Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Object  Klassen i java  Alle klasser arver fra denne om ikke noe annet blir spesifisert  ArrayList.add(Object instans)  Alle elementer formes til Object.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Object  Klassen i java  Alle klasser arver fra denne om ikke noe annet blir spesifisert  ArrayList.add(Object instans)  Alle elementer formes til Object."— Utskrift av presentasjonen:

1 Object  Klassen i java  Alle klasser arver fra denne om ikke noe annet blir spesifisert  ArrayList.add(Object instans)  Alle elementer formes til Object når de settes inn i en ArrayList eller andre generelle datastrukturer.

2 Forming / Casting  Alle objekter kan formes/castes til sin superklasse.  De kan også selvfølgelig castes tilbake etterpå.  Ingen informasjon går tapt i denne prosessen.

3 Spørsmål 1  Hva er Object?  Hvilke klasser arver Object?  Hvorfor står det ikke extends Object bak alle klasser.  Hvorfor trenges klassen Object?

4 Exceptions  En exception signaliserer at noe feil har skjedd.  Hvis man sørger for å fange en exception, kan programmet fortsette å kjøre selv om en exception blir kastet.  Dere har allerede sette mange exceptions (NullPointerException), men hva er det egentlig?

5 mer om Exceptions  Exception er en klasse som ligger i java.lang pakken.  Exception er superklassen som alle exceptions arver fra.  Navnet på klassen forteller vanligvis noe om hva som har skjedd.  Hvis man kan risikere at det kastes en Exception, må man enten kaste den videre eller fange den.

6 Å jakte på exceptions  Å jakte på unntak består av tre ting: Å prøve, å fange og å rydde opp etter seg etterpå.  I praksis foregår det slik: try{ Her skriver man koden som kan komme til å kaste noe. } catch(Exception e){ Det man gjør for å fange} finally{ Det som man vil gjøre uansett, for eksempel for å rydde opp.}

7 Nyttige Exceptions  IOException – skrive/lese feil  ArrayOutOfBound  NullPointerException  ClassNotFoundException

8  public class GliPaaIsenException extends Exception{ public GliPaaIsenException(){ //Her skjer det ikke så mye } }

9  public class Person{ private String navn; public Person(String nyttNavn){ navn = nyttNavn; } public void gaaTilGlos() throws GliPaaIsenException{ Random tilfeldig = new Random(); if(tilfeldig.nextBoolean()){ throw new GliPaaIsenException(); } } }

10  public class Universitet{ public static void main(String[] args){ Person jeanine = new Person(”jeanine”); try{ jeanine.gaaTilGlos(); } catch(GliPaaIsenException feil){ System.out.println(”jeanine glei på isen”); } } }

11 Spørsmål 2  Hva er en Exception?  Hvordan fanger man en Exception?  Hvor fanger man Exceptions og hvor kaster man dem?  Hvorfor finnes det Exceptions? (Bortsett fra for å lage trøbbel for dere.)  I forbindelse med Exceptions snakker man om arv, hvorfor det?

12 StrømmerStrømmer InputStreamReader / OutputStreamWriter BOKSTAV BufferedReader / BufferedWriter LINJER BIT

13 Å lese fra en strøm  Du trenger noe å lese fra for eksempel: –System.in –File  Du må lage en BufferedReader of dermed også en InputStreamReader: –BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

14 lese mer fra strøm  For å få til strømmer må man bruke klasser som arver Reader klassen.  Alle klasser som brukes ligger i pakken java.io  De vanligste brukte metodene i BufferedReader: –public String readLine();

15 Å skrive til strøm  Må bruke klasser som arver fra Writer klassen.  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new File(”per.txt”)));  Her bruke man for eksempel write(String detManVilSkrive,int off,int lengde)

16 Spørsmål 3  Hva brukes strømmer til?  Hvilke to hovedtyper av strømmer finnes det?  Hvordan uttrykkes tastaturet i strømmer?  Hva er forskjellen mellom BufferedReader og InputStreamReader

17 Tips til øving 4  Ta en klasse om gangen.  Bruk APIen.  Klassene du lager i øving 4 vil du nok helt sikkert ha nytte av siden.  Deler av det som trenges kan finnes bak i boka.  Du tjener ingenting på ukritisk avskrift.


Laste ned ppt "Object  Klassen i java  Alle klasser arver fra denne om ikke noe annet blir spesifisert  ArrayList.add(Object instans)  Alle elementer formes til Object."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google