Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GABA  -amino-butyric acid FRM 1210 Hege Christensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GABA  -amino-butyric acid FRM 1210 Hege Christensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 GABA  -amino-butyric acid FRM 1210 Hege Christensen

2 Funksjon Aminosyre nevrotransmitter CNS (hjerne, forlengede marg, ryggmarg) Inhibitorisk (ca. 30% av synapser i CNS) Funksjonell rolle: Angst Sedasjon Epilepsi Parkinson Schizofreni

3 GABAerg synapse - syntese, lagring, opptak og nedbrytning GABA GABA B Plasmamembranopptak Na-gradient (høy-affinitetsopptak) GABA-T glutamat Cl- GABA A GAD vigabatrin diazepam Vesikkelopptak Mg-ATPase Protongradient (lav-affinitetsopptak)

4 GABA reseptorer GABA A -reseptor GABA B -reseptor GABA C -reseptor

5 Steve Moss

6 GABA A -reseptoren GABA Cl - Benzodiazepiner Barbiturater Steroider Penicilliner Etanol

7 MacDonald and Olsen,1994.

8

9 Farmakologisk modell av GABA A -reseptoren

10

11 Molekylær modell av GABA A -reseptoren

12 Benzodiazepiner Virkningsmekanisme: –Binder seg til GABA A -reseptoren - (  og  -subenhet) –Allosterisk interaksjon øker affinitet for GABA øker frekvens av åpning Endogen ligand? –Diazepam binding inhibitor (DBI) –Benzodiazepin?

13 Ligander for benzodiazepin-setet Agonister –diazepam Inverse agonister  DBI Antagonist –flumazenil Rang and Dale

14 Benzodiazepiner forts. Effekter –Reduserer angst og aggresjon –Sedasjon, induserer søvn –Muskelrelaksasjon –Antikonvulsiv effekt Bivirkninger –sedasjon –forvirring –amnesi –ukontrollerte bevegelser –”hang over”

15

16 Benzodiazepiner forts. Tolleranse og avhengighet Fysisk avhengighet Psykisk avhengighet

17 Barbiturater Virkningsmekanisme: uklar - øker åpningstid av GABA A Dempende effekt på CNS Bruk: anestesi og epilepsi Ulemper: –farlig ved overdose –interaksjoner (induksjon) –toleranse og avhengighet

18 GABA B -reseptorer G-koblet reseptor presynaptisk aktivering gir nedsatt frigjøring av ulike NT postsynaptisk aktivering gir hyperpolarisering baklofen er agonist Lioresal® (spasmolytikum) saklofen (antagonist)

19 Schematic Representation of the GABA B Receptor SIGMA-ALDRICH

20 Legemiddeleksempler GABA A -reseptor-modulatorer Diazepam ( benzodiazepinderivat) Nitrazepam ( benzodiazepinderivat) Zopiklon (benzodiazepinlignende) Fenobarbital (barbiturat) GABA B -reseptor agonist Baklofen GABA-transaminase hemmer Vigabatrin Benzodiazepin-setet Sete nær benzodiaz.setet Sete nær kanalen

21 GABAerg synapse og legemidler som interfererer GABA GABA B Bensodiazepiner (diazepam) (nitrazepam) Barbiturater (fenobarbital) Vigabatrin GABA-T glutamat Cl- BaklofenEpilepsi Angst Søvn Zopiklon Søvn Spasmer Epilepsi

22 Toleranseutvikling Desensitivisering eller tachyfylaksi –Minutter Tolleranse –Gradvid redusert effekt ved lang tids bruk –Dager eller uker Refraktær (tap av terapeutisk effekt) Lm resistens (antimikrobielle og antitumor lm)

23 Mekanismer Endret reseptor –Liten konformasjonsendring –Fosforylering Reseptor tap (reseptor nedregulering) Mangel på ”byggestener” Økt metabolsk nedbrytning Fysiologisk tilvenning

24 Dale et al., Neurochem. Int. 2002 Reseptor desensitivisering

25 Reseptor internalisering Dale et al., Neurochem. Int. 2002


Laste ned ppt "GABA  -amino-butyric acid FRM 1210 Hege Christensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google