Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktspesifikasjoner - Plandata Plandataforum 26.09.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktspesifikasjoner - Plandata Plandataforum 26.09.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktspesifikasjoner - Plandata Plandataforum 26.09.2008

2 En plan kan være så mangt Vi definerer arealplandata og data om planer som plandata/ planinformasjon knyttet til plan- og bygningsloven

3 Hva er en prod spek, og hva skal den brukes til n detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) n En produktspesifikasjon kan lages for 4 produksjon, f.eks bestille produkt fra leverandør 4 salg 4 sluttbrukervirksomhet e.l

4 Bakgrunn n SOSI standarden for Plandata ble utviklet i 1993 n Flere revisjoner n Siste versjon SOSI 4.0, 4 MD anbefaler at plandata blir etablert ihht standarden (krever ikke) 4 Planframstilling etter PBL gir rom for tolkninger 4 Må få entydig digital beskrivelse = Digitale planer som følger standarden

5 Spesifikasjon av leveranser – produktspesifikasjon for SOSI 4.0 n Arbeidsgruppen understreker at alle leveranser av informasjon i Norge digitalt nå skal følge produktspesifikasjon basert på versjon 4.0 av SOSI standarden. I dag finnes det ikke slike oppdaterte produktspesifikasjoner for plandata etter den gjeldende standarden. Konklusjon: n Arbeidsgruppen mener at det omgående bør igangsettes et arbeid på dette området. n Spesifikasjonsarbeidet må koordineres med utviklingen av veiledere for kommuneplaner og reguleringsplaner. Arbeidet med veiledere hører inn under Miljøverndepartementets arbeidsfelt

6 Status - Arbeidsgruppe for produktspesifikasjoner n første møte i denne arbeidsgruppa, 15. mai 2008 n Gjennomført 3 (+1)møte n Deltakere: kommuner, programvareleverandører, (Norkart, Geodata, Norconsult og Vianova) SK (Sosi sekretariat/andre)

7 Fremdrift n Utgangspkt er eksisterende PBL og SOSI 4.0 n Lager produktspesifikasjon for: 4 Regulerings- og bebyggelsesplan 4 Kommuneplan 4 Fylkesplan n Vi må tenke helt leverandøruavhengig

8 Prioritet 1 – Reguleringsplan (og bebyggelsesplan) n Viktig med avklaring på reguleringsplan og bebyggelsesplan først, gjøres i dag mye forskjellig og mye blir feil. Dette er plandatasett som det oftest skjer endringer på.

9 Hvilken typer prod spek trenger vi? n Det må være krav fra kommunene, til plandata som mottas fra konsulent (for å få gode leveranser).. n Kommunene trenger et felles grunnlag som kan brukes i forbindelse med bestillinger. De må ha bestillerkompetanse. 4 Kartforskriften gjelder fra det tidspunktet det er sendt inn korrekte data, men hva er korrekte data? 4 Vi trenger en registreringsinstruks for plan produksjon, dette må inngå i spek’en 4 Det må være med god figurer og eksempeldata slik lovverket beskriver, her må kommunene bidra for å få fram mange gode eksempler.

10 Foreliggende prod.spek forslag Reguleringsplan ( og bebyggelsesplan) n I gjeldende forslag er det bevisst fokusert på en forvaltningsutgave. n Vi ser for oss to typer prod.spek: 4 Forvaltningsspek 4 Leverandørspek Leverandørspek lages når forvaltningsspek er ferdig. Dette må gjøres i samarbeid med ByggsøkPlan. Bl a. innsenderkrav må diskuteres med BE.

11 Planregister: n Føringer rundt forvaltning av plandata i den enkelte kommune bør på plass. n Planregisteret er en relativt viktig del av dette arbeidet.

12 Vegen videre n Prodspek Sosi 4.0 nåværende PBL n Prodspek Sosi 4.0 ny PBL


Laste ned ppt "Produktspesifikasjoner - Plandata Plandataforum 26.09.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google