virker på menn Bare det å se på bilde av en dame er ofte nok til ubevisst å påvirke en manns uttrykte holdninger Økt vekt på materielle verdier Økte ambisjoner Økt utadvendthet Alt er på linje med hva kvinner søker hos menn Roney, 2003

15 Men det er én ting til menn vil ha: En som ligner på mamma Hustruer ligner langt mer på sine svigermødre enn tilfeldighet skulle tilsi Synes ikke å gjelde hvis mannen som barn ble avvist av mor Bereczkei et al., 2002

16 Konkurranse Gutter og menn oppsøker konkurranse i større grad enn jenter og kvinner Konkurranse øker gutters kreativitet, men minsker jenters Conti et al., 2001 Nederlag på vei mot mål virker mer negativt på kvinner enn på menn

17 Posisjoner, kjønn og egenskaper Dyktige ledere og toppforskere ser ut til å ha mange like trekk, uavhengig av kjønn Kvinner med dominant væremåte har mer testosteron enn andre, og høyere tendens til å føde sønner Kvinner med lavt testosteron regner seg selv som konvensjonelle, sosialiserte og omsorgsfulle

18 Posisjoner, kjønn og egenskaper USA: Menn ser ikke ut til å nedvurdere selvsikker væremåte hos kvinner Hawkes et al., 1996 I hvor stor grad fins det kjønnsbestemt leder- eller forskerstil blant de dyktigste?


Laste ned ppt "Kjønn, gener og kultur Geir Overskeid. Charles Darwin og menneskenes adferd Darwin kan knapt overvurderes i psykologien. Åssen skulle vi ellers vite hvorfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google