Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i immunologi Dag 2, 4 og 5 er obligatoriske og omhandler blodtypeserologi. Dag 1 og 3 omhandler viktige immunologiske metoder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i immunologi Dag 2, 4 og 5 er obligatoriske og omhandler blodtypeserologi. Dag 1 og 3 omhandler viktige immunologiske metoder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i immunologi Dag 2, 4 og 5 er obligatoriske og omhandler blodtypeserologi. Dag 1 og 3 omhandler viktige immunologiske metoder.

2 Fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at: –dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll –veilederne setter sin underskrift i kursheftet når dere får gjennomgått resultatene av øvelsene

3 Arbeidsplass og utstyr Hver student skal benytte samme plass gjennom hele kurset Hver plass er merket med et nummer Kjøleskapene er merket med –formiddag/ettermiddag I kjøleskapene ligger plastbokser med reagenser til dagens oppsett for hver student

4 På hver plass ligger Ett eksemplar av ”Den lille røde” Blått plastbrett med nødvendig utstyr er i skuffen Begere og liten hvit avfallsbøtte Saltvannsflaske ( 0,9% NaCl) Sentrifuger er på deling Ekstrautstyr står på trillebord i midtgang Avfall kastes i esker for risikoavfall i midtgang og på sidene

5 Rydding Tilbake til kjøleskapene: plastesker med typereagenser I kasser ved kjøleskap: fuktekammere og stativer Kastes (i esker for risikoavfall): tilsølt benkepapir, cellestoff, brukte rør, pipetter, objektglass, begere, bioplater og innholdet fra de hvite avfallsbøttene. Ettermiddagens kursdeltakere setter mikroskoper tilbake i skapene

6 Smittefare Alle blodprodukter inneholder smittestoffer. De produktene dere anvender er testet på HBV, HCV og HIV, men kan være fra givere i inkubasjonsfase for sykdom, eller inneholde andre smittestoffer. Bruk derfor hansker dersom du har sår eller eksem på hendene Vask hendene ved blodsøl All drikke eller mat er forbudt på kurssalen

7 Dobbeltdiffusjon

8

9

10 ELISA 361224 IE antistoff mot HBsAg / liter OD > 10 IE antistoff mot HBsAg / liter - + ++

11 Hemolyse Skrift kan leses gjennom det hemolyserte blodet, men ikke gjennom blodlegemer i løsning.

12 Agglutinasjon

13 Dagens øvelser ABO-typing Partiell agglutinasjon RhD typing

14 ABO-systemet Ett genlocus Tre alleler:A, B og O, det siste er stumt Antall antigener per erytrocytt: A: > 1 million

15 ABO-systemet A antigen A-transferase Karbohydrat- H-substans B-transferase B antigen antigen Manglende transferase ( Stumt gen ) H substans ( O antigen )

16 ABO-systemet Genotype Blodtype Antigen Frekvens i Norge OO O O* 39% AA, AO A A 49% BB, BO B B 8% AB AB A og B 4% * egentlig H

17 ABO-systemet Individets Antistoffer mot blodtype A-antigen B-antigen O ++ A–+ B +– AB––

18 Transfusjon i ABO-systemet For røde bllg. O AB For plasma AB AB O

19 Rh-systemet To nært koblete genloci: D og CE Seks alleler:D og d, det siste er stumt CE, Ce, cE og ce Antall antigener per erytrocytt: D: 15.000 - 30.000


Laste ned ppt "Kurs i immunologi Dag 2, 4 og 5 er obligatoriske og omhandler blodtypeserologi. Dag 1 og 3 omhandler viktige immunologiske metoder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google