Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon ved koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 30.03.20151.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon ved koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 30.03.20151."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon ved koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 30.03.20151

2 2 http://www.worldskills.no/

3 30.03.2015 I utdanningsavdelingens Virksomhetsplan 2014 gis det utrykk for at det blant annet skal igangsettes arbeidet med skolekonkurranser. Den langsiktige målsetting er å synliggjøre skolekonkurranser som en egnet metode i undervisningen. 3

4 30.03.2015 Som delmål er trukket fram: 1.Innføre skolekonkurranser som pedagogisk metode og som et virkemiddel for økt gjennomføring og bedre resultater i yrkesfagene. 2.Øke Nordlandselevenes deltakelse i nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser som et middel for å øke statusen til yrkesfagene. 3.Styrkes samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Øyvind Bøe Dalelv tidl. elev ved Bodø vgs. Verdensmester i London 2011 4

5 Hvilke erfaringer er gjort i fylker der skolekonkurranser har blitt en tradisjon 30.03.2015 Lærelysten øker Konkurranseinstinktet våkner Nivået i klassen heves Motivasjonen øker Større forståelse for kvalitet Ser behovene til bedriftene bedre Ferdigheten øker Interessen for faget øker Tilby bedre elever som arbeidslivet setter pris på. - Men avhengig av interesserte lærere - Og at noen tar ansvar for prosessen ved skolene 5

6 Hva er ønskelig å oppnå? 30.03.2015  Gjøre elevene mer nysgjerrig  Høyne interessen for faget  Skape yrkesstolthet  Bedre yrkesfagenes status  Skape nettverk blant elever, lærere og skoler  Levere bedre lærlinger til arbeidslivet 6

7 Hvordan komme i gang? 30.03.2015 Oppnå god deltakelse fra alle skoler. Presentere konkurransen tidlig i skoleåret - bør helst skje i juni – før skolestart i august. Avklare hvilke fag det skal konkurreres i. Etablere nettverk med andre skoler. Avklare hvilke andre skoler som skal ha tilsvarende konkurranser? Bruke andres erfaringer. Opprette kontakter med opplæringskontor og lokalt arbeidsliv. Avklare hva arbeidslivet kan bidra med - tilby oppgaver som dekker kompetansemål i læreplanen - oppgavene som en del av undervisningen - oppgavene kunne brukes til vurdering - fag- og yrkesorientering til elevene. 7

8 30.03.20158 Det starter med å Lage oppgaver* med vurderingskriterier Bestemme tid på oppgaven (4 – 4.5 t) Dekke kompetansemålene i læreplanen Være en del av den ordinære undervisningen Det gis karakterer og blir en del av vurderingskriteriene *Oppgaver kan finnes på http://worldskills.no/konkurransoppgaver/eksempler-paa- konkurransoppgaver-article656-385.htmlhttp://worldskills.no/konkurransoppgaver/eksempler-paa- konkurransoppgaver-article656-385.html

9 30.03.20159 Konkurransen kan være veldig lik tverrfaglig eksamen på Vg2 Den lokale konkurranse kan legge grunnlag for prøve før påske og terminkarakter.

10 Kan bruken av mappe* som metode for dokumentasjon og vurdering være hensiktsmessig for elever som innretter sin opplæring med tanke for skolekonkurranser? Dette ut fra de gode erfaringer som er med bruken av metoden overfor lærlinger. Også sett i relasjon til gjennomføring av fagprøver. (Nordland har over år hatt de beste prestasjoner på fag- og svenneprøver) *Om mappemodellen for lærlinger på neste lysark 30.03.201510

11 30.03.201511

12 30.03.2015 Eksempel Elevene blir gitt oppgaver i tråd med læreplanmålene. Oppgavene skal planlegges, produseres, dokumenteres og vurderes. All informasjon samles i elevens mappe. Arbeidsoppgavene og prosessen omkring disse gjør elevene godt forberedt til å møte den oppgave som vil bli gitt under en skolekonkurranse. - Blir flinke til å reflektere. Elevene får en god opplæring som gjennom flere oppgaver gjøre eleven godt forberedt til å forstå og å produsere den oppgave som vil bli gitt i konkurransen. I enkelte fag blir tema til oppgaven kjent før konkurransen starter for at elevene skal få gjøre seg mer kjent med stoffet i forkant. Og igjen - Konkurransen vil være veldig lik tverrfaglig eksamen på Vg2 12

13 30.03.201513 Konkurranser i fag som involverer flere skoler – regions- /fylkesmesterskap Avklare hvilke skole som skal ha konkurranser og tidspunkt. Hvordan ser verkstedlokalene ut? Hvor mange kan være der å konkurrere? Hva trengs av utstyr? Invitere lokale leverandører (fra bransjen) Hva med premiering. Alle får premier og diplom Sensurering. Bruk helst fra bransjen eller prøvenemnder Pynting og servering. Involver andre elever ved skolen

14 30.03.201514 Til å bedømme prøvene så kan bransjerepresentanter eller prøvenemnder benyttes. Men det er også viktig at lærere deltar. Da etableres gode faglige nettverk. Arbeidsoppgavene underveis blir vurdert av lærerne, men kan også ble vurdert av de andre elevene i klassen. Dette gir dem bedre innsikt i faget, samt gode erfaringer med å reflektere.

15 Organisering 30.03.201515

16 Organisering 30.03.201516

17 30.03.2015 Sparebankfondet har gitt et stipend på kr. 500 000 som er forutsagt brukt til skolekonkurranser for elever på yrkesfag her i Nordland. Utdanningsdirektoratet støtter økonomisk samarbeidsprosjektet i regi av WorldSkills Norway. 17 I prosjektet deltar fylkeskommunene i Akershus, Oppland og Oslo kommune, samt Opplæringskontoret for mekaniske fag i Oslo og Akershus.

18 Elever som vinner fylkeskonkurranser kan få delta i Yrkes-NM. Vinnerne derfra kan få delta i Yrkes-EM eller Yrkes –VM. Mer om yrkeskonkurranser på http://worldskills.no/generelt-om- skolekonkurranser/skolekonkurranser-oeker-motivasjon-og-kvalitet- article314-305.html På siden henvises det til Veiledning om skolekonkurranser Veiledning innen Helsefagarbeiderhttp://worldskills.no/generelt-om- skolekonkurranser/skolekonkurranser-oeker-motivasjon-og-kvalitet- article314-305.html 30.03.201518

19 Vi er i en startfase og alle spørsmål er ennå ikke kjent. Heller ikke alle svar gitt. Men vi er på vei. Lykke til med arbeidet 30.03.201519


Laste ned ppt "Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon ved koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 30.03.20151."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google