Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regresjon Gjennom punktsvermer (scatter plots) kan en ofte (men ikke alltid) med rimelighet trekke en rett linje. En slik linje heter en regresjonslinje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regresjon Gjennom punktsvermer (scatter plots) kan en ofte (men ikke alltid) med rimelighet trekke en rett linje. En slik linje heter en regresjonslinje."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regresjon Gjennom punktsvermer (scatter plots) kan en ofte (men ikke alltid) med rimelighet trekke en rett linje. En slik linje heter en regresjonslinje Vi kan bruke en slik linje til å anslå verdien på en av variablene ut fra kunnskap om den andre (for eksempel anså høyde når en vet vekta)

2 Korrelasjon Samvariasjon mellom to variabler (for eksempel høyde og vekt) Det vil si at når den ene varierer så varierer den andre sammen med den første (de som er forholdsvis lange har en tendens til å være tyngre enn de som er relativt korte) Måler hovedsakelig likhet i rangorden

3 Korrelasjonskoeffisienten Måler hvor sterk samvariasjonen er Maksimalt +1 (perfekt positiv sammenheng) eller -1 (perfekt negativ sammenheng) Minimumsverdien er 0.

4 Beregningsformler: Regresjon og korrelasjon Grunnligning: y=bx+a. Regresjonskoeffisient (b) og intercept (a) b=  (x-M x )(y-M y )/  (x-M x ) 2 a= M y -b* M x r=  (x-M x )((y-M y )/(N*Sd x *Sd y )

5 Krav til observasjoner og målinger Reliabilitet (pålitelighet) Validitet (gyldighet)

6 Hvordan beregnes reliabilitet? Korrelasjonen mellom to ”like” mål Test-retest metoden (samme test på de samme personer to ganger) Dele testen i to like deler og beregn korrelasjonen mellom delene (split-half)

7 Bedømmer-reliabilitet Beregne korrelasjonen mellom flere observatører av de samme subjektene Cohen’s kappa (kap. 7, 193-195) K=(P o - P c )/(1- P c )

8 Validitet av observasjoner og målinger Skill mellom validitet av måleinstrumenter (tester, observasjoner o.l) og validitet av slutninger fra undersøkelser. Prediktiv validitet (kan testresultatene forutsi hva som skjer senere) Innholdsvalidiet Begrepsvaliditet

9 Faktoranalyse En teknikk for å finne underliggende dimensjoner i et materiale (ofte brukt i differensialpsykologien) Grunnidé: Mål som samvarierer (korrelerer) måler noe felles


Laste ned ppt "Regresjon Gjennom punktsvermer (scatter plots) kan en ofte (men ikke alltid) med rimelighet trekke en rett linje. En slik linje heter en regresjonslinje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google