Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.9.2014 Høring forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 Produksjonstilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.9.2014 Høring forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 Produksjonstilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.9.2014 Høring forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 Produksjonstilskudd

2 1.9.2014 Produksjonstilskudd 2 Bakgrunn o Jordbruksoppgjøret 2014 o Oppheving av samdriftsregelverket o Endringer i andre bestemmelser, som driftsfellesskap o Regelverket for avløsning ved ferie og fritid inn i produksjonstilskuddsregelverket o Ny forskrift mer hensiktsmessig enn endringer o Høringsbrev sendt 9.7.2014 o Kommunene er høringsinstanser o Høringsbrev, forskriftsforslag, høringsnotat o Frist 20. oktober

3 1.9.2014 Produksjonstilskudd 3 Viktigste endringer o Grunnvilkårene om omsetningskrav, mva-plikt og drift på landbrukseiendom er fjernet o § 2 er fjernet, delvis tatt inn i andre paragrafer o § 4 er fjernet, og dermed også unntakene i § 4a, bestemmelser om driftsfellesskap tatt inn i ny § 7 o § 8 er fjernet, delvis tatt inn i ny § 4 o Regelverket om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid tas inn i PT- forskriften

4 Endringer i § 4 begrensninger som følge av eierforhold og økonomiske interesser mv. 1.9.2014 Produksjonstilskudd 4 o Nytt: Kan gi tilskudd til foretak som har felles eierinteresser og søker om PT til samme produksjon o Nytt: Kan gi tilskudd til foretak som eies helt eller delvis av aksjeselskap eller samvirkeforetak o MEN driftsfellesskapsbestemmelsen skal fortsatt gjelde o Formål med endringene: o Fjerne behov for unntaksbestemmelser o Fjerne etableringshindre for økologisk produksjon o Oppnå likebehandling av ulike typer driftsfellesskap

5 1.9.2014 Produksjonstilskudd 5 Mer om driftsfellesskap o Ny § 7: o Skal gi anledning til å få søknader behandlet under ett, o MEN det skal avkortes o NB! Foretak som er i driftsfellesskap uten at det hentes ut tilskuddsfordeler kan gis selvstendige tilskudd o Fjerne etableringshindre for økologisk produksjon o Fjernet ”omvendt bevisbyrde” i § 4, dekkes av forvaltningsloven

6 1.9.2014 Produksjonstilskudd 6 Miljøkrav o Krav om miljøplan er fjernet o Miljøkravene knyttes sterkere til AK-tilskudd ved å inngå som vilkår i ny § 4 o Krav om gjødslingsplan og sprøytejournal inn i ny § 4 o Regler for gjødslingsplan og sprøytejournal i egne forskrifter o Nytt om kulturlandskap: ”Særskilt tillatelse etter annet regelverk”

7 1.9.2014 Produksjonstilskudd 7 Foreløpige tanker FMLA o Positivt å innlemme avløsning ferie og fritid i forskriften o Positivt å legge til rette for økologisk og konvensjonell drift på samme eiendom o Positivt at ”vanlig jordbruksproduksjon” konkretiseres og utdypes o Detaljerte vilkår for beitetilskudd er tatt inn i forskriften. Vil kunne gi forskriften kortere levetid og bør tilbake til jordbruksavtalen? o Konkret beløp for trekk ved for sen levering er tatt inn i forskriften. Bør tilbake til jordbruksavtalen? o Siste ledd i ny § 13 bør presiseres? o Fremdeles mye rom for skjønn… o Driftsfellesskap er fremdeles en nøtt…

8 1.9.2014 Produksjonstilskudd 8 Prosess videre og diskusjon…


Laste ned ppt "1.9.2014 Høring forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 Produksjonstilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google