Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett til innsyn for enhver. Offentlighetsloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett til innsyn for enhver. Offentlighetsloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett til innsyn for enhver. Offentlighetsloven.
Ina Lindahl Norsk Presseforbund

2 Grunnloven § 100 femte ledd
Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i dette Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

3 Innsynsregler Allmennhetens innsynsrett Personlig innsynsrett
offentlighetsloven miljøinformasjonsloven personopplysningsloven Personlig innsynsrett forvaltningsloven (part) personopplysningsloven (den registrerte)

4 Vær Varsom-plakaten punkt 1.3
Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den skal ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjons-formidling og fri adgang til kildene.

5 Retningslinjer for tolkningen
Virksomhetens art Graden av organisatorisk og økonomisk tilknytning til det offentlige Om virksomheten har faktisk eller rettslig monopol Graden av politisk styring

6 Omfattes Omfattes ikke
Statens Bankinvesteringsfond Sandefjordregionen Energiverk AS Oslo Lufthavn AS Kongsberg Energi Suldal Utviklingsselskap Oslo Sporveier AS Stor-Oslo Lokaltrafikk AS AL Motorvegfinans Sund vatn og avlaup AS Fjelllinjen AS Stiftelsen Miljømerking i Norge Vestfold Festspillene Vestfold Fylkesgalleri Sunnfjord Energiverk Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk Omfattes ikke Nasjonalmuseet for kunst Agder Teater AS Viken Energinett AS Nordland Teater AS Festspillene i Nord-Norge Teateret Vårt Norsk Folkemuseum Norsk Form NSB BA Stavanger Symfoniorkester Den Norske Opera AS Den Nationale Scene AS NSB Gardermoenbanen AS Posten Norge BA Trondheim Trafikkselskap AS

7 Taushetsrett - plikt til å vurdere meroffentlighet
PÅLEGG OM Å UNNTA FRA OFFENTLIGHET § 5 a) Taushetsplikt ADGANG TIL Å UNNTA FRA OFFENTLIGHET §§ 5, 6 og 6 a), jf. § 2 tredje ledd Taushetsrett - plikt til å vurdere meroffentlighet

8 Forvaltningsloven § 13 første ledd
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurranse- messig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

9 Offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1
Opplysningene dokumentet inneholder må ikke være kjent fra før Opplysningene må være av en slik art at de vil kunne medføre skadevirkninger ved offentliggjøring Skadevirkningene må gjelde rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner

10

11


Laste ned ppt "Rett til innsyn for enhver. Offentlighetsloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google