Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Samarbeidsorgana som samordnings- aktørar – er potensialet fullt utnytta? Olav Helge Førde UiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Samarbeidsorgana som samordnings- aktørar – er potensialet fullt utnytta? Olav Helge Førde UiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Samarbeidsorgana som samordnings- aktørar – er potensialet fullt utnytta? Olav Helge Førde UiT Helseforskningskonferansen 16.10.08

2 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Grov status Alle samarbeidsorgana er velfungerande Godt samarbeidsklima Alle samarbeidsorgana har teke strategiske grep Resultatet er eit kvantesprang for klinisk forsking både i volum og kvalitet Men: Markerte skilnader i arbeidsmåte og prioriteringsprofil Behov for ein evaluering som kan systematisere erfaringane?

3 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Kva kan bli betre? Handtering av habilitet? Svake forskningsfelt framleis svake? Rekruttreringssvake fag framleis svake? Har vi fått eit minimum av forskningsaktivitet i alle Helseforetak/sjukehus? –Kobling mellom sterke og svake miljø? Har vi funne ein god balanse mellom kvalitet og breidde? PhD-utdanninga i klinisk forsking er ikkje god nok –Forskarskolar innan klinisk/eksperimentell forsking?

4 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Kva kan bli betre? NSG har neppe funne sin rolle med omsyn til: –grunnlaget for og krava til statsingsområde/nettverk –om ein skal forsterke eller supplere nasjonale/internasjonale satsingar (F.eks SFF, SFI, NFR-program, EU program?, osv) –å initiere nasjonale multisenterstudier –å ivareta eit nasjonalt fag/disiplinansvar?

5 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Kva kan bli betre? Oppfylle instruksen for samarbeids- organa med omsyn til undervisning!


Laste ned ppt "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Samarbeidsorgana som samordnings- aktørar – er potensialet fullt utnytta? Olav Helge Førde UiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google