Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk senter for bygdeforskning - og kultur- og opplevelsesnæringene Presentasjon på seminar Tindved Kulturhage, Verdal, 17. april 2007 Karoline Daugstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk senter for bygdeforskning - og kultur- og opplevelsesnæringene Presentasjon på seminar Tindved Kulturhage, Verdal, 17. april 2007 Karoline Daugstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk senter for bygdeforskning - og kultur- og opplevelsesnæringene Presentasjon på seminar Tindved Kulturhage, Verdal, 17. april 2007 Karoline Daugstad

2 Norsk senter for bygdeforskning Forskingsstiftelse i Trondheim, tilknytta NTNU Formål: ”Gjennom samfunnsvitenskaplig forskning komme med fakta, analyser, ideer og ny kunnskap som kan løse problem og skape en sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i bygde-Norge” 32 ansatte (27 i vitenskapelige stillinger) Brei samfunnsfaglig kompetanse med bl.a. sosiologi, geografi, sosialantropologi, statsvitenskap, agronomi, økonomi Forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EU, departementer og andre nasjonale institusjoner, fylkesmann og fylkeskommune, kommuner, næringslivet

3 Relevante forskningstema for kultur- og opplevelsesnæringene Næringsutvikling og bygdeutvikling Innovasjonsprosesser og nettverk Kommersialisering av utmarksressurser Nisjeproduksjon ”småskala” (mat) Landskap, kulturlandskap, bruk og vern Ny satsing: reiseliv/bygdeturisme

4 Nye prosjekter og aktiviteter fremover med spesiell relevans ”Mat, kultur og reiseliv”: Strategisk instituttprogram (Norges forskningsråd) ”Innovasjonsprosesser i småskala reiseliv” (Norges forskningsråd og Sparebanken Midt-Norge) ”Bygda som skaper sitt eget image; Når bygder markedsfører seg for å overleve” (Norges forskningsråd) ”Lokalt kulturliv i endring”, evalueringsprosjekt for Norsk kulturråd Intensjonsavtale mellom Bygdeforskning, NINA, HiL og UMB

5 Hovedmål:Utvikle en kunnskaps- og kompetansebase om kulturbasert reiseliv og lokal matproduksjon – som kan danne grunnlag for rural og regional utvikling Culturally grounded tourism and local food in rural development (CULTOURFOOD), eller Mat, kultur og reiseliv 2007-2010

6 Bakgrunn ”Mat, kultur og reiseliv” Tre ”næringsområder” som alle er politiske satsingsområder og som alle er del av retorikken og politikken om ”nye næringer”, ”flere ben å stå på”, ”den multifunksjonelle bygda” etc: - Kulturaktiviteter, kulturarv etc - Lokal (småskala) mat - Bygdebasert reiseliv (grønn turisme, geoturisme etc) Mangler kunnskap og kompetanse Mangler koordinering ”Pakker” og synergieffekt

7 Delmål Dokumentere og definere omfang og sosio-økonomisk struktur for de tre ”næringsområdene” Utforske det dialektiske forholdet mellom turistverter og turister i konstruksjonen av og fortolkningen av autentisitet Utforske interaksjonen mellom rurale næringer og turisme-aktører mht å definere ”den autentiske landsbygda” Analysere transformasjonen fra matprodusent i primærnæring til å bli del av service-industrien Analysere hvordan samarbeid, koordinering og felles profilering mellom aktører kan styrke integrasjon og utvikling av kultur- og matbasert reiseliv Analysere innovasjoner innen kultur- og matbasert reiseliv og hvilken rolle det regionale støtte- og rådgivningsapparatet kan ha for å fremme verdiskaping og regional utvikling Identifisere ”gode eksempler” og ”suksess-faktorer”

8 I praksis Forskerteam bestående av: Landbruksøkonomer, siviløkonom, geografer, sosiolog Statusrapport (beskrive feltet basert på tilgjengelig statistikk) 2 surveyer mot turister og mot turist-tilbydere (på studieområdenivå) Case-studier i inn- og utland Internasjonale samarbeidspartnere: ETOUR i Sverige (Mittuniversitetet), Roskilde Universitet, Universitetet i Innsbruck, Universitetet i Salzburg Nasjonal konferanse og bok Referanseforum: NHO Reiseliv, Norsk Bygdeturisme og gardsmat (NBG), Innovasjon Norge, Norsk kulturarv, Fylkesmannen i Oppland, Skogeierforbundet

9 Prosjekt: ”Innovasjon i små reiselivsbedrifter i distriktene” (2007-2009) Mål for prosjektet: Å skaffe kunnskap om hvordan småskala reiselivsbedrifter kan ekspandere gjennom innovasjon og bedre organisering for å øke verdiskapingen Eksempelstudier – blant annet ”Din Tur” Forskere: Landbruksøkonom, siviløkonom, sosiolog

10 Prosjekt: ”Bygda som skaper sitt eget image” (2006-2008) Problemstillinger: –Hvilke forståelser og fremstillinger av bygd og bygdeliv brukes når bygder markedsfører seg? –Hvilke prosesser bidrar til at markedsføring av bygder blir forstått og opplevd som vellykket? Casestudier i bygder/småsteder som ”utmerker seg” Forskere: Sosiolog, sosialantropolog, statsviter

11 Prosjekt: ”Lokalt kulturliv i endring” (2007- 2009) Evalueringsoppdrag for Norsk kulturråd – fokus på nye eller sterkt voksende trekk i det lokale kulturlivet Mål: –Beskrive aktuelle endringsmønstre i lokalt kulturliv –Studere sammenhenger mellom på den ene siden styringsforhold, organisasjonsforhold og finansieringsformer –og på den andre ”kulturelle produkter” (tiltak, arrangementer, institusjoner) og ideologier og tenkemåter –Utvikle ny innsikt som er med på å avklare aktuelle veivalg og prioriteringer i offentlig kulturpolitikk Studere utvalgte kommuner Forskere: Sosiologer, statsviter

12 Intensjonsavtale mellom Bygdeforskning, NINA, HiL og UMB Ambisjon: Å utvikle en programmatisk satsing med arbeidstittel ”Opplevelses- og attraksjonsutvikling i distrikts-Norge”, profilere reiselivsrelatert forskning mer generelt og styrke evnen til å konkurrere om forskningsmidler Aktiviteter: –Seminarer og arbeidsmøter –Felles prosjektsøknader –Samarbeid og publisering og formidling –Stipendiat-nettverk –Etc etc

13 Planer framover Utvikle og videreutvikle Bygdeforsknings ”kulturforskning” og satsingsområde reiseliv/turisme Delta i relevante og nyttige nettverk i inn- og utland Utvikle nye prosjekter og videreutvikle kompetanse


Laste ned ppt "Norsk senter for bygdeforskning - og kultur- og opplevelsesnæringene Presentasjon på seminar Tindved Kulturhage, Verdal, 17. april 2007 Karoline Daugstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google