Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IT1603.v2004.5 30.03.2015 Internett Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IT1603.v2004.5 30.03.2015 Internett Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IT1603.v Internett Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU

2 2 IT1603.v Hva ER Internet ?? Det fysiske nettet Protokollene (ca. 200 for tida) Organisasjonen “The Internet is... »... A technology »... A socieity »... A dream “

3 3 IT1603.v kilde_: Harald Alvestrand Cisco Fellow, IETF chair

4 4 IT1603.v Statens rolle Tung økonomisk bidragsyter –Først via det militære + akademiske –Siden som sponser av back-bone nettet –I Norge: UFD betaler Telenor for linjeleie Forsøksvis pådytter, særlig i Europa

5 5 IT1603.v Hvordan spredde Internet seg ? Piggy-back på Unix Akademiske (dvs. informatikk) nettverk Siden breiere blant akademikere Nettverkseksternalitet a la Grindley Så kommersielt (fra 1992) Så World Wide Web =

6 6 IT1603.v Internet i Norge (I) Første node utenom USA (1972 på FFI) Militærerelaterte anvendelser Nettverk av seismikke lyttestasjoner

7 7 IT1603.v Internet i Norge (II) Nordisk samarbeide for å få alle akademikere med (ikke bare informatikere med) Måtte overta IBMs Earn-nett – som gikk til Stockholm Uninett –Vax/ DEC – fysikere –X.25 –Internet

8 8 IT1603.v Internet statistikk, nov over 13 år har tilgang har brukt nettet siste 30 døgn bruker nettet daglig husstander har tilgang (www.gallup.no)

9 9 IT1603.v

10 10 IT1603.v faser i internetts historie Den militære fasen (70-tallet) Informatikerfasen ( ) Den akademiske fasen ( ) Den kommersielle fasen ( )

11 11 IT1603.v Den militære fasen (70-tallet) ARPA Ulike forklaringer på intensjonen bak ARPANET Logikken i systemet “Packet switching” 1969 Norge 1973

12 12 IT1603.v TCP/IP vs. X.25 Ansvar hos en vertsmaskineierAnsvar hos en systemoperatør Desentralisert (lokalnett) Sentralisert (terminalbasert) Likt på pakke, adressenivå Likt på subnettnivå USA, IT, akademikereAndre land, tele, off. mynd. ”Internetworking”“Blanke ark” Godt nokGarantert kvalitet ”tunnelling” (TCP/IP over X.25)

13 13 IT1603.v ”Inter-networking” Binde sammen eksisternde nett og maskin ikke forutsett at alt gammelt kastes pragmatisk

14 14 IT1603.v Informatikerfasen ( ) ARPAnet deler seg i en militær og en sivil del CSNet opprettes Fra filoverføring til epost TCP/ IP

15 15 IT1603.v Den akademiske fasen ( ) Fra ARPA til NSF Andre nettverk kobles til –LAN’s/ WAN’s –USENET, BITNET Nye applikasjoner –Nyhetsgrupper, chat, MUD (multi-user Dungeons) IT-utviklingen forøvrig – PC, Windows

16 16 IT1603.v Den kommersielle fasen ( Viktige politiske beslutninger: –The Internet Society –Domenepolitikken –Privatisering og kommersialisering –Internasjonalisering Viktige teknologiske nyvinninger: –HTML –WWW –Mosaic, Netscape... PC’en utfordres

17 17 IT1603.v Internetts bemerkelsesverdige suksess Internett som “sosialistisk” triumf –Alternative systemer fantes Internett som “kollektiv” triumf –Nytt paradigme for teknologiutvikling? Internett som “subkulturell” triumf –Brukerdrevne innovasjoner Internett som “underdog’ens” triumf –De unge “slo” de gamle

18 18 IT1603.v Kort om aktørbildet i dag Det “gamle” akademiske og tekniske internettsamfunnet IT-bransjen: Hardware- og softwareprodusenter, adgangs- og infrastrukturtilbydere, IT-konsulentselskaper Telekompanier “Tradisjonelle” mediakonsern Den kommersielle sektoren generelt Offentlige myndigheter Individuelle brukere

19 19 IT1603.v Om metaforer Å forstå noe ukjent med noe kjent Rolle i forhandlinger og konflikter Fremmer visse forståelser, skjuler andre

20 20 IT1603.v Internettmetaforer Postsystem Kyberrom Motorvei Massemedium Handelsplass Bibliotek/ klasserom Hjem

21 21 IT1603.v “Som å endre Jumbojet´en i lufta” Holde stabilt Forandre forsvare investeringer ikke forvirre brukere imøtekomme nye behov og brukere

22 22 IT1603.v De mange standardene


Laste ned ppt "1 IT1603.v2004.5 30.03.2015 Internett Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google