Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Husleigelova – verkeområde Husleigelova § 1-1 Avtale Bruksrett Husrom Vederlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Husleigelova – verkeområde Husleigelova § 1-1 Avtale Bruksrett Husrom Vederlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007

2 Husleigelova – verkeområde Husleigelova § 1-1 Avtale Bruksrett Husrom Vederlag

3 Husrom Tilknyting til fast eigedom ”Vegger og tak”

4 Avtale Avgrensing mot bruksrettar med anna grunnlag –familieforhold –testament –offentleg vedtak

5 Bruksrett Bruksrett og eigedomsrett Rett til eksklusiv bruk

6 Vederlag Pengar eller anna vederlag

7 Føremålet med avtalen Bruken av husrom mot vederlag skal vera det vesentlege Bruk som ledd i kjøp eller sal av eigedom? Institusjonsopphald

8 Særleg om leige og arbeidsavtale Bruk av bustad som ledd i arbeidsavtale er alltid omfatta Tenestebustader: Tilknytinga til arbeidsavtale kan påverke rettar og plikter

9 Hotell m.m. Opphald i hotell, pensjonat, herberge, hospits ikkje omfatta Grense mot ordinære buforhold

10 Ferie- og fritidsbruk Avtalar om husrom til slik bruk ikkje omfatta Føremålet er avgjerande (ikkje karakteren av bustaden)

11 Bustad og næring Bustad og lokale Avtala bruk er avgjerande ”ikke helt ubetydelig del”

12 Ufråvikeleg lov Husleigelova § 1-2 Ikkje avvikande avtale til skade for leigar av bustad Anna kan gå fram i lova

13 Form Husleigelova § 1-4 Ikkje formkrav Kvar part kan krevje at avtalen blir sett opp skriftleg

14 Standardvilkår Husleigelova § 1-3 Regelen om framforhandla vilkår Slike er ikkje laga Andre standardvilkår –Forbrukarrådet –Huseiernes Landsforbund

15 Forbod mot diskriminering Husleigelova § 1-8 Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn Homofil legning

16 Leigetid Husleigelova §§ 9-1 og 9-2 Tidsbestemte og tidsubestemte avtalar Hovudregelen er tidsubestemt avtale Kombinasjonar

17 Tidsubestemte avtalar Oppseiingsfrist (§ 9-6) Leigar kan seie opp (§ 9-4) Oppseiingsvern når utleigar seier opp (kap. 9) Ikkje oppseiingsvern for tidsbestemte avtalar


Laste ned ppt "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Husleigelova – verkeområde Husleigelova § 1-1 Avtale Bruksrett Husrom Vederlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google