Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos førskolebarn med cerebral parese Gunvor L. Klevberg PhD-stipendiat, ergoterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos førskolebarn med cerebral parese Gunvor L. Klevberg PhD-stipendiat, ergoterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos førskolebarn med cerebral parese Gunvor L. Klevberg PhD-stipendiat, ergoterapeut

2 CPHAB CPRNCPOP Systematisk oppfølging av barn med CP i Norge Klevberg 29.01.2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister (SiV) Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister (SiV) CP oppfølgingsprogram (OUS) Habiliteringsforløpsregister (tidsavgrenset) ( OUS/HIOA) PhD: Håndfunksjon

3 (Tegning: A-C Holøyen) Cerebral parese (CP) og håndfunksjon Nedsatt håndfunksjon påvirker deltakelse i hverdagsaktivitet for barn med CP (Imms et al. 2009; Öhrwall et al. 2007) Håndfunksjon klassifiseres etter MACS (I-V) (Arner et al 2005) 60-80% av barn med CP har mer enn minimale utfordringer ift håndfunksjon (MACS II-V) Ca. 40% er avhengig av hjelp eller tilrettelegging (MACS III-V) (Arner et al. 2008; Imms et al. 2009)

4 Utvikling av håndfunksjon  MACS-nivå samsvarer med utvikling av håndfunksjon  Ferdigheter ved tidlig alder samsvarer med utvikling av håndfunksjon (Holmefur et al. 2010; n=43 barn)

5 Påvirkes utviklingen av trening? Barn som har trent intensivt mCIMT har høyere skåre på AHA- testen senere enn barn uten intensiv trening (Eliasson & Holmefur 2014) Habiliteringstjenestene (intensiv trening) kan påvirke barns utvikling av håndfunksjon Stor variasjon; Effekt av trening sannsynligvis sammenheng med type hjerneskade (Eliasson & Holmefur 2014)  DET BETYR NOE HVA VI TILBYR AV TJENESTER!!!

6 Tiltak for å fremme håndfunksjon Før: – Motorisk trening preget av å «rette» underliggende dysfunksjon (eks. Bobath, SI-terapi) Nå: – Moderne motorisk læringsteori Familiesentrert, naturlig setting, meningsfull aktivitet, motivasjon, strategilæring (heller enn «normalisering» av bevgelsesmønstre) Intensitet og repetisjoner Klevberg 29.01.2015 (Law & Darrah 2014)

7 Dokumenterte modeller for trening av håndfunksjon 1.CIMT (Contraint Induced Movement Therapy 2.BIMT (Bimanuell Intensiv Trening) 3.Funksjonell, målrettet trening Oversiktsartikler: - Myrhaug et al. 2014 - Sakzewski & Boyd 2014 - Sakzewski, Gordon & Eliasson 2014) - Dong et al. 2013

8 PhD-prosjekt, delstudie 1 Tverrsnittstudie n=103 barn med CP (foreløpig) Alder: 30,1 mnd (11mnd – 62mnd) Alle undertyper av CP Alle nivåer av mini-MACS (funksjonsnivå) Spørreskjema til foreldre om trening: – Hva, hvor, hvordan, hvor ofte, foreldreinvolvering, fagpersoner, målrettethet, opplevelse av nytte. Klevberg 29.01.2015

9 (Foreløpige resultater, N=103) Foreldrene rapporterer: Frekvens o Ca. 80% har trent >3ggr per uke (n=61) o Ca. 50% har trent flere ggr daglig (n=35) Hvordan o Ca. 70% trente i daglige aktiviteter(n=51) o Ca. 20% trente i gruppe (n=18) Hvor o Ca. 80% trente hjemme (n=63) o Ca. 80% trente i bhg(n=58) o Ca. 20% trente hos fysio/hab.tj.(n=15) Klevberg 29.01.2015 80% har trent håndfunksjon (n=78)

10 (Foreløpige resultater, N=103) Foreldrene rapporterer: Fagpersoner involvert: o Fysio:ca. 60% (n=49) o Ped/spes.ped:ca. 25%/35% (n=19/26) o Assistent:ca. 55% (n=42) o Ergo:ca. 30% (n=21) Foreldres deltakelse i treningen: o Utført trening: ca. 80% (n=62) Foreldrenes opplevelse av treningens nytte: o Stor/svært stor nytte: ca. 75 % Klevberg 29.01.2015

11 Hvordan kan vi tolke det foreldrene rapporterer? Foreldre tar et stort ansvar for barnas trening og mulighet for læring av hverdagsferdigheter (Jmf. Sandberg, Masteroppgave HIOA 2014) Mye av barnas trening foregår i naturlige omgivelser (i tråd med nyere motorisk læringsteori) Men; – er treningen målrettet nok, spesifikk nok, intensiv nok og med tilstrekkelige repetisjoner? – Kan vi utnytte foreldrenes fokus bedre – mer strukturerte hjemmetreningsprogram basert på hva de allerede gjør? Klevberg 29.01.2015 (Novak & Berry 2014)

12 Oppsummering  Strukturert oppfølging (CPOP/CPRN) må følges av strukturerte tiltak  Vi må sikre en habiliteringsoppfølging basert på kunnskap om metoder som har effekt o Målrettede og intensive tiltak – m/hjemmetreningsprogram? Klevberg 29.01.2015 «Istedenfor ALT, ALLTID (fokus på) NOE, NOEN GANGER». (Tegning: A-C Holøyen)

13 Takk for oppmerksomheten! Gunvor L. Klevberg g.l.klevberg@medisin.uio.no g.l.klevberg@medisin.uio.no Mob: 41634989 Klevberg 29.01.2015


Laste ned ppt "Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos førskolebarn med cerebral parese Gunvor L. Klevberg PhD-stipendiat, ergoterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google