Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør

2 2 HiGs rolle – høyere utdanning, forskning, formidling (iflg. UH-loven) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde. utføre forskning og faglig utviklingsarbeid. bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner.

3 INFO 3  Ca 3000 studenter  Ca 300 ansatte (25 nasjoner)  3 fagavdelinger (et campus)  Sentralisert administrasjon

4 INFO 4 Studentveksten i sektoren var totalt 53%. HiL 107%. HH 41%

5 ”All politikk er lokal”, sier amerikanerne. Ja, vi lever hverdagene på våre lokale hjemsteder som før. Men våre liv har fått en global utstrekning. Klima og miljø, terrorisme og kriminalitet, arbeid og privatøkonomi, migrasjon, velferd og helse, prisene på matvarene - alt dette som er viktig i det nære livet - det er forbundet med hendelser og utviklingstrekk ”langt borte”. Løft blikket - samfunnsutfordringer Jonas Gahr Støre, kronikk i Dagbladet 17.07.2010

6 SAMFUNNSUTFORDRINGER Helse og trygghet

7 SAMFUNNSUTFORDRINGER Sikkerhet og trygghet

8 SAMFUNNSUTFORDRINGER Bærekraftighet

9 SAMFUNNSUTFORDRINGER Verdiskaping kvalitetsforbedringer –innovasjon - entreprenørskap

10 10 HiGs bidrag er spissing rundt tre faglige søyler SAMFUNNSUTFORDRINGER Info. sikk/IKT Helse/omsorg Bærekraftig produksjon Innovasjon i omsorg/UU Verdiskaping

11 11 HelseITMediaTeknologiØkonomi & ledelse Foto: Oda Hveem (visuello.no)

12 12 HELSE  BA sykepleie  BA radiografi  MA gerontologi  MA helsefremmende lokalsamfunnsarbeid  MA klinisk sykepleie  MA psykisk helsearbeid  Videreutdanninger  Simuleringssenteret gir unike læringssituasjoner  Phd samarbeid med KaU og andre Foto: Oda Hveem (visuell.no)

13 13 Foto: Espen Dalmo IT-FAG  Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi  BA drift av nettverk og datasystemer  BA programvareutvikling  BA spillprogrammering  BA informasjonssikkerhet  BA ingeniørfag – data  MA informasjonssikkerhet  MA medieteknikk  MA Color in Informatics and Media Technology (Erasmus Mundus )  PhD in Information Security (fra 2008)  PhD in Computer Science (fra 2012)

14 14 Foto: Espen Dalmo 2008 MEDIA  Årsstudium i mediemanagement  Årsstudium i medieproduksjon  BA medieproduksjon  BA mediemanagement  BA mediedesign  BA medieteknologi  MA brukersentrert mediedesign

15 15 TEKNOLOGI Årstudium  GIS, BIM, landmåling, teknologidesign Bachelor  Geomatikk  Fornybar energi (ny 2012, med HH, HiL)  Teknologidesign og ledelse  Ingeniørfag, bygg(prosjektstyring, konstruksjon og landmåling)  Ingeniørfag, elektro(Automatisering, elektronikk, teleteknikk og elkraft )  Ingeniørfag, maskin(industriell design og LEAN manufacturing) Master in Sustainable Manufacturing Foto: Espen Dalmo Fleksibel, Y-vei, tresemester

16 16 Foto: Espen Dalmo ØKONOMI & LEDELSESFAG  Årsstudium i økonomi og ledelse  Bachelor i økonomi og ledelse

17 17 KONTAKT Registrerte studenter i høstsemesteret200620072008200920102011 Tall fra DBHTotalt Høgskolen i Akershus3 8283 6553 7303 8223 3533 005 Høgskolen i Bergen6 2146 4626 6426 9217 2157 428 Høgskolen i Buskerud2 8503 1843 2233 3833 6423 925 Høgskolen i Finnmark2 1471 9261 8901 8071 8861 879 Høgskolen i Gjøvik1 8181 9642 1882 4952 6012 718 Høgskolen i Harstad1 5131 3881 3971 5661 2051 221 Høgskolen i Hedmark5 9515 7885 7455 5345 9976 374 Høgskolen i Lillehammer3 5613 5533 8074 1244 5304 799 Høgskolen i Narvik1 0761 0739761 1621 0841 163 Høgskolen i Nesna9829951 2059201 1391 130 Høgskolen i Nord-Trøndelag5 0954 9224 4594 3363 7453 655 Høgskolen i Oslo11 77511 65211 89312 41013 05113 915 Høgskolen i Sogn og Fjordane2 8403 0263 0093 1883 6303 658 Høgskolen i Sør-Trøndelag6 8126 7586 9387 3697 7058 014 Høgskolen i Telemark5 2875 3705 5915 5065 8396 106 Høgskolen i Vestfold3 9734 1484 3705 2003 9284 321 Høgskolen i Volda2 9162 9113 1233 2103 4283 661 Høgskolen i Østfold3 9444 0634 2694 2084 8535 034 Høgskolen i Ålesund1 8771 7761 7791 9651 8931 873 Høgskolen Stord/Haugesund2 7162 7082 7403 0263 0052 809 Samisk høgskole204194115140105173 Sum92 59591 99186 55387 60689 57286 861

18 18 KONTAKT Regjeringens mål er at norsk forskningspolitikk skal bidra til: – å løse globale utfordringer med særlig vekt på miljø-, klima-, hav-, matsikkerhet- og energiforskning – god helse, utjevne sosiale helseforskjeller og utvikle helsetjenester av høy kvalitet – forskningsbasert velferdspolitikk og profesjons- utøvelse i velferdssektorenes yrker – et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet – næringsrelevant forskning innen områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT og nye materialer/nanoteknologi – høy kvalitet i forskningen – et velfungerende forskningssystem – høy grad av internasjonalisering av forskningen – effektiv utnyttelse av forskningsressursene og resultatene.

19 19 KONTAKT Figur 2.9 viser at det er store forskjeller i forskningsproduktivitet målt på denne måten i det norske systemet, og spesielt når det gjelder de statlige høyskolene, som omfatter noen av de mest og minst produktive institusjonene i systemet. Målt på denne indikatoren er for eksempel høyskolene i Stord-Haugesund og Gjøvik de beste i Norge, med om lag tre ganger så høy forskningsproduktivitet som Høgskolen i Østfold

20 Fra Gudrun Langthaler, NFR, foredrag Bristol 09.02.2012

21 21 KONTAKT Publikasjonspoeng pr. ansatt HiG har hatt sterk utvikling HiG > snitt statlige høgskoler HiG < snitt universitetene Indikatorer Pubpoeng pr. fagårsverk Pubpoeng pr. førstestillinger/post doc År Inst., ny inndeling2004200520062007200820092010201120042005200620072008200920102011 Alle institusjoner0,50,6 0,7 0,81,21,3 1,41,51,6 1,5 Universiteter0,7 0,8 0,9 11,41,51,61,7 1,81,91,8 Statlige høyskoler0,10,2 0,3 0,30,50,6 0,7 0,90,80,9 Høgskolen Stord/Haugesund0,1 0,20,3 0,3 0,40,30,91,41,21,11 Høgskolen i Akershus0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,50,60,6 Høgskolen i Bergen0,1 0,20,10,20,10,20,50,4 0,60,50,70,40,7 Høgskolen i Buskerud0,1 0,3 0,40,30,4 0,6 0,80,60,8 Høgskolen i Finnmark0,1 0,20,10,20,30,40,30,60,50,60,50,60,9 Høgskolen i Gjøvik0,10,20,3 0,40,30,40,40,30,610,81 11,1 Høgskolen i Harstad0,1 0,20,3 0,40,40,50,30,40,60,80,90,8 Høgskolen i Hedmark0,10,20,10,20,3 0,40,3 0,50,40,70,90,80,90,8 Høgskolen i Lillehammer0,60,4 0,6 0,710,8 1,21,1 11,3 Høgskolen i Narvik0,20,10,3 0,50,40,30,50,30,70,60,71,310,7 Høgskolen i Nesna0,1 0,2 0,30,2 0,50,40,50,7 0,80,5 Høgskolen i Nord-Trøndelag00,1 0,2 0,200,30,40,6 0,5 0,7 Høgskolen i Oslo0,10,30,20,30,40,50,40,40,50,90,60,811,210,9 Høgskolen i Sogn og Fjordane0,2 0,10,2 0,20,70,8 0,50,40,7 0,6 Høgskolen i Sør-Trøndelag0,1 0,3 0,3 0,40,30,4 0,70,80,8 Høgskolen i Telemark0,10,2 0,10,2 0,20,40,60,50,70,40,50,70,7 Høgskolen i Vestfold0,10,20,10,2 0,40,50,50,40,60,50,7 11,41,3 Høgskolen i Volda0,3 0,50,4 0,60,8 0,70,81,31,211,5 Høgskolen i Ålesund00,1 0,2 0,3 0,50,4 0,5 0,8 Høgskolen i Østfold0,1 0,20,10,3 0,2 0,50,40,80,70,6 Samisk høgskole 0,20,40,80,30,70,60,9 0,71,72,911,82,12,5 Statlige vitenskapelige høyskoler0,50,6 0,70,611,21,31,11,2 1,51 Private høyskoler0,1 0,20,3 0,4 0,50,30,50,9111,31,21,4 Private vitenskapelige høyskoler0,30,60,8 0,90,8 0,90,71,3 1,41,61,4 1,4

22 22 KONTAKT HiG har hatt sterk utvikling HiG > snitt statlige høgskoler HiG < snitt universitetene Pubpoeng pr. førstestillinger/post doc År Inst., ny inndeling20042005200620072008200920102011 Alle institusjoner1,21,3 1,41,51,6 1,5 Universiteter1,41,51,61,7 1,81,91,8 Statlige høyskoler0,50,6 0,7 0,90,80,9 Høgskolen Stord/Haugesund0,30,40,30,91,41,21,11 Høgskolen i Akershus0,20,4 0,3 0,50,60,6 Høgskolen i Bergen0,50,4 0,60,50,70,40,7 Høgskolen i Buskerud0,3 0,6 0,80,60,8 Høgskolen i Finnmark0,40,30,60,50,60,50,60,9 Høgskolen i Gjøvik0,30,610,81 11,1 Høgskolen i Harstad0,40,50,30,40,60,80,90,8 Høgskolen i Hedmark0,40,50,40,70,90,80,90,8 Høgskolen i Lillehammer10,8 1,21,1 11,3 Høgskolen i Narvik0,50,30,70,60,71,310,7 Private høyskoler0,30,50,9111,31,21,4 Private vitenskapelige høyskoler0,71,3 1,41,61,4 1,4

23 23 EKSEMPLER PÅ UNIKE MILJØER Innovatoriet - Idelab24 Simuleringssenteret – prehospital lab Colorlab Biometri lab Forensics lab UU-lab

24 24

25 25

26 AKTIVITETER I SIMULERINGSSENTERET Ferdighetstrening og fullskala simulering for studenter ; Bachelor sykepleie og radiografi Videreutdanning i anestesi-, operasjon og anestesisykepleie Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Eksterne kurs ved simuleringssenteret eller på arbeidsstedet; Sykehus (Sykehuset Innlandet og andre private sykehus) Kommuner (rehabilitering, sykehjem og hjemmebasert omsorg) Ambulansetjeneste (blant annet fagprøver i innlandet) Brann/redning Legesenter og allmennleger 570 deltakere på eksterne kurs i 2011

27 Foto: Maria Lillemoen, HiG

28 28 Biometric Systems and StandardsChristoph Busch 2012-04-18 Norwegian Biometrics Laboratory (NBL) Introduction of the Biometrics Lab established in 02‘2011 at the Gjøvik University College (GUC) it represents an active focus point of GUC Driving motivation the Biometrics Lab assembles faculty members and PhD students that all have innovative techniques for biometric authentication as their joint interest. -5 full time professor / associate professor -2 post-doc researcher -9 Ph.D. students Projects -TURBINE (FP7, 2008-2011), BEST network (EU, 2009-2011), FIDELITY(FP7, 2012-2016) -NIST-BTP-metrics (NIST, 2010-2011), NIST-NFIQ2.0 (NIST-BSI, 2011-2014) -Hitachi vein recognition, IDEX fingerprint evalaution, Fujitsu vein recognition, secunet, dermalog

29 Individuelle forutsetninger Samfunnets tilrettelegging …og kommunen har ansvaret Tips for å unngå slike ting; sjekk: http://www.universell-utforming.miljo.no/

30 PET for the Protection of Biometric data JRC Ispra 2008-11-14 Christoph Busch 30 Christoph Busch Head of the Norwegian Biometrics Laboratory Gjøvik University College September 12, 2012 30 The Norwegian Biometrics Laboratory

31 3131 The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory at Gjøvik University College Marius Pedersen Director, The Norwegian Colour and Media Computing Laboratory Faculty of Computer Science and Media Technology Gjøvik University College, Gjøvik, Norway marius.pedersen@hig.no http://www.colorlab.no

32 Norsk forskingslaboratorium for universell utforming Åpnet 11.januar 2012 Eies av Høgskolen i Gjøvik Fysisk plassert på Mustad fabrikker

33 Sanselaboratorium, undervisningsrom og kontorer

34 Master in Sustainable Manufacturing

35 NÅR DU HAR EN IDÉ DU VIL UTVIKLE, ER DET Å STUDERE VED HIG SOM Å BLI PLASSERT I EN SANDKASSE MED ALLE DE RIKTIGE LEKENE. INA ROLL SPINNANGR, STUDENT VED HIG OG DELTAKER I SKAPEREN TV2 ” ”

36 36 SLUTTORD HiGs rolle som utviklingsaktør gjøres best ved -Spisse og satse på noen områder relevante for samfunns- og næringsliv -Jobbe knallhardt for å bli nasjonalt og internasjonalt synlige/ledende innen disse områdene Kun da vil vi være relevante aktører! Kun da vil vi nærings- og samfunnsliv ha bruk for oss! Vi mener vi er kommet dit på noen områder, mye pga støtte i PIU. Utfordringen for oss er nå å opprettholde utviklingen etter PIU-bruddet …og vi trenger sårt mer plass…

37 Veien fram?

38 38 KONTAKT Jørn Wroldsen joern.wroldsen@hig.no


Laste ned ppt "Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google