Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent
ARBEIDSGIVERTREFF Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 10. mars Rambøll Management Consulting Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent

2 AGENDA Kort om Rambøll Management Consulting 01
Hva gjør vi og hvem er vi? Hva ser arbeidsgiver etter? 02 Om min jobb og prosjektene RMC gjennomfører 03 Hvordan er det å jobbe i RMC? 04 Hvordan min utdannelsesbakgrunn er relevant? 05

3 Development of society - with at global reach
Ramboll Management Consulting is a part of the Ramboll Group. We deliver management consultancy where politics, technology, business systems and people are combined to promote sustainable change for people and society. Ramboll is a leading engineering, design and consultancy company employing more than 12,300 ambitious experts and with a significant presence in Northern Europe, USA, India, Russia and the Middle East.

4 KORT OM Rambøll Management Consulting
Danskeid virksomhet, etablert i 1971 Del av Rambøll-gruppen med ca ansatte Ca. 600 fast ansatte og 250 prosjektansatte prosjekter i året Kontorer i København, Aarhus, Stockholm, Oslo, Brussel, Berlin, Hamburg og Helsinki Mange års erfaring med utvikling av offentlig sektor – vår visjon! Også stort antall private kunder Ca. 60 medarbeidere i Oslo Rambølls verdier: Innsikt, integritet, empati, «empowerment», glede og engasjement

5 Hva gjør vi? Vår visjon: Utvikling av offentlig og privat sektor – bæredyktige løsninger Evalueringer, utredninger, analyser, kartlegginger, mulighetsstudier, prosessrådgivning, coaching, leder- og teamutvikling Avdeling for Analyse og utredning Avdeling for Gevinstrealisering og IT Avdeling People & Change Survey Nordic (Survey)

6 HVEM ER VI? HVA SER ARBEIDSGIVER ETTER?
Hovedsakelig samfunnsvitere med mastergrad/hovedfag Ungt arbeidsmiljø Ambisiøse, samfunnsengasjerte, arbeidsomme, utviklingsorienterte Prosjektassistenter: Mastergradsstudenter ved UiO, pt 10stk Statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi mv Hvem rekrutterer vi til konsulentstillinger? Høyere utdanning, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi mv Fortrinnsvis arbeidserfaring, særlig fra offentlig sektor Tidligere prosjektassistenter Selvstendige, analytiske og kreative mennesker Begynte å jobbe som prosjektassistent i Deretter som konsulent i 2013. Prosjektassistent- er en fin inngang til å få innblikk i hvordan man jobber og lære. Arbeidsoppgaver PA: Research Skrive bakgrunnskapitler i tilbud Bidra i tilbudsarbeid generelt Booking av intervjuer Booke casestudier Gjennomføring av telefonintervjuer /purring på spørreundersøkelser Delta i casestudier/skrive casenotater Bidra til rapportskriving Bistå konsulentene i generelle arbeidsoppgaver Øvrige administrative oppgaver/bistå administrasjonssekretær med daglige gjøremål Forventninger: Fleksibilitet – ofte kort varsel når det gjelder å stille opp på jobb Serviceinnstilling ”Konkurranseinstinkt”- vilje til å påta seg oppgaver ved behov Initiativ i oppgavene man skal løse Selvdrevenhet Kvalitet i produktet man leverer fra seg – ansvarsfølelse Levering i tide! Forståelse for tidsbruk og ressurser Spør dersom du har spørsmål!

7 MIN jobb Analyse- og utredningsavdelingen gjennomfører prosjekter
Hovedsakelig for kunder i statlig og kommunal sektor Jobber særlig med Sosial-, inkludering- og sysselsettingsområdet Utdanning og integrering Helse Kulturfeltet Klima, miljø, transport Arbeidsoppgaver: Gjennomfører prosjekter for offentlige kunder Utredninger Kartleggingen (skaffe kunnskapsgrunnlag som beslutningstakere skal bruke videre inn i statlig eller kommunal planlegging og budsjettstyring). Evalueringer

8 PROSJEKTENE VI GJENNOMFØRER
Ulikt tidsmessig omfang Ulik metodisk tilnærming: Dokument- og statistikkanalyse Kvalitative datainnsamlinger Kvantitative datainnsamlinger Kombinasjoner av ulike tilnærminger Leverer rapporter til kunder i offentlig sektor Rapportene skal være til nytte for kunden i videre arbeid Ligger til grunn for beslutninger som tas

9 PROSJEKTEKSEMPLER Evaluering av Statens fagorgan Kunst i offentlig rom (KORO), Kulturdepartementet 2014 Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering, Helsedirektoratet 2014 Evaluering av Politirådene, Justisdepartementet 2014 Følgeevaluering av forsøksordning med boligetablering i distriktene, Husbanken Evaluering av forsøk med tilgang til internett på eksamen, Utdanningsdirektoratet Musikk i tall 2013, Norsk kulturråd Litteratur i tall 2013, Norsk kulturråd

10 Hvordan er det å jobbe i RMC?
Krevende - både tid og energi Inspirerende – her får du jobbe sammen med sterke kollegaer – også internasjonalt Utviklende – du kan utvikle deg selv både faglig og personlig – hvis du vil Mange roller – selger, produsent, workshopleder, foredragsholder Prosjektassistentene bistår konsulentene i dette arbeidet

11 Hvordan min utdannelse er relevant
Bruker det jeg lærte på master hver dag Bruker mest generell kunnskap/ ferdigheter Sette seg inn i store mengder datamateriale på kort tid Bearbeide/strukturere og analysere data Fremstille data og analyser i skriftlig format Noe spesifikk fagkunnskap om juss og dens innvirkning på samfunnet Enkelte prosjekter med juridiske problemstillinger Mangler noe metodekunnskap Spesielt knyttet til kvantitativ metode Noe knyttet til kvalitativ metode. Mer bevisst forhold til bruk av kvalitativ metode Hva skiller Rsos. fra de andre samfunnsvitenskapelige fagene? Utydelig fagprofil? Mangler noe metodekunnskap. Vet det er gjort noen endringer i Master i Rsos. Siden jeg tok eksamen våren 2013. Savner mest på kvantitativ metode Men også kvalitativ metodekunnskap. Mer fagkunnskap. Hva er det som skiller en Rettssosiologi fra de andre fagene innen samfunnskunnskap? Vet ikke helt det? Kanskje det bare er jeg som ikke har det helt klart for meg. Det er ikke juss, men bruker dette i prosjekter, men kan ikke juridisk metode. Savner er noe tyngre fagbakgrunn. Vet at det har kommet noen endringer hvor man kan ta flere frie fag. Dette er bra.

12 Spørsmål


Laste ned ppt "Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google