Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forenkling i lovverket Lovgivningslære 28/10-14 Professor Inge Lorange Backer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forenkling i lovverket Lovgivningslære 28/10-14 Professor Inge Lorange Backer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forenkling i lovverket Lovgivningslære 28/10-14 Professor Inge Lorange Backer

2 Forskjellige former for forenkling Materiell (innholdsmessig) forenkling – Færre plikter og forbud – Lettere å oppnå rettigheter – Klarere kriterier Administrativ forenkling – Enklere, raskere, mindre ressurskrevende saksbehandling og etterlevelse for det offentlige og for private aktører Språklig forenkling – Samme innhold i reglene, men lettere å forstå Forenkling av det samlete regelverk – reduksjon av regelmengden og harmonisering av regelverket – Fjerne uaktuelle regler, dobbeltreguleringer, motstridende regler – Omstrukturere regler, bruke identiske begreper Enklere for hvem? 2

3 Motiver for materiell forenkling Gi større frihet til aktørene Redusere kostnader for aktørene Fjerne regler som ikke blir etterlevd og håndhevd effektivt Fjerne eller modifisere regler når formål eller behov har endret seg Mothensyn: hensyn til svake parter eller til fellesinteresser 3

4 Eksempler på forenklingstiltak Reduksjon av oppgaveplikter (innrapporteringsplikter) – Gjenbruk av allerede innsendt informasjon? – Mindre av tilgjengelig informasjon? Fjerning av løyvekrav – Meldeplikt og påbudshjemmel som alternativ? – Modifikasjon eller endring av regelverkets formål? Samling av regler: færre lover – enklere regelverk? – Dublering og mulig motstrid kan unngås – Samling kan gjøre det vanskeligere å rette reglene mot bestemte adressatgrupper Oppheving av uaktuelle lover Oppdatering som forenklingstiltak? Overføring av regler fra lov til forskrift: Forenkling av loven, men neppe av regelverket samlet sett 4

5 Eksempler på konkrete prosjekter Lover om oppheving av foreldete lovbestemmelser (1963, 1985, 1990) Småbåtloven 1998 Forenkling av aksjelovgivningen (2011-2013) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing (Prop. 2 L (2014-2015)) 5

6 Organisering av forenklingstiltak Bredt anlagte forenklingsprosjekter: totalgjennomgåelser – Forskriftsdugnaden 1999-2001 – Oppheving av foreldete lover Saksrettet forenkling – Utgangspunkt i adressatenes situasjon – Utgangspunkt i regelverk Forenkling som ledd i annet revisjonsarbeid Forenklingsaspektet ved ny lovgivning – Lov eller andre virkemidler – Kompleksitet eller enkelhet ved innhold og utforming av en lov 6


Laste ned ppt "Forenkling i lovverket Lovgivningslære 28/10-14 Professor Inge Lorange Backer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google