Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revidert biblioteklov - nye muligheter!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revidert biblioteklov - nye muligheter!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Revidert biblioteklov - nye muligheter!
Svein Arne Tinnesand Stabsdirektør, Nasjonal bibliotekutvikling Januar 2015

2 Nasjonalbiblioteket Multimedialt kunnskaps- og kultursenter
430 medarbeidere fordelt 50/50 460 mill i årlig budsjett 100 hyllekilometer konvensjonelt innhold 1000 km mellom sikringsmagasin og lesesal Januar 2015 2

3 Nasjonalbibliotekets oppdrag
Med grunnlag i utvikling av egne tjenester og erfaringer har Nasjonalbiblioteket et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner. Som statens utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Januar 2015

4 Innsatsområder 2015 Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Biblioteket som læringsarena Ny formidlingsmetoder Tjenesteutvikling Mangfold og inkludering Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Januar 2015

5 Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets formidlingskanaler for bibliotekutvikling. Januar 2015

6 Bibliotekmeldinga Januar 2015

7 Bibliotekmeldinga Stortinget behandlet bibliotekmeldinga i juni Den hadde en tidshorisont fram til Av de 37 punktene som blir nevnt i bibliotekmeldinga som «Tiltak og strategiar» er 33 av disse punktene gjennomført eller de er en del av et pågående arbeid. Et av tiltakene var at det skulle legges fram ny biblioteklov. Januar 2015

8 Endring biblioteklov Prop. 135 L (2012–2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om folkebibliotek Januar 2015

9 Endringer biblioteklov
Lansert i bibliotekmeldinga 2009 Høringsutkast lagt fram Høringsfrist ca. 120 høringssvar Lovproposisjon lagt fram Behandlet i Stortinget Forskrifter til §5, kom i desember 2013 Trådte i kraft Januar 2015

10 Høringsrunden Ca. 120 høringssvar
De fleste er positive til hovedgrepene i lovendringen Størst ros til ny formålsparagraf Det var mer delt på forslagene til §5 Egen høringsrunde om nye forskrifter til §5. 66 høringssvar. Januar 2015

11 Biblioteklov 1 Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Januar 2015

12 Biblioteklov 5. Personale Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i særskilte tilfeller og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav. Januar 2015

13 Veien videre 1 Statsbudsjettet 2015: Det er foreslått å løyve til saman 48,5 millionar kroner til utvikling av folkebiblioteka. Det er ei styrking på 20 millionar kroner samanlikna med i Midlane skal disponerast av Nasjonalbiblioteket og lysast ut som prosjekt- og utviklingsmiddlar. Nye metodar for formidling og tenesteutvikling, bibliotek som møteplass og bibliotek som arena for læring og for offentleg samtale og debatt, skal vektleggast i vurderinga av nye prosjekt. Januar 2015

14 Veien videre 2 I desember 2013 leverte Nasjonalbiblioteket et notat til Kulturministeren med tittelen : Utvikling av folkebiblioteksektoren I begynnelsen av mai 2014 inviterte Statsråden til et innspillmøte med ulike aktører. På biblioteklederkonferansen 2014 offentliggjorde Statsråden at det skulle legges fram en statlig bibliotekstrategi. Januar 2015


Laste ned ppt "Revidert biblioteklov - nye muligheter!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google