Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør

2 2 HiGs rolle – høyere utdanning, forskning, formidling (iflg. UH-loven) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde. utføre forskning og faglig utviklingsarbeid. bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner.

3 INFO 3  Ca 3000 studenter  Ca 300 ansatte (25 nasjoner)  3 fagavdelinger (et campus)  Sentralisert administrasjon

4 INFO 4 Studentveksten i sektoren var totalt 53%. HiL 107%. HH 41%

5 ”All politikk er lokal”, sier amerikanerne. Ja, vi lever hverdagene på våre lokale hjemsteder som før. Men våre liv har fått en global utstrekning. Klima og miljø, terrorisme og kriminalitet, arbeid og privatøkonomi, migrasjon, velferd og helse, prisene på matvarene - alt dette som er viktig i det nære livet - det er forbundet med hendelser og utviklingstrekk ”langt borte”. Løft blikket - samfunnsutfordringer Jonas Gahr Støre, kronikk i Dagbladet

6 SAMFUNNSUTFORDRINGER Helse og trygghet

7 SAMFUNNSUTFORDRINGER Sikkerhet og trygghet

8 SAMFUNNSUTFORDRINGER Bærekraftighet

9 SAMFUNNSUTFORDRINGER Verdiskaping kvalitetsforbedringer –innovasjon - entreprenørskap

10 10 HiGs bidrag er spissing rundt tre faglige søyler SAMFUNNSUTFORDRINGER Info. sikk/IKT Helse/omsorg Bærekraftig produksjon Innovasjon i omsorg/UU Verdiskaping

11 11 HelseITMediaTeknologiØkonomi & ledelse Foto: Oda Hveem (visuello.no)

12 12 HELSE  BA sykepleie  BA radiografi  MA gerontologi  MA helsefremmende lokalsamfunnsarbeid  MA klinisk sykepleie  MA psykisk helsearbeid  Videreutdanninger  Simuleringssenteret gir unike læringssituasjoner  Phd samarbeid med KaU og andre Foto: Oda Hveem (visuell.no)

13 13 Foto: Espen Dalmo IT-FAG  Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi  BA drift av nettverk og datasystemer  BA programvareutvikling  BA spillprogrammering  BA informasjonssikkerhet  BA ingeniørfag – data  MA informasjonssikkerhet  MA medieteknikk  MA Color in Informatics and Media Technology (Erasmus Mundus )  PhD in Information Security (fra 2008)  PhD in Computer Science (fra 2012)

14 14 Foto: Espen Dalmo 2008 MEDIA  Årsstudium i mediemanagement  Årsstudium i medieproduksjon  BA medieproduksjon  BA mediemanagement  BA mediedesign  BA medieteknologi  MA brukersentrert mediedesign

15 15 TEKNOLOGI Årstudium  GIS, BIM, landmåling, teknologidesign Bachelor  Geomatikk  Fornybar energi (ny 2012, med HH, HiL)  Teknologidesign og ledelse  Ingeniørfag, bygg(prosjektstyring, konstruksjon og landmåling)  Ingeniørfag, elektro(Automatisering, elektronikk, teleteknikk og elkraft )  Ingeniørfag, maskin(industriell design og LEAN manufacturing) Master in Sustainable Manufacturing Foto: Espen Dalmo Fleksibel, Y-vei, tresemester

16 16 Foto: Espen Dalmo ØKONOMI & LEDELSESFAG  Årsstudium i økonomi og ledelse  Bachelor i økonomi og ledelse

17 17 KONTAKT Registrerte studenter i høstsemesteret Tall fra DBHTotalt Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Samisk høgskole Sum

18 18 KONTAKT Regjeringens mål er at norsk forskningspolitikk skal bidra til: – å løse globale utfordringer med særlig vekt på miljø-, klima-, hav-, matsikkerhet- og energiforskning – god helse, utjevne sosiale helseforskjeller og utvikle helsetjenester av høy kvalitet – forskningsbasert velferdspolitikk og profesjons- utøvelse i velferdssektorenes yrker – et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet – næringsrelevant forskning innen områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT og nye materialer/nanoteknologi – høy kvalitet i forskningen – et velfungerende forskningssystem – høy grad av internasjonalisering av forskningen – effektiv utnyttelse av forskningsressursene og resultatene.

19 19 KONTAKT Figur 2.9 viser at det er store forskjeller i forskningsproduktivitet målt på denne måten i det norske systemet, og spesielt når det gjelder de statlige høyskolene, som omfatter noen av de mest og minst produktive institusjonene i systemet. Målt på denne indikatoren er for eksempel høyskolene i Stord-Haugesund og Gjøvik de beste i Norge, med om lag tre ganger så høy forskningsproduktivitet som Høgskolen i Østfold

20 Fra Gudrun Langthaler, NFR, foredrag Bristol

21 21 KONTAKT Publikasjonspoeng pr. ansatt HiG har hatt sterk utvikling HiG > snitt statlige høgskoler HiG < snitt universitetene Indikatorer Pubpoeng pr. fagårsverk Pubpoeng pr. førstestillinger/post doc År Inst., ny inndeling Alle institusjoner0,50,6 0,7 0,81,21,3 1,41,51,6 1,5 Universiteter0,7 0,8 0,9 11,41,51,61,7 1,81,91,8 Statlige høyskoler0,10,2 0,3 0,30,50,6 0,7 0,90,80,9 Høgskolen Stord/Haugesund0,1 0,20,3 0,3 0,40,30,91,41,21,11 Høgskolen i Akershus0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,50,60,6 Høgskolen i Bergen0,1 0,20,10,20,10,20,50,4 0,60,50,70,40,7 Høgskolen i Buskerud0,1 0,3 0,40,30,4 0,6 0,80,60,8 Høgskolen i Finnmark0,1 0,20,10,20,30,40,30,60,50,60,50,60,9 Høgskolen i Gjøvik0,10,20,3 0,40,30,40,40,30,610,81 11,1 Høgskolen i Harstad0,1 0,20,3 0,40,40,50,30,40,60,80,90,8 Høgskolen i Hedmark0,10,20,10,20,3 0,40,3 0,50,40,70,90,80,90,8 Høgskolen i Lillehammer0,60,4 0,6 0,710,8 1,21,1 11,3 Høgskolen i Narvik0,20,10,3 0,50,40,30,50,30,70,60,71,310,7 Høgskolen i Nesna0,1 0,2 0,30,2 0,50,40,50,7 0,80,5 Høgskolen i Nord-Trøndelag00,1 0,2 0,200,30,40,6 0,5 0,7 Høgskolen i Oslo0,10,30,20,30,40,50,40,40,50,90,60,811,210,9 Høgskolen i Sogn og Fjordane0,2 0,10,2 0,20,70,8 0,50,40,7 0,6 Høgskolen i Sør-Trøndelag0,1 0,3 0,3 0,40,30,4 0,70,80,8 Høgskolen i Telemark0,10,2 0,10,2 0,20,40,60,50,70,40,50,70,7 Høgskolen i Vestfold0,10,20,10,2 0,40,50,50,40,60,50,7 11,41,3 Høgskolen i Volda0,3 0,50,4 0,60,8 0,70,81,31,211,5 Høgskolen i Ålesund00,1 0,2 0,3 0,50,4 0,5 0,8 Høgskolen i Østfold0,1 0,20,10,3 0,2 0,50,40,80,70,6 Samisk høgskole 0,20,40,80,30,70,60,9 0,71,72,911,82,12,5 Statlige vitenskapelige høyskoler0,50,6 0,70,611,21,31,11,2 1,51 Private høyskoler0,1 0,20,3 0,4 0,50,30,50,9111,31,21,4 Private vitenskapelige høyskoler0,30,60,8 0,90,8 0,90,71,3 1,41,61,4 1,4

22 22 KONTAKT HiG har hatt sterk utvikling HiG > snitt statlige høgskoler HiG < snitt universitetene Pubpoeng pr. førstestillinger/post doc År Inst., ny inndeling Alle institusjoner1,21,3 1,41,51,6 1,5 Universiteter1,41,51,61,7 1,81,91,8 Statlige høyskoler0,50,6 0,7 0,90,80,9 Høgskolen Stord/Haugesund0,30,40,30,91,41,21,11 Høgskolen i Akershus0,20,4 0,3 0,50,60,6 Høgskolen i Bergen0,50,4 0,60,50,70,40,7 Høgskolen i Buskerud0,3 0,6 0,80,60,8 Høgskolen i Finnmark0,40,30,60,50,60,50,60,9 Høgskolen i Gjøvik0,30,610,81 11,1 Høgskolen i Harstad0,40,50,30,40,60,80,90,8 Høgskolen i Hedmark0,40,50,40,70,90,80,90,8 Høgskolen i Lillehammer10,8 1,21,1 11,3 Høgskolen i Narvik0,50,30,70,60,71,310,7 Private høyskoler0,30,50,9111,31,21,4 Private vitenskapelige høyskoler0,71,3 1,41,61,4 1,4

23 23 EKSEMPLER PÅ UNIKE MILJØER Innovatoriet - Idelab24 Simuleringssenteret – prehospital lab Colorlab Biometri lab Forensics lab UU-lab

24 24

25 25

26 AKTIVITETER I SIMULERINGSSENTERET Ferdighetstrening og fullskala simulering for studenter ; Bachelor sykepleie og radiografi Videreutdanning i anestesi-, operasjon og anestesisykepleie Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Eksterne kurs ved simuleringssenteret eller på arbeidsstedet; Sykehus (Sykehuset Innlandet og andre private sykehus) Kommuner (rehabilitering, sykehjem og hjemmebasert omsorg) Ambulansetjeneste (blant annet fagprøver i innlandet) Brann/redning Legesenter og allmennleger 570 deltakere på eksterne kurs i 2011

27 Foto: Maria Lillemoen, HiG

28 28 Biometric Systems and StandardsChristoph Busch Norwegian Biometrics Laboratory (NBL) Introduction of the Biometrics Lab established in 02‘2011 at the Gjøvik University College (GUC) it represents an active focus point of GUC Driving motivation the Biometrics Lab assembles faculty members and PhD students that all have innovative techniques for biometric authentication as their joint interest. -5 full time professor / associate professor -2 post-doc researcher -9 Ph.D. students Projects -TURBINE (FP7, ), BEST network (EU, ), FIDELITY(FP7, ) -NIST-BTP-metrics (NIST, ), NIST-NFIQ2.0 (NIST-BSI, ) -Hitachi vein recognition, IDEX fingerprint evalaution, Fujitsu vein recognition, secunet, dermalog

29 Individuelle forutsetninger Samfunnets tilrettelegging …og kommunen har ansvaret Tips for å unngå slike ting; sjekk:

30 PET for the Protection of Biometric data JRC Ispra Christoph Busch 30 Christoph Busch Head of the Norwegian Biometrics Laboratory Gjøvik University College September 12, The Norwegian Biometrics Laboratory

31 3131 The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory at Gjøvik University College Marius Pedersen Director, The Norwegian Colour and Media Computing Laboratory Faculty of Computer Science and Media Technology Gjøvik University College, Gjøvik, Norway

32 Norsk forskingslaboratorium for universell utforming Åpnet 11.januar 2012 Eies av Høgskolen i Gjøvik Fysisk plassert på Mustad fabrikker

33 Sanselaboratorium, undervisningsrom og kontorer

34 Master in Sustainable Manufacturing

35 NÅR DU HAR EN IDÉ DU VIL UTVIKLE, ER DET Å STUDERE VED HIG SOM Å BLI PLASSERT I EN SANDKASSE MED ALLE DE RIKTIGE LEKENE. INA ROLL SPINNANGR, STUDENT VED HIG OG DELTAKER I SKAPEREN TV2 ” ”

36 36 SLUTTORD HiGs rolle som utviklingsaktør gjøres best ved -Spisse og satse på noen områder relevante for samfunns- og næringsliv -Jobbe knallhardt for å bli nasjonalt og internasjonalt synlige/ledende innen disse områdene Kun da vil vi være relevante aktører! Kun da vil vi nærings- og samfunnsliv ha bruk for oss! Vi mener vi er kommet dit på noen områder, mye pga støtte i PIU. Utfordringen for oss er nå å opprettholde utviklingen etter PIU-bruddet …og vi trenger sårt mer plass…

37 Veien fram?

38 38 KONTAKT Jørn Wroldsen


Laste ned ppt "Rektor Jørn Wroldsen, HiG Regionting, 12/10/2012 HiGs rolle som utviklingsaktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google