Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-MVIT Introduksjon til emnet Emnets websider:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-MVIT Introduksjon til emnet Emnets websider:"— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-MVIT Introduksjon til emnet Emnets websider: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/EXFAC03-MVIT/ http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/EXFAC03-MVIT/

2 Hvem jeg er Hvem de er Hvem dere er

3 Mål for emnet Gi innføring i sentrale modeller og teorier på områdene kommunikasjon og medier Vekt på teorier om forholdet mellom de to Se teorier i samfunnsmessig sammenheng Se teorier i vitenskapshistorisk og vitenskapsteoretisk sammenheng

4 Krav Kvalifiseringsoppgave,2-5 normalsider. Godkjent/ikke godkjent. Prøver evne til å syntetisere og sammenligne vitenskapelige bidrag. 2 timers skoleeksamen. Bestått/ikke bestått. Prøver bredde i faktakunnskap.

5 Undervisning Forelesninger, 2X7 timer. Gir introduksjon, oversikt og (i noen grad) forklaring. Egen lesning. Forberedelse til forelesning forbedrer utbytte vesentlig. Seminarer. Gir ramme og oppfølging for skriving av kvalifiseringsoppgave.

6 Pensum Les først: Ytreberg. Supplerende og mer selektivt: Mattelart. Les senere: McLuhan og Thompson. Støtte: oppslagsverk for fagtermer, dictionary. De første kapitlene er de mest sentrale.

7 Å tenke teoretisk I kommunikasjonsvitenskapen finnes ikke riktige/gale teorier, i noen enkel forstand Det å teoretisere er å opparbeide reflekterende distanse til en forklaring/beskrivelse, for å skjønne mer: -Av når den oppsto -Av hvorfor den oppsto -Av hvilke premisser den opererer ut fra -Av relative sterke og problematiske sider

8 Emnets faglige innretning Det medie-mettede samfunnet “Det vi har her er et kommunikasjons-problem”: når mediene kommer i veien Teorier om medier, om kommunikasjon, og om sammenhenger mellom de to Studiet av kommunikasjon oppsto sammen med moderne medier. Tilfeldig? Neppe.

9 Kommunikasjonens epoker og hovedtermer 1. Den muntlige interpersonelle kommunikasjonen 2. Framveksten av institusjonell interpersonell kommunikasjon 3. Framveksten av mekanisk og elektronisk mediering - massekommunikasjon dominerer 4. Framveksten av digital mediering - interaktiv kommunikasjon dominerer

10 Måter å tenke om kommunikasjon på Kommunikasjon er forvandling Kommunikasjon er samvær Kommunikasjon er påvirkning Kommunikasjon er tegn


Laste ned ppt "EXFAC03-MVIT Introduksjon til emnet Emnets websider:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google