Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent ARBEIDSGIVERTREFF Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 10. mars 2015 Rambøll Management Consulting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent ARBEIDSGIVERTREFF Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 10. mars 2015 Rambøll Management Consulting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent ARBEIDSGIVERTREFF Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 10. mars 2015 Rambøll Management Consulting

2 AGENDA Kort om Rambøll Management Consulting01 Om min jobb og prosjektene RMC gjennomfører03 Hva gjør vi og hvem er vi? Hva ser arbeidsgiver etter?02 Hvordan er det å jobbe i RMC?04 Hvordan min utdannelsesbakgrunn er relevant?05

3 Development of society - with at global reach Ramboll Management Consulting is a part of the Ramboll Group. We deliver management consultancy where politics, technology, business systems and people are combined to promote sustainable change for people and society. Ramboll is a leading engineering, design and consultancy company employing more than 12,300 ambitious experts and with a significant presence in Northern Europe, USA, India, Russia and the Middle East.

4 KORT OM Rambøll Management Consulting Danskeid virksomhet, etablert i 1971 Del av Rambøll-gruppen med ca. 12 300 ansatte Ca. 600 fast ansatte og 250 prosjektansatte 700-800 prosjekter i året Kontorer i København, Aarhus, Stockholm, Oslo, Brussel, Berlin, Hamburg og Helsinki Mange års erfaring med utvikling av offentlig sektor – vår visjon! Også stort antall private kunder Ca. 60 medarbeidere i Oslo Rambølls verdier: Innsikt, integritet, empati, «empowerment», glede og engasjement

5 Vår visjon: Utvikling av offentlig og privat sektor – bæredyktige løsninger Evalueringer, utredninger, analyser, kartlegginger, mulighetsstudier, prosessrådgivning, coaching, leder- og teamutvikling Avdeling for Analyse og utredning Avdeling for Gevinstrealisering og IT Avdeling People & Change Survey Nordic (Survey) HVA GJØR VI?

6 HVEM ER VI? HVA SER ARBEIDSGIVER ETTER? Hovedsakelig samfunnsvitere med mastergrad/hovedfag Ungt arbeidsmiljø Ambisiøse, samfunnsengasjerte, arbeidsomme, utviklingsorienterte Prosjektassistenter: Mastergradsstudenter ved UiO, pt 10stk Statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi mv Hvem rekrutterer vi til konsulentstillinger? Høyere utdanning, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi mv Fortrinnsvis arbeidserfaring, særlig fra offentlig sektor Tidligere prosjektassistenter Selvstendige, analytiske og kreative mennesker

7 Analyse- og utredningsavdelingen gjennomfører prosjekter Hovedsakelig for kunder i statlig og kommunal sektor Jobber særlig med Sosial-, inkludering- og sysselsettingsområdet Utdanning og integrering Helse Kulturfeltet Klima, miljø, transport MIN JOBB

8 PROSJEKTENE VI GJENNOMFØRER Ulikt tidsmessig omfang Ulik metodisk tilnærming: Dokument- og statistikkanalyse Kvalitative datainnsamlinger Kvantitative datainnsamlinger Kombinasjoner av ulike tilnærminger Leverer rapporter til kunder i offentlig sektor Rapportene skal være til nytte for kunden i videre arbeid Ligger til grunn for beslutninger som tas

9 PROSJEKTEKSEMPLER Evaluering av Statens fagorgan Kunst i offentlig rom (KORO), Kulturdepartementet 2014 Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering, Helsedirektoratet 2014 Evaluering av Politirådene, Justisdepartementet 2014 Følgeevaluering av forsøksordning med boligetablering i distriktene, Husbanken 2011-2014 Evaluering av forsøk med tilgang til internett på eksamen, Utdanningsdirektoratet 2014-2015 Musikk i tall 2013, Norsk kulturråd Litteratur i tall 2013, Norsk kulturråd

10 Krevende - både tid og energi Inspirerende – her får du jobbe sammen med sterke kollegaer – også internasjonalt Utviklende – du kan utvikle deg selv både faglig og personlig – hvis du vil Mange roller – selger, produsent, workshopleder, foredragsholder Prosjektassistentene bistår konsulentene i dette arbeidet HVORDAN ER DET Å JOBBE I RMC?

11 HVORDAN MIN UTDANNELSE ER RELEVANT Bruker det jeg lærte på master hver dag Bruker mest generell kunnskap/ ferdigheter Sette seg inn i store mengder datamateriale på kort tid Bearbeide/strukturere og analysere data Fremstille data og analyser i skriftlig format Noe spesifikk fagkunnskap om juss og dens innvirkning på samfunnet Enkelte prosjekter med juridiske problemstillinger 11 Mangler noe metodekunnskap Spesielt knyttet til kvantitativ metode Noe knyttet til kvalitativ metode. Mer bevisst forhold til bruk av kvalitativ metode Hva skiller Rsos. fra de andre samfunnsvitenskapelige fagene? Utydelig fagprofil? Mangler noe metodekunnskap Spesielt knyttet til kvantitativ metode Noe knyttet til kvalitativ metode. Mer bevisst forhold til bruk av kvalitativ metode Hva skiller Rsos. fra de andre samfunnsvitenskapelige fagene? Utydelig fagprofil?

12 SPØRSMÅL


Laste ned ppt "Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent ARBEIDSGIVERTREFF Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 10. mars 2015 Rambøll Management Consulting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google