Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

/r/.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "/r/."— Utskrift av presentasjonen:

1 /r/

2 Fire typar /r/: Rulle-r Engelsk r Skarre-r Variant Representant
Blir brukt i … Rulle-r Det meste av Norden, Spania, Italia, Aust-Europa Engelsk r Engelsk (unnteke skotsk og nokre få andre dialektar, som har rulle-r) Retrofleks r Indiske språk / amerikansk engelsk Skarre-r Frankrike, Tyskland, Danmark, Skåne, Sørvest-Noreg

3 Oversikt over dei ulike r-lydane:

4 Dei ulike variantane av /r/

5 Rulle-r (alveolar trill) Dei fleste nordmenn brukar rulle-r, men denne r’en er ikkje standard engelsk. Tunga slår fleire gongar mot tannryggen (alveolum). Rulle-r ”Flap” (berre eitt slag med tunga)

6 Engelsk r (alveolar approximant) Standard engelsk /r/.
Nesten som rulle-r, men tunga tek ikkje borti munnen. Luftstraumen passerar mellom tunga og tannryggen (alveolum). Pass på å runde og spisse leppene, nesten som når du seier ”o”. Ein amerikanar forklarar det nærare:

7 Engelsk r med retrofleks (retroflex alveolar approximant) Ein amerikansk / indisk variant av engelsk /r/. Tunga blir bøygd bakover. Mange amerikanarar brukar denne som ein variant av engelsk r (tunga tek ikkje borti munnen). Mange indarar, pakistanarar og tamilar brukar ein sterkt retrofleks r. Indisk retrofleks r (tunga tek borti munnen) Amerikansk retrofleks r

8 Skarre-r (uvular fricative / uvular trill) Blir ikkje brukt i noka form for engelsk! Unntak: Nokre eldre personar i Northumbria / Sør-Skottland brukar skarre-r (”burr”). Ein heilt annleis r: Lufta passerar mellom den bakerste delen av tunga og ganen / drøvelen. Vanleg skarre-r. ”Rullande” skarre-r.

9 Brukar du skarre-r eller rulle-r ?

10 Skarre-r Det blir påstått at det var kong Louis XIV av Frankrike ( ) som var opphavet til skarre-r’en. Kongen skarra, og alle ved hoffet herma for å tekkast kongen. Før brukte folk rulle-r, men skarre-r’en hadde høg status, og spreidde seg. Skarre-r vart først vanleg i byane, og blant dei rike og velutdanna.

11 Skarre-r og rulle-r i Europa
Høyr skilnaden på engelsk r, skarre-r og rulle-r (døme frå engelsk, tysk og polsk):

12 Skarre-r og rulle-r i Noreg Området til skarre-r’en
utvidar seg nordover. I resten av landet har det alltid funnest enkeltpersonar / familiar som skarrar.

13 Skarre-r blant … personar fødde kring 1900 personar fødde kring 1950 personar fødde kring 1970

14 Vi øvar på engelsk /r/

15 Slik artikulerar du engelsk /r/:
METODE NR. 1: Opn munnen litt og sei 'ah’. Løft tungespissen litt, då seier du /r/. METODE NR. 2: Start med å seie "sh” (som i "shoe" ) Opn munnen litt. Trekk munnvikane litt tilbake, då seier du /r/. (Nokre amerikanarar hevar tungespissen litt) See the BBC’s video on /r/:

16 Lær engelsk /r/ av barne-TV
Cullen’s ABC: Cullen og alligatoren snakkar om bokstaven r. Norsk-amerikanaren Mr Nelson brukar (retrofleks) engelsk r, Pernille brukar rulle-r:

17 Sei desse orda med engelsk /r/. Neste side: alle orda inneheld r
Sei desse orda med engelsk /r/ Neste side: alle orda inneheld r. Uttal dei med engelsk /r/.

18

19 Fasit. Sei orda ein gong til, med engelsk /r/:
a rabbit, a trophy, red arrows, a rainbow, a reindeer, a scarecrow, a rhinocerous, a tractor, strawberries, carrots, an orange truck, a railway track, a train, a runner, a surprised person, a red rose, a carrot, a bear with a tray, traffic lights, a Christmas tree, a red book, a parrot, a person with a ribbon, a tree with bare branches, a petrol pump, presents, a prize, a person running on grass throwing petals, a red tick, a crayon

20 Row, row, rowing Les med engelsk /r/:
Race you down the river in my rowing boat. Row, row rowing in my rowing boat. Rowing over rapids in my rowing boat. Right around the rocks in my rowing boat. Race you right down to the end of the river.

21 Relocating the rhinoceros http://news. bbc. co
Sjå innslaget frå BBC, skriv eit samandrag og les det opp. Bruk så mange ord på r som mogeleg, t.d. desse: rhino(ceros) airplane the start radio operation running number first thirty years ago the ground to relocate tranquiliser dart helicopter slumbering Fargekode: raud r blir ikkje uttalt i britisk engelsk.

22 Videoar og lydmateriell – engelsk /r/
Jennifer fortel om amerikansk bruk av /r/. Sjå videoane, og gjer øvingane. 5.a.1 5.a.2 5.b.1 5.b.2 5.b.3 Rebecca fortel om /r/: Høyr døme på engelsk r: Skilnaden på /w/ og /r/: Online diskusjon om /r/ :

23 /r/ i britisk og amerikansk engelsk

24 Bruk av /r/ i britisk og amerikansk
”Non-rhotic” bruk: R blir uttalt berre før vokal (aeiouy) ”Rhotic” bruk: R blir ”alltid” uttalt. Døme: - = stum r r = uttalt r Pete- from Bi-mingham wo-ks at a ca- factory. Peter from Birmingham works at a car factory. Blir brukt i … England og Wales, Karibia, Sør-Afrika, Singapore, Australia, NZ. USA, Canada, Irland, Skottland, Barbados, Filippinane.

25 Sei setninga først med britisk uttale, så med amerikansk (1)

26 Sei setninga først med britisk uttale, så med amerikansk (2)
r blir uttalt berre før vokal (aeiouy) r blir ”alltid” uttalt

27 Sei setninga først med britisk uttale, så med amerikansk (3)
r blir uttalt berre før vokal (aeiouy) r blir ”alltid” uttalt

28 Linking r, intrusive r Linking /r/
Berre i ”non-rhotic” (britisk) uttale Linking /r/ I britisk engelsk blir r uttalt berre før vokal. Når eit ord sluttar på –r og det neste ordet byrjar på vokal, blir r’en uttalt: ”He-e they a-e” (med stum r), men ”Here I am”. far away (r blir uttalt) far off Intrusive /r/ Ein linking r kan òg dukke opp i ord som ikkje har –r: Africa”r” and Asia; Asia”r” and Africa Lisa”r” and Bill saw”r” a film R’en blir uttalt for å hindre ”kollisjon” mellom to vokalar (hiatus).

29 Vi brukar denne songen til å øve britisk og amerikansk /r/:
”Bird on a Wire” by Leonard Cohen Høyr på songen. Arbeid to og to – den eine les teksten på amerikansk, den andre på britisk. FARGEKODE: r – blir uttalt uansett r – blir uttalt i amerikansk, men ikkje britisk engelsk

30 Bird on a Wire Like a bird on the wire, Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, Like a knight from some old fashioned book I have saved all my ribbons for thee. I if I have been unkind, I hope that you can just let it go by. I if I have been untrue I hope you know it was never to you. r – blir uttalt uansett r – blir uttalt i amerikansk, men ikkje britisk

31 I have tried in my way to be free.
r – blir uttalt uansett r – blir uttalt i amerikansk, men ikkje britisk Like a baby, stillborn, Like a beast with his horn I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song And by all that I have done wrong I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch, He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, She cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on the wire, Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free.

32

33 /r/ i engelske dialektar

34 Område i England med ”rhotic” uttale av r (r blir alltid uttalt, slik som i amerikansk)
På 1950-talet På 1990-talet

35 Område i USA med ”non-rhotic” uttale av r (r blir uttalt berre før vokal, slik som i britisk)
Afro-amerikansk engelsk har ofte ”non-rhotic” uttale.

36 Skotsk rulle-r Høyrrr på skotten Ray:

37 The Northumbrian ”burr”
I Northumberland / Durham i Nord-England og Tweedside i Sør-Skottland brukte dei skarre-r tidlegare. Lyden vart kalla ”burr”. Lydopptak:

38


Laste ned ppt "/r/."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google