Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

/r//r/. Fire typar /r/: VariantRepresentantBlir brukt i … Rulle-r Det meste av Norden, Spania, Italia, Aust-Europa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "/r//r/. Fire typar /r/: VariantRepresentantBlir brukt i … Rulle-r Det meste av Norden, Spania, Italia, Aust-Europa."— Utskrift av presentasjonen:

1 /r//r/

2 Fire typar /r/: VariantRepresentantBlir brukt i … Rulle-r http://www.youtube.com/watch?v=-ctFr2eO_L8 Det meste av Norden, Spania, Italia, Aust-Europa Engelsk r http://www.youtube.com/watch?v=grLmZGlzBW8 Engelsk (unnteke skotsk og nokre få andre dialektar, som har rulle-r) Retrofleks r http://www.youtube.com/watch?v=ibY50eH52k0 Indiske språk / amerikansk engelsk Skarre-r http://www.youtube.com/watch?v=-rPvvSaDigw Frankrike, Tyskland, Danmark, Skåne, Sørvest-Noreg

3 Oversikt over dei ulike r-lydane: http://www.paulmeier.com/ipa/consonants.html

4 Dei ulike variantane av /r/

5 Rulle-r (alveolar trill) Dei fleste nordmenn brukar rulle-r, men denne r’en er ikkje standard engelsk. Tunga slår fleire gongar mot tannryggen (alveolum). Rulle-r ”Flap” (berre eitt slag med tunga)

6 Engelsk r (alveolar approximant) Standard engelsk /r/. Nesten som rulle-r, men tunga tek ikkje borti munnen. Luftstraumen passerar mellom tunga og tannryggen (alveolum). Pass på å runde og spisse leppene, nesten som når du seier ”o”. Ein amerikanar forklarar det nærare: http://www.youtube.com/watch?v=uKDKH257j18

7 Engelsk r med retrofleks (retroflex alveolar approximant) Ein amerikansk / indisk variant av engelsk /r/. Tunga blir bøygd bakover. Mange amerikanarar brukar denne som ein variant av engelsk r (tunga tek ikkje borti munnen). Mange indarar, pakistanarar og tamilar brukar ein sterkt retrofleks r. Amerikansk retrofleks r Indisk retrofleks r (tunga tek borti munnen)

8 Skarre-r (uvular fricative / uvular trill) Blir ikkje brukt i noka form for engelsk! Unntak: Nokre eldre personar i Northumbria / Sør-Skottland brukar skarre-r (”burr”). Ein heilt annleis r: Lufta passerar mellom den bakerste delen av tunga og ganen / drøvelen. Vanleg skarre-r. ”Rullande” skarre-r.

9 Brukar du skarre-r eller rulle-r ?

10 Skarre-r Det blir påstått at det var kong Louis XIV av Frankrike (1638-1715) som var opphavet til skarre-r’en. Kongen skarra, og alle ved hoffet herma for å tekkast kongen. Før brukte folk rulle-r, men skarre-r’en hadde høg status, og spreidde seg. Skarre-r vart først vanleg i byane, og blant dei rike og velutdanna.

11 Skarre-r og rulle-r i Europa Høyr skilnaden på engelsk r, skarre-r og rulle-r (døme frå engelsk, tysk og polsk): http://www.youtube.com/w atch?v=NYp6qJFb1EU

12 Skarre-r og rulle-r i Noreg Området til skarre-r’en utvidar seg nordover. I resten av landet har det alltid funnest enkeltpersonar / familiar som skarrar.

13 Skarre-r blant … personar fødde kring 1900 personar fødde kring 1950 personar fødde kring 1970

14 Vi øvar på engelsk /r/

15 Slik artikulerar du engelsk /r/: METODE NR. 1: Opn munnen litt og sei 'ah’. Løft tungespissen litt, då seier du /r/. METODE NR. 2: Start med å seie "sh” (som i "shoe" ) Opn munnen litt. Trekk munnvikane litt tilbake, då seier du /r/. (Nokre amerikanarar hevar tungespissen litt) See the BBC’s video on /r/: www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_other_6.shtml

16 Lær engelsk /r/ av barne-TV Cullen’s ABC: http://www.youtube.com/watch?v=qv7-tpm6RVc Cullen og alligatoren snakkar om bokstaven r. Norsk-amerikanaren Mr Nelson brukar (retrofleks) engelsk r, Pernille brukar rulle-r: http://www.youtube.com/watch?v=GXh0VkJYc3I

17 Sei desse orda med engelsk /r/. Neste side: alle orda inneheld r. Uttal dei med engelsk /r/.

18

19 Fasit. Sei orda ein gong til, med engelsk /r/: a rabbit, a trophy, red arrows, a rainbow, a reindeer, a scarecrow, a rhinocerous, a tractor, strawberries, carrots, an orange truck, a railway track, a train, a runner, a surprised person, a red rose, a carrot, a bear with a tray, traffic lights, a Christmas tree, a red book, a parrot, a person with a ribbon, a tree with bare branches, a petrol pump, presents, a prize, a person running on grass throwing petals, a red tick, a crayon

20 Les med engelsk /r/: Row, row, rowing Race you down the river in my rowing boat. Row, row rowing in my rowing boat. Rowing over rapids in my rowing boat. Right around the rocks in my rowing boat. Race you right down to the end of the river.

21 Relocating the rhinoceros http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7649093.stm http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7649093.stm Sjå innslaget frå BBC, skriv eit samandrag og les det opp. Bruk så mange ord på r som mogeleg, t.d. desse: rhino(ceros)airplane the startradio operationrunning numberfirst thirty years agothe ground to relocatetranquiliser dart helicopterslumbering Fargekode: raud r blir ikkje uttalt i britisk engelsk.

22 Videoar og lydmateriell – engelsk /r/ Jennifer fortel om amerikansk bruk av /r/. Sjå videoane, og gjer øvingane. 5.a.1 http://www.youtube.com/watch?v=3PJ2jZlVf-Mhttp://www.youtube.com/watch?v=3PJ2jZlVf-M 5.a.2 http://www.youtube.com/watch?v=8AfpZgmc0VYhttp://www.youtube.com/watch?v=8AfpZgmc0VY 5.b.1http://www.youtube.com/watch?v=T5LWUbbTlskhttp://www.youtube.com/watch?v=T5LWUbbTlsk 5.b.2http://www.youtube.com/watch?v=2MVdyggqnushttp://www.youtube.com/watch?v=2MVdyggqnus 5.b.3http://www.youtube.com/watch?v=lct-s0uXv0shttp://www.youtube.com/watch?v=lct-s0uXv0s Rebecca fortel om /r/: http://www.youtube.com/watch?v=B2Y_huMVd-A http://www.youtube.com/watch?v=B2Y_huMVd-A Høyr døme på engelsk r: http://www.pronuncian.com/sounds.aspx?sound=25+4http://www.pronuncian.com/sounds.aspx?sound=25+4 Skilnaden på /w/ og /r/: http://www.youtube.com/watch?v=ZKHYnavxMnshttp://www.youtube.com/watch?v=ZKHYnavxMns Online diskusjon om /r/ : http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=75821 http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=75821

23 /r/ i britisk og amerikansk engelsk

24 Bruk av /r/:”Non-rhotic” bruk: R blir uttalt berre før vokal (aeiouy) ”Rhotic” bruk: R blir ”alltid” uttalt. Døme: - = stum r r = uttalt r Pete- from Bi-mingham wo-ks at a ca- factory. Peter from Birmingham works at a car factory. Blir brukt i … England og Wales, Karibia, Sør-Afrika, Singapore, Australia, NZ. USA, Canada, Irland, Skottland, Barbados, Filippinane. Bruk av /r/ i britisk og amerikansk

25 Sei setninga først med britisk uttale, så med amerikansk (1)

26 Sei setninga først med britisk uttale, så med amerikansk (2) r blir uttalt berre før vokal (aeiouy) r blir ”alltid” uttalt

27 Sei setninga først med britisk uttale, så med amerikansk (3) r blir uttalt berre før vokal (aeiouy) r blir ”alltid” uttalt

28 Linking r, intrusive r Linking /r/ I britisk engelsk blir r uttalt berre før vokal. Når eit ord sluttar på –r og det neste ordet byrjar på vokal, blir r’en uttalt: ”He-e they a-e” (med stum r), men ”Here I am”. far away (r blir uttalt) far off Intrusive /r/ Ein linking r kan òg dukke opp i ord som ikkje har –r: Africa”r” and Asia; Asia”r” and Africa Lisa”r” and Bill saw”r” a film R’en blir uttalt for å hindre ”kollisjon” mellom to vokalar (hiatus). Berre i ”non-rhotic” (britisk) uttale

29 Vi brukar denne songen til å øve britisk og amerikansk /r/: FARGEKODE: r – blir uttalt uansett r – blir uttalt i amerikansk, men ikkje britisk engelsk ”Bird on a Wire” by Leonard Cohen http://www.youtube.com/watch?v=m-rCqbvVnog 1.Høyr på songen. 2.Arbeid to og to – den eine les teksten på amerikansk, den andre på britisk.

30 Bird on a Wire Like a bird on the wire, Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, Like a knight from some old fashioned book I have saved all my ribbons for thee. I if I have been unkind, I hope that you can just let it go by. I if I have been untrue I hope you know it was never to you. r – blir uttalt uansett r – blir uttalt i amerikansk, men ikkje britisk

31 Like a baby, stillborn, Like a beast with his horn I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song And by all that I have done wrong I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch, He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, She cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on the wire, Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free. r – blir uttalt uansett r – blir uttalt i amerikansk, men ikkje britisk

32

33 /r/ i engelske dialektar

34 Område i England med ”rhotic” uttale av r (r blir alltid uttalt, slik som i amerikansk) På 1950-taletPå 1990-talet

35 Område i USA med ”non-rhotic” uttale av r (r blir uttalt berre før vokal, slik som i britisk) Afro-amerikansk engelsk har ofte ”non-rhotic” uttale.

36 Skotsk rulle-r Høyrrr på skotten Ray: http://www.youtube.com/watch?v=KrCMB7N5V1s

37 The Northumbrian ”burr” I Northumberland / Durham i Nord-England og Tweedside i Sør-Skottland brukte dei skarre-r tidlegare. Lyden vart kalla ”burr”. Lydopptak: http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglish/storysofar/ramfiles/roe1_burr1.ram http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglish/storysofar/ramfiles/roe1_burr2.ram

38


Laste ned ppt "/r//r/. Fire typar /r/: VariantRepresentantBlir brukt i … Rulle-r Det meste av Norden, Spania, Italia, Aust-Europa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google