Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 1 Kompetanseutvikling som samarbeidstiltak mellom Nordlandssykehuset og kommunene Kai Brynjar Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 1 Kompetanseutvikling som samarbeidstiltak mellom Nordlandssykehuset og kommunene Kai Brynjar Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 1 Kompetanseutvikling som samarbeidstiltak mellom Nordlandssykehuset og kommunene Kai Brynjar Hagen Praksiskoordinator Nordlandssykehuset HF

2 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 2 Utvikle kompetanse sammen… Vårmøte og høstmøte for fastleger og sykehusleger (Lofoten og Vesterålen) Salten psyk senter – besøk kommunene Opplæring diabetes i kommunene, seminar, felleskonsultasjon Fellesmøter sykehus-pleie/omsorg i lokalsykehuskommunene, eksempel: etikkseminar

3 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 3. Kurs/veiledning felles ved etablering av enhet for Prehospital Observasjon og Behandling Kursplattform Nordlandspasienten Pasientforløpsgruppa

4 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 4 Utfordringer aktørene i helsetjenesten samarbeider ikke godt og effektivt nok kvalitet/kompetanse varierer for mye

5 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 5 Visjon Potensialet for forebygging av sykdom er utnyttet. Ved sykdomssymptomer er pasientforløpet optimalt, målt ved: pasientens opplevelse av sykdom og behandling pårørendes oppfatning evidensbaserte og/eller omforente helsefaglige kriterier samfunnsøkonomiske kriterier

6 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 6 Målsetting Kontinuerlig oppdatert og samkjørt kompetanse hos alle aktører i pasientforløpet Pasient og pårørende deltar i felles læringsmiljø

7 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 7 Kursplattform Nordlandspasienten 1 En møteplass for: Fastleger Sykehusleger Avtalespesialister Psykologer Annet helsepersonell

8 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 8 2 basert på analyse av faktiske og representative pasientforløp i lokalsykehusområdet Læring og kvalitetsutvikling

9 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 9 3 Kurs/møtetiltak organisert av: Nordlandssykehuset HF Salten Regionråd Nordland legeforening NAV Nordland.

10 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 10 Programkomitè med helsepersonell fra 1. og 2. linje samt praksiskoordinator. Sekretariat: seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Nordland legeforening.

11 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 11 Optimalisering av pasientforløp -Observere hele pasientforløpet -Fokus på viktige milepæler, spesielt i grenseflaten mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten -Samarbeid om utvikling av kvalitet og kompetanse -Økt respekt og forståelse for hverandres ståsted

12 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 12 Praktisk gjennomføring 4 kursdager årlig Søkes godkjent kurspoeng/meritt Utgangspunkt er pasientforløp representativt for en bestemt pasientgruppe Innledere fra 1. og 2. linje på like fot Mye tid til diskusjon/dialog

13 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 13

14 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 14

15 Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 15 Velkommen til ”Kursplattform Nordlandspasienten”. Her treffer du fastleger, sykehusleger, avtalespesialister og psykologer fra Nordlandssykehusets område til faglig dialog og sosialt samvær. Målsettingen er å gjøre ”Nordlandspasientens” vei gjennom helsevesenet bedre ved å utnytte hverandres evner og kapasitet i større grad. Kursplattformen ble arrangert for første gang den 1. oktober 2008 om tema overvekt. Det viste seg å være stort behov for utveksling av kunnskap og meninger mellom deltakerne. Spesielt lærerikt var det å høre pasienthistorier fortalt av hovedpersonen selv. Det som kom fram gjennom forelesninger og diskusjon vil gi grunnlag for framtidig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Den 10. desember 2008 ble temaet ført videre: ”Overvekt starter i mors liv”. Perspektivet ble utvidet i dybden og bredden. Spørsmålet var om det medisinske kunnskapsgrunnlaget kunne gjøre inntrykk på myndighetspersoner.


Laste ned ppt "Konferanse Tromsø 25-26.mai 2010 Kai Brynjar Hagen 1 Kompetanseutvikling som samarbeidstiltak mellom Nordlandssykehuset og kommunene Kai Brynjar Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google