Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktspesifikasjoner - Plandata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktspesifikasjoner - Plandata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktspesifikasjoner - Plandata
Plandataforum

2 En plan kan være så mangt
Vi definerer arealplandata og data om planer som plandata/ planinformasjon knyttet til plan- og bygningsloven

3 Hva er en prod spek, og hva skal den brukes til
detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) En produktspesifikasjon kan lages for produksjon, f.eks bestille produkt fra leverandør salg sluttbrukervirksomhet e.l

4 Bakgrunn SOSI standarden for Plandata ble utviklet i 1993
Flere revisjoner Siste versjon SOSI 4.0, MD anbefaler at plandata blir etablert ihht standarden (krever ikke) Planframstilling etter PBL gir rom for tolkninger Må få entydig digital beskrivelse = Digitale planer som følger standarden

5 Spesifikasjon av leveranser – produktspesifikasjon for SOSI 4.0
Arbeidsgruppen understreker at alle leveranser av informasjon i Norge digitalt nå skal følge produktspesifikasjon basert på versjon 4.0 av SOSI standarden. I dag finnes det ikke slike oppdaterte produktspesifikasjoner for plandata etter den gjeldende standarden. Konklusjon: Arbeidsgruppen mener at det omgående bør igangsettes et arbeid på dette området. Spesifikasjonsarbeidet må koordineres med utviklingen av veiledere for kommuneplaner og reguleringsplaner. Arbeidet med veiledere hører inn under Miljøverndepartementets arbeidsfelt

6 Status - Arbeidsgruppe for produktspesifikasjoner
første møte i denne arbeidsgruppa, 15. mai 2008 Gjennomført 3 (+1)møte Deltakere: kommuner, programvareleverandører, (Norkart, Geodata, Norconsult og Vianova) SK (Sosi sekretariat/andre)

7 Fremdrift Utgangspkt er eksisterende PBL og SOSI 4.0
Lager produktspesifikasjon for: Regulerings- og bebyggelsesplan Kommuneplan Fylkesplan Vi må tenke helt leverandøruavhengig

8 Prioritet 1 – Reguleringsplan (og bebyggelsesplan)
Viktig med avklaring på reguleringsplan og bebyggelsesplan først, gjøres i dag mye forskjellig og mye blir feil. Dette er plandatasett som det oftest skjer endringer på.

9 Hvilken typer prod spek trenger vi?
Det må være krav fra kommunene, til plandata som mottas fra konsulent (for å få gode leveranser).. Kommunene trenger et felles grunnlag som kan brukes i forbindelse med bestillinger. De må ha bestillerkompetanse. Kartforskriften gjelder fra det tidspunktet det er sendt inn korrekte data, men hva er korrekte data? Vi trenger en registreringsinstruks for plan produksjon, dette må inngå i spek’en Det må være med god figurer og eksempeldata slik lovverket beskriver, her må kommunene bidra for å få fram mange gode eksempler.

10 Foreliggende prod.spek forslag Reguleringsplan ( og bebyggelsesplan)
I gjeldende forslag er det bevisst fokusert på en forvaltningsutgave. Vi ser for oss to typer prod.spek: Forvaltningsspek Leverandørspek Leverandørspek lages når forvaltningsspek er ferdig. Dette må gjøres i samarbeid med ByggsøkPlan. Bl a. innsenderkrav må diskuteres med BE.

11 Planregister: Føringer rundt forvaltning av plandata i den enkelte kommune bør på plass. Planregisteret er en relativt viktig del av dette arbeidet.

12 Vegen videre Prodspek Sosi 4.0 nåværende PBL Prodspek Sosi 4.0 ny PBL


Laste ned ppt "Produktspesifikasjoner - Plandata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google