Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klage og omgjøring rettssikkerhet (innrettelseshensyn) styring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klage og omgjøring rettssikkerhet (innrettelseshensyn) styring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klage og omgjøring rettssikkerhet (innrettelseshensyn) styring

2 (1)Prosess, (2) saksbehandling, (3)kompetanse
frister 29 jf 31 (1)Prosess rettslig klageinteresse 28 (1) adressat 32 a (jf § 11) avvisning 2(3) jf 28(3)

3 (2) Klageinstansens saksbehandling
§ 33 – saksbehandlingsreglene gjelder plikter å prøve lovlighet plikter å vurdere klagers innsigelser 34 (2) 2 pkt. klager kan ikke avgrense prøvingen Problst: hvor dypt må fritt skjønn prøves?

4 (3) Kompetanse Underinstans Klageinstans (avvise 33(1) jf 31) (avvise 34(1) jf 31) - endre til gunst 34(2) - full prøving 34(2) - omgjøre 35(1) - omgjøre 35 andre til femte ledd I tillegg: Overordet organ kan omgjøre, jf 35 andre til femte ledd.

5 35 (1) jf. 2 bokst a – berører ikke innrettelseshensyn
bokst b – Rt, kan reelt berøre innrettelseshensyn, men rettslig irrelevant, Rt 1968/283 Karlsen bokst c – innrettelseshensynet innlemmet i ugyldighetsvurderingen (på dette pkt kan underinstans i noe grad selv håndtere innrettelseshensyn)

6 Klageinstansens kompetanse
holde seg til ”samme sak” (men omgjøring) endring til ugunst – 34.3 neppe en begrensning Innrettelseshensynet er formelt beskyttet – ved frister Kravene til begrunnelse kan øke Fvl § 35 supplerer kompetansen

7 Omgjøring - § 35 Styring versus innrettelse Grl 97 og 105
Legalitetsprinsippet Relativisert prøving av om omgjøringshjemmelen favner det aktuelle inngrep Forholdsmessighetsprinsipp Tvilsomt om domstolene prøver selve forholdsmessighetsvurderingen

8 35.3 ikke krav om kvalifisert interesseovervekt i favør av omgjøring
innrettelseshensyn ivaretas ellers av frister

9 35.5 annen lov vedtaket selv sedvane Rt 1995/738 Rt 1961/297 Rt1976/1376

10 Omgjøring med hjemmel i sedvane
Krever vesentlig interesseovervekt Forholdsmessighetsvurdering Spørsmål hvor inngripende vedtak som kan gjennomføres uten klar hjemmel.


Laste ned ppt "Klage og omgjøring rettssikkerhet (innrettelseshensyn) styring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google