Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kollokvie 8 Fettsyrenedbrytning Ureasyklus MBV1030 H05 Obs! Det er ikke gitt oppgave om  -oksidasjonen, men det er også viktig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kollokvie 8 Fettsyrenedbrytning Ureasyklus MBV1030 H05 Obs! Det er ikke gitt oppgave om  -oksidasjonen, men det er også viktig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kollokvie 8 Fettsyrenedbrytning Ureasyklus MBV1030 H05 Obs! Det er ikke gitt oppgave om  -oksidasjonen, men det er også viktig

2 glukose etanol pyruvat laktat Acetyl-CoA (aerob) glykogen SSS pentosefosfatveien ribose-5- fosfat 2 NADPH (anaerob) glykolysen ETK  -oksidasjon Fettsyrer Triglycerider Glyserol Proteiner Aminosyrer Karbonskjelett NH 4 + Karbamoylfosfat Urea- syklus UREA Forenklet skisse Asp- arginino-succinat- syklus Glukoneogenesen

3 Kjernen Peroksisomer Lysosomer Mitokondrie ER Golgi Ribosomer SSS GLYKOLYSEN En forenklet skisse av en eukaryot celle PENTOSEFOSFAT- VEIEN Glykogen  -OKSIDASJON Fettsyrer Urea-syklus Glukoneo- genesen

4 Fettsyretransport Indre mitokondrie- membran Karnitin- acyltransferase I Karnitin- acyltransferase II CoA-SH Karnitin Inter- membran- rommet Matriks ”c) vis hvordan fettsyren transporteres gjennom membranen” Ytre mitokondrie- membran

5 Carnitine Karnitin

6 V 03 Oppgave 3: 1 Fettsyrer brytes ned via β-oksidering i mitokondriene. Fig 17-3, så fig 17-6. (Først fås frie fettsyrer fra fettvev (fig 17-3): Nedsatt blod-glukose fører til økt sekresjon av hormoner (glukagon), som binder seg til reseptoren sin, som igjen fører til aktivering av adenylyl cyclase, som sørger for dannelse av cAMP. cAMP aktiverer cAMP-avhengig protein-kinase, som igjen fosforylerer perilipin A. Det gjør at hormon-sensitiv lipase går til overflaten av ”lipid- dråpen” og fettsyrer kan forlate adipocytten og går inn i blodbanen hvor de binder serum albumin). Fettsyrene (FS) fraktes til skjelettmuskler, hjerte og nyre-cortex. Når de har kommet inn i riktig celle, skal de fraktes til mitokondriene før nedbrytningen skjer. For å komme inn i mitokondriene må tre trinn skje: Aktivering: esterfisering av FS til FS-CoA Transesterfisering til FS-Carnintin (etterfulgt av transport over membranen) Transesterfisering til FS-CoA. CoA i cytosol og mitokondrier blandes ikke, de holdes hver for seg.

7 H 02 Oppgave III: 2a) Første reaksjon er transaminering (fig. 18-4).

8 2b) Kofaktoren som deltar er PLP. PLP er en intermediat bærer av aminogruppen. Denne kofaktoren er kovalent bunnet til enzymet i det aktive setet, med en shciff-base binding til lys (fig 18-5)

9 Transaminering/ureasyklus Oppgave 1, V-02 ”A) To aminosyrer spiller en sentral rolle i transport av aminogrupper/NH 4 + til leveren. 1)Hvilke aa er det? 2)Vis disse aa struktur.” Alanin Glutamin Transport av aminogrupper til leveren skjer via alanin og glutamin

10 Alanin som NH 4 + -transportør (glukose-alanin-syklus) Glukose (via blod) Alanin Pyruvat Glykolyse Glukose Alanin (via blod) Alanin Pyruvat Glukoneogenese Glukose NH 4 + UREA Lever ”3) hvorfor er det hensiktsmessig å transportere aminogrupper til leveren via alanin?”

11 Transaminering Alanin Pyruvat  -ketoglutarat Glutamat 4) Alanin aminotransferase (PLP)

12 Glutamin deamineres i lever mitokondrie B 1,2) L-Glutamin L-Glutamat Glutaminase

13 Glutamat dehydrogenase

14 Utskillelse av NH 4 + er ikke gunstig Hos pattedyr skilles NH 4 + ut som urea Fri NH 4 + er giftig –Svak syre, sterk base –Stort vanntap dersom skille ut i denne form –Aktiviteten til glutamin syntetase i hjernen øker ved økt NH 4 + -konsentrasjon, og  -ketoglutarat brukes opp til syntese av glutamin. Dermed vil det bli for lite  - ketoglutarat til SSS, og slik mindre ATP 3)

15 NH 4 + til UREA H 2 N-C-NH 2 O Ureasyklus omdanner aminogrupper til urea Enzymer både i mitokondriet og i cytosol Omdannelsen starter i mitokondriet og urea dannes til slutt i cytosol Samspill med SSS C 1,2) ”Hvor skjer innkorporeringen av NH 4 + i urea? Vis de reaksjonene som omdanner NH 4 + til urea.” =

16 aa Glutamat Alanin (fra muskel) Glutamat Alfa-ketoglutarat Oksaloacetat Aspartat Transaminering til alfaketoglutarat Glutamin (fra andre vev) Glutamin NH 4 + Karbamoyl- fosfat UREA-SYKLUS Citrulline Arginino- succinat Arginin UREA ! Ornithine Obs! Veldig forenklet skisse!!

17 Syntese av karbamoylfosfat Bikarbonat Karbamoyl-fosforsyre anhydrid Karbamat Karbamoylfosfat Enzym: karbamoylfosfat syntetase

18 Fig. 18-9 i Leh. Matrix Cytosol Ornitin transkarbamoylase

19 2 P i Argininosuccinat syntetase

20 Argininosuccinat lyase

21 Arginase Via blodet Nyrene URIN

22 Fig 18-10 Leh.

23 Hvor mye energi brukes ved omdannelsen til urea? Nettoreaksjon for ureasyntese: 2 NH 4 + + HCO 3 - + 3 ATP + H 2 O urea + 2 ADP + 4 P i + AMP + 5 H + Koster 4 ATP Fumarat til oksaloacetat  1 NADH = 2,5 ATP Nettokostnad for dannelse av urea: 1,5 ATP


Laste ned ppt "Kollokvie 8 Fettsyrenedbrytning Ureasyklus MBV1030 H05 Obs! Det er ikke gitt oppgave om  -oksidasjonen, men det er også viktig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google