Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

_____________________________________________________________ Klubbens samarbeidspartner Velkommen! Foreldreinformasjon for sesongen 2006 Onsdag 11. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "_____________________________________________________________ Klubbens samarbeidspartner Velkommen! Foreldreinformasjon for sesongen 2006 Onsdag 11. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 _____________________________________________________________ Klubbens samarbeidspartner Velkommen! Foreldreinformasjon for sesongen 2006 Onsdag 11. januar 2006 Faaberg Fotball Lillehammer Junior

2 Målsetting med møtet: Gi informasjon Skape foreldreengasjement Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

3 Agenda Klubbens visjon og ide Kort historikk om juniorfotballen i FFL Hva er gjort fra sesongslutt frem til i dag Organisering og status i arbeidet Antall lag i sesongen 2006 Budsjett/dugnader/medlemskontingent/treningsavgift Informasjon spillere/foreldre Hvordan skape større foreldreengasjement Møteslutt kl. 21.00 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

4 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 Visjon Toppfotball i Vinterland Foretningsidé Klubben er en overbygningsklubb for Faaberg Fotball og Lillehammer Fotballklubb i henhold til inngått avtale av 19.11.1999. Klubbens formål Skape en regionklubb for junior og senior med tanke på å etablere seg i Norsk Toppfotball. Klubbens ambisjoner er nedfelt i fem hovedmål : Klubbens A-lag skal etablere seg i Norsk Toppfotball Klubben skal drive rekrutteringsarbeid med tanke på å utvikle distriktets talenter for spill på klubbens førstelag Klubben skal bygge/etablere en ressurssterk organisasjon som står rustet til å møte de utfordringer Norsk Toppfotball krever Klubben skal etablere en sikker økonomisk plattform som fundament for den sportslige satsning Klubben skal utvikle et åpent, engasjerende og inkluderende miljø

5 Kort historikk om juniorfotballen i FFL FFL har hatt størst oppmerksomhet om seniorfotballen Juniorfotballen har vært ”driftet” av Faaberg Fotball og Roterud I.L således liten erfaring i FFL Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

6 Hva er gjort fra sesongslutt frem til i dag Ønske om å ” ta juniorfotballen i FFL på alvor” Bygge opp en juniororganisering i FFL ”begynne fra grunnen av” Etablerte felles sportslig utvalg junior og senior –3 representanter fra senior –3 representanter fra junior Forslag til helhetlig organisering senior/junior –Skille mellom junior/senior med egne ansvarsoppgaver –Skille sport/administrasjon Forslag til organisering presentert styret - styret positive Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

7 Hva er gjort fra sesongslutt frem til i dag Ønsker til valgkomiteen om sportslig leder junior/senior som styremedlemmer Enighet om samarbeid LFK/FFL (2 års gutt). Søknad om samarbeidslag sendt IØFK Forslag til budsjett sendt styret 1. prioritet har vært å få på plass det sportslige apparatet Utarbeidet arbeidsinstrukser til oppgavene Sendt påmelding av lag til sesongen 2006 (5 lag) Målsetting om bedre informasjon til foreldrene/skape engasjement Gjennomført møter med trenere/lagledere underveis Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

8 Hva er gjort fra sesongslutt fram til i dag Under arbeid Ny sportslig rammeplan påbegynt, vil kreve noe tid Besette det administrative støtte apparatet (foreldre) Vi er langt fra i mål, vi er kommet et stykke på vei og lagt et grunnlag. Være innstilt på å bruke tiden og gjøre de rette prioriteringene Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

9 Sportslig leder junior Jan Børge Kvamme ”FFL skolen” Lars Erik Sundli Sportsavd junior ”Spill fotball for og bli god” Junior II Sportsavd junior ”Spill fotball og ha det gøy” Adm.leder ”Støtteapparat” Gudmund Bakken - Lagledere - Materiell - Spilleoverganger - Dugnader - Påmelding serie/turneringer - Foreldremøter - Hjemmeside -”Oppdukkende oppgaver” Junior I Junior IV ”Keeperskolen FFL” Junior V Junior III Trenerkoordinator Øyvind Stubrud Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 _____________________________________________________________________________________________________________________________

10 Antall lag i sesongen Klubben stiller totalt 5 juniorlag kommende sesong 90 juniorspillere i klubben Byens største ungdomsavdeling! Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

11 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________ LagAlderKommentarAntall Jr 1 FFL/LFK 1987-1988Hovedsak 1987-1988 med spillere fra 1989/1990 som kvalifisert på grunnlag av sportslige ferdigheter. Spill i ”Elite” 20-24 spillere Jr 21989Hovedsak 1989 med spillere fra 1990 som kvalifisert på grunnlag av sportslige ferdigheter Spill i ”Elite” 25 spillere Jr 31987/1988/ 1989 Vil bestå av spillere fra Jr 1 og Jr 2 som ikke får tilfredsstillende med spilletid på disse lagene Spill i 1. divisjon Jr 41987/1988Ikke opptatt av å bruke så mye tid på fotball som gruppe 1 og 2, men viktig å ta vare på. Spill i 2. divisjon Ca. 16 spillere Jr 51989Ikke opptatt av å bruke så mye tid på fotball som gruppe 1 og 2, men viktig å ta vare på. Spill i 2. divisjon Ca 16. spillere

12 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________ LagDivisjonTrener Lagleder Junior I FFL/LFK Kvalifisering Elite Målsetting: Elite Lars Erik Sundli Yngve Skomli Klaus Hosterland Junior II FFL 2 Kvalifisering Elite Målsetting: Elite Kjell EvensenUbesatt (Dugnad foreldre må stille en uke hver) Ubesatt (Kan gjerne deles mellom 2 personer) Junior III FFL 3 Kvalifisering Elite Målsetting: 1.divisjon Ubesatt (To foreldre, en 1988 og en 1989) Junior IV FFL 4 2. divisjonKim Marius Heen Kim Marius Heen Junior V FFL 5 2. divisjonOle Magne Vadet UbesattIver Reistad/ Sigrun Jøndal

13 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________ OppgaveStatus Kommentar MateriellKjell Skjærvik Odd Dagsgard 1 ubesatt SpilleovergangerGudmund Bakken Påmelding serie/turneringenGudmund Bakken Klubbens økonomiutvalgUbesatt1. person fra juniorlagene WebsideGudmund Bakken ForeldremøterGudmund Bakken Oppfølging lagledereGudmund Bakken Oppdukkende arbeidsoppgaver/dugnader Ubesatt1 person fra hvert lag, totalt 5 personer

14 Budsjett Forslag til budsjett utarbeidet, oversendt styret til behandling Svært nøkternt Eget regnskap for junior i 2006 Status klubbens økonomi Resultatet i år vil være omtrent som budsjett Det er gjort en betydelig ”ryddejobb” i år – all honnør til Økonomiutvalget Likviditeten er anstrengt på grunn av opprydding i ”gammel moro” Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

15 Treningsavgift Forslaget fra styret til årsmøtet på treningsavgift for 2006 er: Jr I og Jr II: kr 2.200,- Jr IV og V: Kr 1.100,- Medlemskontingent Forslaget fra styret til årsmøtet på medlemskontingent er: Kr 600,- Det vil bli utsendt giro for medlemskontingent og treningsavgift i løpet av primo februar. Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

16 Dugnader Det vil komme et lotteri som skal selges av spillerne. Alle spillere skal selge lodder for kr 300,- FFL inviterer til fotballturnering for 11'er lag 10-13. august 2006, sett av helgen, vil kreve hjelp fra foreldrene Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

17 Informasjon spillere/foreldre All informasjon vil være på klubbens hjemmeside og det er den enkelte spiller/foreldre sitt ansvar og holde seg oppdatert Tiden med å sende ut beskjeder er ”over” Klubbens hjemmeside: –www.fflillehammer.nowww.fflillehammer.no –post@fflillehammer.no Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

18 Forsikring av spillerne Fra det året spilleren fyller 13 år skal han forsikres gjennom Crawford & Company AS, enten gjennom lagsforsikring eller individuell lisens Alle spillere i juniorklassen omfattes av lagsforsikring og det er ikke behov for å etablere individuell lisens for spill i juniorklassen Hvis juniorspiller spiller på seniorlag (3,4 eller 6. divisjon) må individuell lisens løses Individuell lisens vil da være gyldig fra den dagen betalingen finner sted Løses ikke individuell lisens for juniorspiller i seniorklassen er verken spiller forsikret eller spille berettiget Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

19 Hvordan kan foreldrene støtte opp under arbeidet i FFL I likhet med alle andre trenger også FFL penger for å få det 'til å gå rundt'. Vi oppfordrer alle og enhver til å tegne medlemskap i klubben kr 200,- pr år i støttemedlemskap Kjøring til bortekamper i løpet av sesongen vil gå på rundtur blant foreldrene. Lagledere utarbeider kjørelister Hører dere om dugnader som kan være av interesse for FFL – gi beskjed til Ole Hovemoen i Økonomiutvalget Vi er helt avhengig av foreldrenes støtte Hva kan vi gjøre for engasjere sterkere? Forslag på tiltak Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________

20 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________ Årsmøtet FFL Mandag 30. januar 2006 Bjørn Kro kl. 19.00 Obligatorisk oppmøte for alle juniorspillere i FFL Vi oppfordrer også foreldre til å stille på årsmøtet Årsmeldingen vil være tilgjenglig på klubbens hjemmeside i løpet av mandag 23.01.2006

21 Juniorfotball i FFL for sesongen 2006 Foreldremøte 11.01.2006 ________________________________________________________________________________________________ Velkommen til Lillehammer-cup 27-29 januar 2006 Innendørs fotballturnering for:  G14J 14  G16J 16  G19J 19 FFL stiller med 10 juniorlag


Laste ned ppt "_____________________________________________________________ Klubbens samarbeidspartner Velkommen! Foreldreinformasjon for sesongen 2006 Onsdag 11. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google