Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra fugleinfluensa til influensapandemi Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra fugleinfluensa til influensapandemi Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra fugleinfluensa til influensapandemi Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet

2

3 Kriselasarett, 1918, Camp Funston, Kansas

4 Spanskesyken og 1. verdenskrig 1. verdenskrig 1914-1918 –10-15 millioner døde Spanskesyken 1918-1919 –40-50 millioner døde Spanskesyken oppsto muligens i skyttergravene i Nord-Frankrike Spansesykeviruset var sannsynligvis et adaptert fugleinfluensavirus

5 Influensaviruset Overflatestrukturer –Hemagglutinin (H), –Nevraminidase (N) RNA (arvestoff) –8 fragmenter Drift –Små punktmutasjoner Skift –Utskifting av hele H eller N Reassortering –Blanding av RNA-fragmenter

6 Vil H5N1 bli det neste pandemiviruset? Ja Virulent Har smittet mennesker Vart lenge, vil snart lykkes Endrer seg hele tiden Nei Millioner smitteeksponert Svært sjelden smitte til mennesker Vart lenge uten å lykkes

7 Tiltak for å hindre pandemiutvikling Stoppe fugleinfluensautbruddet hos tamfugl Begrense kontakt med smittet fugl Sesongvaksine Vaksinasjon av mennesker/fugl med H5-vaksine God klinisk og virologisk overvåking Rask iverksetting av tiltak hvis viruset begynner å smitte mellom mennesker Internasjonalt samarbeid

8 Epidemi vs. pandemi Epidemi: Opptreden eller utbrudd utover det forventede –Årlige utbrudd høst og vinter i Norge Pandemi: Verdensomspennende epidemi –For influensa, ny subtype –1918-19: Spanskesyken (H 1 N 1 ) –1957-58: Asiasyken (Mao-syken) (H 2 N 2 ) –1968-70: Hong Kong-syken (H 3 N 2 ) –20??: Fuglesyken? (H ? N ? )

9 Mest sannsynlige scenario 30% av befolkningen blir smittet i løpet av ½ år 15% blir syke og sengeliggende ½-parten av de som smittes antas å bli syke Overdødelighet anslås til 0,1 – 0,4% av de syke 700.000 syke i løpet av perioden 700 – 3.000 ekstra dødsfall i forhold til en normal vintersesong

10 Verstefallscenario 50% av befolkningen blir smittet i løpet av ½ år 25% syke og sengeliggende Overdødelighet anslås til 0,4 – 1,1% av de syke 1,2 mill. syke i løpet av perioden 5.000 – 13.000 ekstra dødsfall i forhold til en normal vintersesong

11 Andel syke samtidig dager % syke

12 Pandemiplanen versjon 3.0 New York City, 1918

13 Pandemiplanens målsetning Forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død Behandle og pleie Opprettholde nødvendig samfunnstjenester Gi informasjon

14 Pandemiplanens målgrupper Helsemyndigheter og helsetjenesten Nødetatene Departementer, samfunnsvirksomheter og tjenesteytere som må ta høyde for pandemi i sine beredskapsplaner

15 WHO’s 6 hovedfaser under en pandemi Interpandemisk periode 1.Ingen nye virus 2.Nytt virus hos dyr Pandemisk årvåkenhetsperiode 3.Smitte til menneske(r) 4.Begrenset smitte mellom mennesker 5.Økende, men ikke svært smittsomt Pandemisk periode 6.Pandemi Postpandemi

16 Hovedtiltak Smitteverntiltak for befolkningen og helsetjenesten Vaksine 4 mill. doser Levering: 4-6 mnd. etter produksjonsstart Antiviralia Tamiflu: 1,4 mill. pakninger på lager + et annet medikament (rimantadin) til profylakse for 300.000 i 6 uker

17 Prioritering av målgrupper for antiviralia PrioritetStrategiMålgruppe (inndelinger) 12345671234567 Primærprofylakse Sekundærprofylakse Behandling Primærprofylakse Vedvarende smitteeksponert personell i helsetjenesten Ringbehandling i pandemiens aller første periode Influensasyke med økt risiko for komplikasjoner Influensasyke gravide Influensasyke uten økt risiko for komplikasjoner Nøkkelpersonell i ledelse mv. Nøkkelpersonell i utvalgte samfunnskritiske tjenester etter en nærmere vurdering av situasjonen

18 Prioritering av målgrupper for vaksine PrioritetMålgruppe Ingen vaksine tilgjengelig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Smitteeksponert personell i helsetjenesten Personer med økt risiko for komplikasjoner Barn i alder 6 – 24 mnd. Gravide Nøkkelpersonell i ledelse m.v. Nøkkelpersonell i utvalgte samfunnskritiske tjenester etter en nærmere vurdering av situasjonen Annet helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt Frivillige pleiere innen pleie- og omsorgstjenesten og andre med pasientkontakt Barn i barnehage og barnehagepersonell Barn i grunnskolen og skolens personale, inkl. SFO Sjåfører og andre med kundekontakt i kollektivtransport Personell i servicenæring med stor publikumskontakt Alle andre

19 Informasjon Kunnskapsbasert og samordnet informasjon til Rett tid På alle nivå er avgjørende for å oppnå best mulig tilslutning til og resultat av myndighetenes tiltak.

20 US militærsykehus nr. 29, Luxembourg, 1918

21


Laste ned ppt "Fra fugleinfluensa til influensapandemi Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google