Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAMILIEHJELPA I STANGE KOMMUNE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAMILIEHJELPA I STANGE KOMMUNE"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAMILIEHJELPA I STANGE KOMMUNE

2 Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge
Utviklingsarbeid i regi av Barne- og Likestillingsdepartementet og KS

3 TOPP-studien Studien undersøker utviklingsveier til trivsel, god psykisk helse og psykiske plager, hos barn, ungdom og deres familier Målet med TOPP-studien er å skaffe kunnskap om norske barn, ungdom og deres familier som kan sette hjelpeinstansene bedre i stand til å identifisere forløpere til både gode og vanskelige utviklingsforløp.

4 Tidlig innsats er viktig!
Livserfaringer i barndommen former helsen gjennom hele livet. Barn skal ha trygge og sunne oppvekstmiljøer Tidlig intervensjon Bedre samhandling og informasjonsutveksling mellom tjenester som skal ivareta barn.

5 Familiehjelpas grunnholdninger
Brukermedvirkning. Vi tar utgangspunkt i familiens egne ideer om hva som skal til for å skape endring. Fokus på ressurser og troen på enkeltmennesket. Alle har ressurser selv om de ikke alltid kommer frem. Vår jobb er å fremme ressursene for å skape endring. Familien som aktive agenter i eget liv. Familien er selv ansvarlig for sin egen endring, da er det større sjanse for at den opprettholdes.

6 Hjelper hjelpa? Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) brukes som verktøy for kvalitetssikring To skalaer som gir tilbakemelding på endring (bedring) hos brukeren, og hvordan brukeren opplever møtet/samtalen (relasjonen). Et system som fremmer brukermedvirkning Et system som bidrar til bevisst kompetansebygging Et system som hjelper oss å måle resultater og fremmer effektivitet

7 Økonomisk hjelp eller lykke i livet?

8 Hvem er vi En prosjektleder/Koordinator To psykologer
To fra Avdeling psykisk helse Tre fra helsestasjonen En fra barneverntjenesten Vi møtes hver mandag for å fordele henvendelser og kompetanseløft.

9 Kollegateam Møtested der ansatte i kommunen kan ta opp vanskelige problemstillinger eller drøfte saker (med samtykke eller anonymt). Kollegatemaets faste medlemmer er psykologene Birgit Valla (som leder møtet) og Kristine Langmyr, Maria Solli fra Avd. Psykisk helse, Anita Jørgensen fra barneverntjenesten og Inger Andersen fra helsestasjonen. Kollegateam møtes annenhver onsdag mellom kl Først og fremst rettet mot barnehageansatte, men andre ansatte i kommunen kan også melde opp saker. Reflekterende team brukes som metode.

10 Om å gjøre det riktige …… og viktige
å gjøre tingene riktig og å gjøre de riktige tingene


Laste ned ppt "FAMILIEHJELPA I STANGE KOMMUNE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google