Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 31.03.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 31.03.04."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 31.03.04

3 2 Systemutvikling HiB 31.03.04 Tema  Innledning min bakgrunn, litt IT-historie min bakgrunn, litt IT-historie  IT-systemer - systemutvikling  Virksomhetsprosesser - IT-systemer : noen sammenhenger, betydning for valg : kjøpe eller utvikle applikasjon ? noen sammenhenger, betydning for valg : kjøpe eller utvikle applikasjon ?  Formula Prosjektstyring erfaringer fra et utviklingsprosjekt erfaringer fra et utviklingsprosjekt  DashBoard Portal Server : eksempel på en standard, Web-basert intranettløsning

4 Innledning

5 4 Systemutvikling HiB 31.03.04 Innledning  Utdanning siv.ing (NTH/NTNU) siv.ing (NTH/NTNU) Høyere avd. eksamen NHH, bedriftsøkonomisk analyse Høyere avd. eksamen NHH, bedriftsøkonomisk analyse  Jobberfaring systemutvikling adm.systemer (10 år) systemutvikling adm.systemer (10 år) konsulent/bedriftsrådgiver (10 år) konsulent/bedriftsrådgiver (10 år) salg og implementering av Internett-/Web baserte løsninger (2 år) salg og implementering av Internett-/Web baserte løsninger (2 år) nå : selvstendig konsulent, timelærer ved HiB, AI nå : selvstendig konsulent, timelærer ved HiB, AI roller i forhold til IT-systemer : bruker - utvikler - selger - implementatør - konsulent/kjøper roller i forhold til IT-systemer : bruker - utvikler - selger - implementatør - konsulent/kjøper  Litt IT-historie NTH slutten av 70-tallet, hullkort, programutskrift, Univac; NTH slutten av 70-tallet, hullkort, programutskrift, Univac; SSB, lunsjpakken mistet hullkortstabelen; SSB, lunsjpakken mistet hullkortstabelen; ND, harddisk - egen frittstående enhet, 10 MB, 20x20 cm ND, harddisk - egen frittstående enhet, 10 MB, 20x20 cm da PC'en kom til verden. Når ? 1983 ! Slepbar da PC'en kom til verden. Når ? 1983 ! Slepbar.. og så kom Internett...... og så kom Internett....

6

7 IT-systemer - en inndeling

8 7 Systemutvikling HiB 31.03.04 IT-systemer - ulike typer  Systemtyper - en mulig inndeling administrative systemer (eksempler tavle) administrative systemer (eksempler tavle) kontorstøtte systemer (eksempler tavle) kontorstøtte systemer (eksempler tavle) bransjerettede spesialsystemer. Mange ! (eksempler tavle) bransjerettede spesialsystemer. Mange ! (eksempler tavle) of.eks. : energiverk - NIS, telenett - NIS (eksempel: valg av NIS)  Standardsystemer - egenutviklede/spesialsystemer Standardsys., (standard)pakker : Standardsys., (standard)pakker : o"standardisert" i den forstand at ulike typer virksomheter i mange bransjer kan nyttiggjøre seg systemet som det er o(i praksis : ALLTID tilpasninger for litt større virksomheter) Spesialutviklet system for én bestemt virksomhet og ett spesielt formål Spesialutviklet system for én bestemt virksomhet og ett spesielt formål ostørre/avanserte applikasjoner : større virksomheter omindre spesialsystemer, f.eks. verktøy som Lotus Notes/Domino, MS Access, Visual Basic

9 Virksomhetsprosesser

10 9 Systemutvikling HiB 31.03.04 "Prosesser"  Virksomhetsprosesser/forretningsprosesser/arbeidsprosesser alternative betegnelser : (virksomhets)funksjoner, aktiviteter alternative betegnelser : (virksomhets)funksjoner, aktiviteter prosesstankegangen innebærer at de enkelte funksjonsområdene i en bedrift sees i sammenheng med flyt av informasjon (og varer) gjennom og mellom de enkelte områdene prosesstankegangen innebærer at de enkelte funksjonsområdene i en bedrift sees i sammenheng med flyt av informasjon (og varer) gjennom og mellom de enkelte områdene Eksempel tavle : Innkjøps- og regnskapsprosessene Eksempel tavle : Innkjøps- og regnskapsprosessene  Kjerneprosesser : hva skal virksomheten drive med / leve av ?  Støtteprosesser : understøtter kjernevirksomheten  Avhenger av bransje ! Eksempel bank: Se virksomhetsmodell neste side

11 10 Systemutvikling HiB 31.03.04 ssss

12 11 Systemutvikling HiB 31.03.04 Prosesser forts.  Eksempler støtteprosesser : Økonomi, regnskap, personal, lønn, IT,.. Økonomi, regnskap, personal, lønn, IT,.. Stor grad av felles behov for ulike sektorer og bransjer Stor grad av felles behov for ulike sektorer og bransjer Eksempel tavle : Innkjøp - inngående fakturaer, eks. standardsystemet eFlow Eksempel tavle : Innkjøp - inngående fakturaer, eks. standardsystemet eFlow  Formål med IT-systemer : verktøy for å understøtte arbeidsprosessene Eksempel innkjøps- og regnskapsprosessene : se neste foil Eksempel innkjøps- og regnskapsprosessene : se neste foil  BPR = ?

13 12 Systemutvikling HiB 31.03.04 Innkjøps- og regnskapsprosesser vha. ERP-system og Web Registrer rekvisisjon Godkjenn rekvisisjon Bokføring Godkjenn faktura avvik Hovedbok levert=bestilt Leverandør Internett Registrer bestillingXML Motta ordre- bekreftelse Internett XML Registrer faktura. Autom. fakt. kontroll Varemottak Betaling

14 Kjøpe eller utvikle selv ?

15 14 Systemutvikling HiB 31.03.04 Kjøpe eller utvikle selv ?  Behov for system er identifisert : kjøpe eller utvikle systemet selv ? støtteprosesser : Et stort utvalg av standardpakker finnes støtteprosesser : Et stort utvalg av standardpakker finnes kjerneprosesser : Stadig flere pakker og mer funksjonalitet tilbys. kjerneprosesser : Stadig flere pakker og mer funksjonalitet tilbys. oSelv store virksomheter velger i større og større grad standardpakker når det gjelder administrative løsninger (f.eks. Telenor - NIS) oMEN : Tilpasninger alltid påkrevd for litt større virksomheter (Eksempler på standardpakker) (Eksempler på standardpakker) Spesialapplikasjoner : stadig mye egenutvikling Spesialapplikasjoner : stadig mye egenutvikling  Anbefaling (?) "vi er så spesielle" "vi er så spesielle" faktum : eksisterende standardpakker er vanligvis bygget opp på en strukturert måte og basert på velfungerende arbeidsprosesser sett i sammenheng faktum : eksisterende standardpakker er vanligvis bygget opp på en strukturert måte og basert på velfungerende arbeidsprosesser sett i sammenheng ressurskrevende, kostbart og risikofylt med egenutvikling ressurskrevende, kostbart og risikofylt med egenutvikling dvs. : gode argumenter bør finnes for å satse på egenutvikling dvs. : gode argumenter bør finnes for å satse på egenutvikling

16 Eksempel på systemutviklingsprosjekt : Formula Prosjektstyring - et standardsystem Erfaringer og anbefalinger

17 16 Systemutvikling HiB 31.03.04 Før prosjektstart Noen sentrale spørsmål før et systemutviklingsprosjekt initieres (forutsetter at et programvarehus står bak ) :  Hva er formålet med systemet ? standardsystem eller spesialsystem på oppdrag for en gitt bedrift ? standardsystem eller spesialsystem på oppdrag for en gitt bedrift ?  Hvis standardsystem hvem er konkurrentene ? Finnes tilsvarende løsninger ? hvem er konkurrentene ? Finnes tilsvarende løsninger ? hva er markedet (hvem er kundene) ? hva er markedet (hvem er kundene) ?  Hvis spesialsystem er det aktuelt å standardisere mhp. å kommersialisere produkt ? er det aktuelt å standardisere mhp. å kommersialisere produkt ?  Levetid ?  Arkitektur og teknologi grensesnitt mot andre systemer grensesnitt mot andre systemer brukergrensesnitt ! brukergrensesnitt ! basis programvare, utviklingsverktøy basis programvare, utviklingsverktøy

18 17 Systemutvikling HiB 31.03.04 Formula Prosjektstyring (Formula PS)  Standard prosjektstyringssystem rettet mot både offshore industri og landbaserte virksomheter / prosjektorganisasjoner  Verktøy for planlegging og oppfølging av (større) prosjekter  Utviklet av Formula OpenSoft (opprinnelig et utviklingsmiljø fra Computas og Norsk Data, senere en del av Merkantildata / Ementor) med bistand bl.a. fra NPC, Terramar Prosjektledelse og Chr. Michelsens Institutt.  Utviklingsprosjekt : ca. 16.000 timer, 8-10 utviklere, 1 1/2 år ca. 16.000 timer, 8-10 utviklere, 1 1/2 år moduloppbygget, funksjoner for prosjektplanlegging og -oppfølging med bl.a. prosjektstruktur, periodisering, ressursstyring, nettverksplanlegging og grafikk moduloppbygget, funksjoner for prosjektplanlegging og -oppfølging med bl.a. prosjektstruktur, periodisering, ressursstyring, nettverksplanlegging og grafikk 50-60 funksjoner, 60 tabeller i databasen 50-60 funksjoner, 60 tabeller i databasen

19 18 Systemutvikling HiB 31.03.04 Før prosjektet startes  Skal systemet utvikles ? formål, behov, marked ? Er tilsvarende system allerede tilgjengelig ? Hvis standardsystem, er det tilstrekkelig kommersielt grunnlag ? formål, behov, marked ? Er tilsvarende system allerede tilgjengelig ? Hvis standardsystem, er det tilstrekkelig kommersielt grunnlag ?  Formula : Mangelfullt forarbeid for å verifisere markesmessige muligheter Mangelfullt forarbeid for å verifisere markesmessige muligheter Undervurdering av kostnader knyttet til kommersialisering Undervurdering av kostnader knyttet til kommersialisering  Anbefalinger : Undersøk om det finnes systemer på markedet Undersøk om det finnes systemer på markedet Vær trygg på at det er økonomisk og kost-nytte messig grunnlag for å utvikle systemet Vær trygg på at det er økonomisk og kost-nytte messig grunnlag for å utvikle systemet

20 19 Systemutvikling HiB 31.03.04 Brukermedvirkning  "den som har skoen på....  Brukerne kjenner best funksjonelle behov, ønsket brukergrensesnitt og prioriteringer  Formula : For liten involvering av potensielle fremtidige kunder/brukere For liten involvering av potensielle fremtidige kunder/brukere Konsekvenser : behov for ut-data siden for lite vektlagt (rapportering, spørringer, enkel grafikk, analyser,...) Konsekvenser : behov for ut-data siden for lite vektlagt (rapportering, spørringer, enkel grafikk, analyser,...) Viktigheten av enkelt og tiltalende brukergrensesnitt for lite fokusert Viktigheten av enkelt og tiltalende brukergrensesnitt for lite fokusert  Anbefalinger : identifisér viktige brukergrupper identifisér viktige brukergrupper trekk brukerne med i prosjektet fra starten ! Brukerbehov, kravspesifikasjon. La brukerne få teste ut prototyper av moduler underveis (jfr. iterativ utvikling) trekk brukerne med i prosjektet fra starten ! Brukerbehov, kravspesifikasjon. La brukerne få teste ut prototyper av moduler underveis (jfr. iterativ utvikling)

21 20 Systemutvikling HiB 31.03.04 Dokumentasjon  Brukerdokumentasjon - ja med fokus på lett tilgjengelig on-line hjelp med fokus på lett tilgjengelig on-line hjelp... men viktigere med intuitivt brukergrensesnitt... men viktigere med intuitivt brukergrensesnitt  Systemdokumentasjon - oversiktlig, vise struktur og sammenhenger arkitektur - datamodell - database - programkode - grensesnitt; teknologi/utviklingsverktøy arkitektur - datamodell - database - programkode - grensesnitt; teknologi/utviklingsverktøy  Formula : For høy prioritering av brukerhåndbok på bekostning av intuitivt bruker- grensesnitt og on-line hjelpedokumentasjon For høy prioritering av brukerhåndbok på bekostning av intuitivt bruker- grensesnitt og on-line hjelpedokumentasjon  Anbefalinger : legg til grunn faktisk brukeratferd ved utforming av brukerdokumentasjon legg til grunn faktisk brukeratferd ved utforming av brukerdokumentasjon vedr. systemdokumentasjon tenk produktforvaltning : dvs. drift, feilrettinger, videreutvikling, tilpasninger,.. helt fra starten ved utforming og utarbeidelse av system dok. vedr. systemdokumentasjon tenk produktforvaltning : dvs. drift, feilrettinger, videreutvikling, tilpasninger,.. helt fra starten ved utforming og utarbeidelse av system dok. tenk versjonshåndtering tenk versjonshåndtering

22 21 Systemutvikling HiB 31.03.04 Databasens betydning  Databasen er hjertet i de fleste databasebaserte applikasjoner dataelementer og datastruktur har en mer statisk natur enn funksjonelle behov dataelementer og datastruktur har en mer statisk natur enn funksjonelle behov en velstrukturert datamodell og databaseskjema gir et godt grunnlag for koding og senere forvaltning av applikasjonen en velstrukturert datamodell og databaseskjema gir et godt grunnlag for koding og senere forvaltning av applikasjonen  Formula : Svært godt utarbeidet og solid datamodell gav trolig både ressurs- og tidsmessige besparelser ved programmeringen og bidro til en robust løsning Svært godt utarbeidet og solid datamodell gav trolig både ressurs- og tidsmessige besparelser ved programmeringen og bidro til en robust løsning  Anbefalinger : Prioriter datamodellering i designfasen, om nødvendig på bekostning av funksjonalitet Prioriter datamodellering i designfasen, om nødvendig på bekostning av funksjonalitet

23 22 Systemutvikling HiB 31.03.04 Implementering  Implementering (innføre og ta i bruk løsningen i en virksomhet) kan betraktes som siste hovedfase i et utviklingsprosjekt beskrive/utforme anvendelsen for den aktuelle situasjon, installere, lære opp, teste, drifte beskrive/utforme anvendelsen for den aktuelle situasjon, installere, lære opp, teste, drifte  Formula : 2 - 3 pilotkunder 2 - 3 pilotkunder kunne vært håndtert mer profesjonelt kunne vært håndtert mer profesjonelt  Anbefalinger : Velg riktig implementeringsstrategi Velg riktig implementeringsstrategi Pilottesting er nødvendig ! Varsle pilotbrukerne for å dempe forventninger Pilottesting er nødvendig ! Varsle pilotbrukerne for å dempe forventninger Andre forhold enn de systemmessige og teknologiske er mest viktig : Endringsledelse, prosjektledelse/prosjektstyring ! Andre forhold enn de systemmessige og teknologiske er mest viktig : Endringsledelse, prosjektledelse/prosjektstyring !

24 Prosjektstyring - noen anbefalinger

25 24 Systemutvikling HiB 31.03.04 Prosjektstyring  Planleggingsfase - gjennomføringsfase Planlegging viktig ! ( figur tavle) Planlegging viktig ! ( figur tavle)  Utvikling av Formula Prosjektstyring paradoks vi ville hatt stor nytte av systemet ifm. systemutviklingen ! vi ville hatt stor nytte av systemet ifm. systemutviklingen !  Utfordringer : håndtere usikkerhet/risiko ( figur tavle) håndtere usikkerhet/risiko ( figur tavle) unngå overskridelser, forsinkelser unngå overskridelser, forsinkelser  Formula Prosjektgruppen lærte mye prosjektstyring underveis. Prosjektet ble ferdig til planlagt tid og innenfor avsatt kostnadsramme, men med noe redusert ambisjonsnivå for funksjonalitet. Prosjektgruppen lærte mye prosjektstyring underveis. Prosjektet ble ferdig til planlagt tid og innenfor avsatt kostnadsramme, men med noe redusert ambisjonsnivå for funksjonalitet. Estimering av omfang/arbeidstimer : inndeling av funksjoner i 3 kategorier : Tung, middels, lett. Estimering av omfang/arbeidstimer : inndeling av funksjoner i 3 kategorier : Tung, middels, lett.

26 25 Systemutvikling HiB 31.03.04 Prosjektstyring forts.  Anbefalinger planleggingsfasen : Strukturér prosjekt : delprosjekt-aktiviteter-leveranser Strukturér prosjekt : delprosjekt-aktiviteter-leveranser Avklar ansvar og roller Avklar ansvar og roller Estimér ikke på for deltaljert nivå Estimér ikke på for deltaljert nivå Avklar tids- og kostnadsrammer Avklar tids- og kostnadsrammer  Anbefalinger gjennomføringsfase : Revurder estimater løpende Revurder estimater løpende Fokusér på leveranser ! Fokusér på leveranser ! I prosjektoppfølging : fokusér på avvik fra plan og tiltak I prosjektoppfølging : fokusér på avvik fra plan og tiltak Fremdrift : "Hva gjenstår ?" (estimat for gjenstående arbeid) og ikke "Hvor stor del er ferdig" Fremdrift : "Hva gjenstår ?" (estimat for gjenstående arbeid) og ikke "Hvor stor del er ferdig" Redusér omfang (funksjonalitet) fremfor å gå på akkord med kvalitet ! Redusér omfang (funksjonalitet) fremfor å gå på akkord med kvalitet ! Testing : Viktig ! (Jfr. Carsten pres.) Testing : Viktig ! (Jfr. Carsten pres.)

27 Systemutviklingsmetodikk

28 27 Systemutvikling HiB 31.03.04 Vedlikeholds- og supportavtale Prosjektledelse og prosjektadministrasjon, endringsledelse Systemer og IT Prosessforbedringer Kost-nytte analyser Opplæring Planlegging Målsetting Kartlegging Utforming av løsninger Systembygging Overlevering, forvaltning, Installasjon,, testing,opplæring, Installasjon,, testing,opplæring Kost-nytte analyser Dokumentasjon Kontrakts- dokumenter Prosj.hånbok Kravspek. Løsnings- beskrivelse Brukerdokum. Systemdokum. Testdokum. Drifts- og forvalt- nings dokum. Modifikasjons- forslag Godkjennelses- dokument METODIKK

29 Systemutvikling i Bergen

30 29 Systemutvikling HiB 31.03.04 Programvarehus/systemutvikling i Bergen  CSC - Computer Systems Corporation  OCS - Onsoft Computer Systems  Hands  SU Soft  Delfi Data  Cap (Gemini Ernst & Young)  Ementor  BDC  Ulriken Consulting  Utviklingsmiljøer i større virksomheter Statoil, Hydro, Telenor, DnB NOR Statoil, Hydro, Telenor, DnB NOR Bergen kommune, Haukeland sykehus Bergen kommune, Haukeland sykehus  + mange mindre miljøer


Laste ned ppt "Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 31.03.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google